• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • URȘII fac, din nou, PRĂPĂD ÎN STÂNE! În ce condiții SUNT DESPĂGUBIȚI CRESCĂTORII DE ANIMALE!

  Roxana Dobre -

  În toiul iernii, urșii atacă din nou stânile din zonele de munte. Vremea neobișnuit de caldă din decembrie a dat peste cap hibernarea ”uriașilor” din pădure, iar în căutare de hrană, aceștia ajung să facă prăpăd în rândul efectivelor de ovine din zonele montane.

  Așa se întâmplă și la Râșnov, unde un urs iese din pădure în fiecare noapte şi atacă oile de la stână. Până acum a omorât 40 de ovine, iar eforturile oamenilor de a-l alunga au fost de prisos. Şi localitatea Fundata este terorizată de urşi.  Ultimul atac a fost al unei ursoaice cu pui care a omorât un miel şi l-a mâncat chiar în curtea proprietarului. Până acum au fost văzuţi patru urşi, care intră în gospodării în căutare de hrană şi ucid animalele domestice.

  În aceste cazuri fermierii trebuie să știe că pot primi despăgubiri dacă au suferit pierderi din cauza atacurilor fiarelor sălbatice! Fie că vorbim de oieri sau crescători de vaci dar și agricultori care dețin terenuri agricole, fermierii pot cere bani de la Ministerul Mediului dacă respectă perioada de timp în care se cer despăgubirile și dețin documentele cerute. 

  Agrointeligența-www.agrointel.ro a cerut la Ministerul Mediului toate datele pe care trebuie să le știe fermierii astfel încât să nu rămâneți cu paguba plătită din propriul buzunar. Astfel, condițiile pentru acordarea despăgubirilor sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

  Aceasta prevede că paguba produsă de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice și animalelor domestice constă în modificarea integrității fizice și/sau a caracteristicilor fiziologice ale exemplarelor din speciile de floră din culturile agricole și a vegetației forestiere din fondul forestier și din afara acestuia, după caz, precum și a animalelor domestice, rezultată din acțiunea asupra acestora a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, care:

  a) afectează producția, în cazul culturilor agricole;

  b) produc vătămarea cu grad de manifestare puternic sau foarte puternic, stabilit potrivit normelor tehnice în vigoare, a culturilor silvice;

  c) determină îmbolnăvirea sau moartea animalelor domestice.

  În vederea obținerii despăgubirilor, trebuie respectată procedura stabilită la art. 4 din HG nr. 1679/2008

  Foarte important să rețineți aceste detalii legate de cum se face constatarea pagubei dar mai ales în cât timp se depune cererea la Primăria localității unde s-a produs aceasta.

  -constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoanei păgubite, depusă la primăria localității pe teritoriul căreia s-a produs paguba;

  -cererea se depune în termen de 24 de ore de la data la care persoana păgubită a descoperit paguba;

  -constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile se realizează de către o comisie special constituită în acest scop iar convocarea acesteia se realizează prin grija primarului, în termen de 24 ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite.

  -comisia se întrunește pentru constatarea pagubelor în termen de 48 de ore de la data convocării. Atenție! Termenele stabilite pe ore, încep să curgă de la ora 00,00 a zilei următoare, iar termenul care cuprinde sau se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se prelungește până la sfârșitul zilei de lucru următoare;

  -deciziile în comisie se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți, iar în caz de paritate de voturi, votul decisiv aparține reprezentantului aparatului de specialitate al primarului. De reținut! În toate cazurile, constatarea pagubelor se realizează în prezența persoanei păgubite sau a unui reprezentant legal al acesteia!

  Ce sume primesc fermierii drept despăgubire

  Stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisie în funcție de cheltuielile efectuate de către persoana păgubită până la data producerii pagubei cu înființarea și întreținerea culturii agricole sau silvice, sau, după caz, în funcție de valoarea de piață, în cazul animalelor domestice.

  Pentru stabilirea nivelului cheltuielilor, comisia trebuie să aibă în vedere:

  -în cazul culturilor agricole, semănăturilor și semințișurilor silvice, calculațiile de producție emise de autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură;

  -în cazul animalelor domestice, valoarea medie de piață comunicată Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură, valabilă la data producerii pagubei, sau valoarea de achiziție a animalului/animalelor, dacă aceasta este mai mare decât valoarea medie de piață, dovedită cu înscrisuri.

  ”Menționăm faptul că la sediul Ministerului Mediului ajung dosarele de despăgubiri în forma finală, după ce Garda Forestieră pe a cărei rază de competență s-a produs paguba aprobă procesul verbal întocmit de comisia de constatare și evaluare a pagubelor, conform art. 6, alin (5) din HG nr. 1679/2008. În lipsa unei decizii de aprobare a procesului verbal, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului nu poate realiza plata sumelor stabilite cu titlu de despăgubiri”, precizează Ministerul Mediului.

  Este important de reținut că dacă ați suferit pierderi, fie că vorbim de vegetal sau zootehnie, cauzae de animalele sălbatice este dreptul dumneavoastră să cereți despăgubiri de la stat. În plus, autoritățile locale sunt obligate să facă demersurile descrise mai sus în numele dumneavoastră în caz contrar fiind prevăzute amenzi pentru aceștia.

  Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

  a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (2),  adică constatarea pagubelor se sancționeză cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

  b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3), adică convocarea comisiei care se se realizează prin grija primarului, în termen de 24 ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

  c) nerespectarea de către gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondului cinegetic a obligației prevăzute la art. 8 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 6 alin. (5), în condițiile în care aceasta nu este contestată, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei și cu suspendarea licenței, ca sancțiune contravențională complementară, până la îndeplinirea obligației.

  Sursă selectivă: www.adevarul.ro


  Te-ar mai putea interesa

  Un mare lac, o sursă de apă pentru irigații, pe cale să dispară din cauza secetei Furtuni puternice cu grindină anunțate astăzi de ANM. Codul roșu de caniculă – menținut! Fungicidul Cuproxat Flowable învinge mana din culturile roșii, castraveți, ardei și vinete

  Ultimele știri

  Sprijin pentru micii producători! DAJ Giurgiu redeschide piața volantă! Terenuri agricole vândute cu 10.000 euro/ha pentru construirea unui parc fotovoltaic Egiptul și Algeria – achiziții masive de grâu din Rusia, Ucraina și Bulgaria