Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

LISTA CU TERENURI AGRICOLE pentru care APIA NU PLĂTEȘTE SUBVENȚII!

Suprafețele neeligibile la plată pentru subvenții. Fermierii pot cere anual sprijin financiar de la agenția de plăți dar în categoria terenurilor se află și câteva excepții pentru care nu se acordă subvenții. 

Nu sunt eligibile la plată:

  • suprafeţele agricole pe care se constată, în urma controlului pe teren, că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă anunțată, potrivit legii;
  • suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice;
  • cele amenajate ca terenuri permanente de sport precum și cele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, aerodromurilor sau heliporturilor;
  • cele aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski), scoase din circuitul agricol;
  • terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol;
  • suprafeţele aparţinând unităţilor militare;
  • terenurile ocupate de parcuri fotovoltaice; suprafeţele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;
  • terenurile aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi cele aferente elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale, aparţinând domeniului public al statului.

Pe terenurile lăsate pârloagă subvenția se acordă doar un an

De asemenea, nu se acordă subvenții pentru terenurile care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice etc. Sunt neelegibile și suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.

Pentru suprafeţele de pârloagă (terenuri nelucrate) se acordă subvenții doar pentru un singur an. Mai exact, terenul necultivat (cod 970 în sistemul APIA) – “pârloagă” înseamnă teren arabil necultivat, lăsat în repaus pentru refacere timp de 1 an, pe acelaşi amplasament, întreţinut în bune condiţii agricole şi de mediu. Dar, atenție, dacă anul trecut a fost declarat cu cultură anul următor poate fi declarat necultivat dar numai pentru o singură campania de plată.

Sursă selectivă: www.libertatea.ro

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!