• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ANUNȚAȚI APIA de URGENȚĂ pentru A NU PIERDE SUBVENȚIA!

  Roxana Dobre -

  Fermieri, atenție la cazurile în care APIA vă poate penaliza la plata subvenției dacă nu anunțati de urgență schimbările care au intervenit în ferma dumneavoastră. Agrointeligența -www.agrointel.ro vă spune care sunt situaţiile de forţa majoră şi circumstanţele excepţionale. 


  Situațiile de forță majoră pun în pericol subvențiile pe care fermierii le-au solicitat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

  Ca definiție, prin forţa majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care impiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

  ”Fermierii, sigur așa cum s-a procedat în fiecare an, trebuie să anunțe de urgență agenția de plăți dacă au intervenit aceste cazuri de forță majoră, adică inclusiv cu suprafețele afectate de grindină. În cazul în care sunt la verificări iar inspectorii APIA descoperă în teren că au avut calamități și nu au anunțat sigur că sunt penalizați. Aceeași procedură se aplică și celor care au cerutut plata Sprijinului Cuplat și nu mai pot obține producția minimă pe hectar, cerută de către APIA”, ne-a explicat în exclusvitate directorul general al APIA, Adrian Pintea.

  Iată care sunt cazurile de „forţă majoră” şi „circumstanţele excepţionale”:

  – o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă sau decesul beneficiarului;
  – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
  -distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
  – o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
  – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

  Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate, în scris, de fermieri la centrul local/judeţean al APIA, unde au depus cererea unică de plată, printr-o înştiinţare, la care sunt ataşate dovezi relevante care atestă apariţia situaţiilor respective în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.

  Atenție! Având în vedere că în ultima perioadă foarte multe terenuri agricole au fost afectate total sau parțial de grindină sau furtuni violente fermierii trebuie să aducă la cunoștință modificările la APIA.  În conformitate cu prevederile art.75, alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1122/2009 şi art.47, alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale menţionate anterior (cu excepţia decesului agricultorului şi a incapacităţii profesionale de lungă durată a agricultorului) trebuie aduse la cunoştiinţa APIA de către fermier printr-o  Înştiinţare (Anexa nr. 37), iar documentele doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie prezentate de către fermier Centrelor Locale/Centrelor Judeţene/Centrului APIA al Municipiului Bucureşti în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care acesta este în măsură să facă acest lucru.

  Documentele doveditoare sunt:

  -procesul verbal de constatare eliberat de primărie/procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru dezastre naturale severe şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei;

  În cazurile în care fermierii invocă forţa majoră datorită unui dezastru natural sever cauzat de un fenomen natural/expropriere/intervenţii temporare, funcţionarii APIA vor acorda o atenţie deosebită verificării Anexei 37 completată de fermier şi documentelor doveditoare specifice prezentate de acesta.

  În acest sens, se verifică dacă:

  -documentele doveditoare ale fenomenului invocat, prezentate de fermier la APIA sunt în concordanţă cu prevederile legale, sunt întocmite de instituţiile abilitate şi sunt pe numele solicitantului de plată pe suprafaţă la APIA;

  -parcelele agricole şi culturile din Anexa nr. 37 depusă de fermier la APIA se regăsesc în declaraţia de suprafaţă a acestuia; datele din documentele doveditoare ale fenomenului invocat privind suprafaţa/suprafeţele agricole şi culturile agricole afectate se referă la suprafeţele şi culturile agricole din Înştiinţarea fermierului către APIA-Anexa nr. 37.

  Forţa majoră/circumstanţa exceptională se justifică numai pentru suprafeţele si culturile declarate pentru care fermierul prezintă documente doveditoare ale fenomenului invocat.

  Iată cum arată Anexa 37

  În cazul crescătorilor de animale, sunt recunoscute ca fiind cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, situaţii precum: decesul fermierului; incapacitatea profesională de lungă durată a crescătorului; un dezastru natural sever care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei; distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe teritoriul exploataţiei; o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului (boala limbii albastre).

  Dacă fermierul nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale acesta îşi păstrează în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În plus, dacă neconformitatea reprezintă urmarea unui caz de forţă majoră sau unor circumstanţe excepţionale în materie de ecocondiţionalitate, reducerea corespunzătoare nu se aplică.

  Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie depuse de către beneficiar/moştenitor la dosarul cererii sale de plată, în cazul unei epizotii, sunt documentele eliberate de organismele în drept pentru epizotii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului.


  Te-ar mai putea interesa

  Fermieri sunați de APIA să își deschidă conturi noi pentru a încasa cei 100 euro/ha Subvenții APIA 2024. Ce s-a decis azi la MADR pentru condițiile la GAEC 8 și ecoschema PD-04 Fermieri obligați de APIA să dea subvențiile înapoi, altfel vor fi executați silit

  Ultimele știri

  Programul Rabla pentru Tractoare – aprobat! Fermierii primesc bani pentru achiziția de utilaje noi Guvernul a aprobat subvenția de 25 lei pe familia de albine. Cererile se depun la DAJ Termen la APIA pentru crescătorii de animale care primesc plăți compensatorii: 24 martie