• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SUBVENȚII 2018: ACTE OBLIGATORII pentru SPRIJINUL CUPLAT la LUCERNĂ, SOIA ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR!

  Roxana Dobre -

  Condiții obligatorii pentru fermierii care vor să încaseze și în 2018 subvențiile mari pentru lucernă, soia și sfeclă de zahăr. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează oficial care sunt regulile și documentele obligatorii pe care trebuie să le pregătiți care vreți să cereți bani pentru aceste culturi în Campania 2018.

  Agrointeligența-www.agrointel.ro vă ajută și vă spune ce documente trebuie să pregătiți dacă vreți să cereți Sprijinul Cuplat Vegetal (SCV) pentru soia, lucernă și sfeclă de zahăr, culturile care sunt printre cele mai solictate anual de fermieri la plata subvenției.

  Sprijinul cuplat pentru cultura de soia se acordă fermierilor activi care fac dovada:

  a)valorificării unei producții minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha către unități de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor si/sau a utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deținute, înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor, și a păsărilor, situație în care prezintă dovada că la nivelul fermei dețin animale, respectiv păsări, si/sau a valorificarii pe baza de contract comercial de vanzare/cumparare a marfii. În cazul loturilor semincere, fac dovada, livrării către menținătorul sau deținătorul soiului a cantității minime de 1,3 tone sămânță,pe bază de aviz de expediţie şi/sau cantitatea minimă de 1,3 tone/ha se livrează către terţi ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national, pe bază de factură şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

  b) utilizării seminței certificată oficial din următoarele categorii: Prebază, Bază, Certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, denumită în continuare Legea nr. 266/2002și Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Unitatea de procesare prevăzută la lit.a), trebuie să fie înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, cu modificările ulterioare.

  Documente doveditoare specifice:

  a) factura de vânzare a mărfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha comercializată;
  b) note de intrare/recepţie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deţine în fermă, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha utilizată în consumul propriu la nivelul fermei;
  c) contractul comercial de vanzare/cumparare a marfii, in cazul in care valorificarea productiei minime de 1.300 kg/ha s-a facut în baza acestuia, însoțit de documente prevăzute la lit. a);
  d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime de 1,3 tone/ha prin documente contabile interne.
  e) factura de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau document oficial de certificare a lotului de sămânţă din productia proprie a fermierului care solicită plata sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau avizul de expediţie al seminţei de soia eliberat de deţinătorul soiului de soia către fermiersau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță;
  f) în cazul loturilor semincere, prin excepţie de la lit. a) – e), fermierul prezintă:
  (i) factura pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau
  (ii) factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national;

  Atenție! Termenul final de depunere la APIA a documentelor este 1 aprilie 2019.

   232,3495 euro/ha este cuantumul final achitat de APIA ca sprijin cuplat producătorilor agricoli care au cultivat soia în anul 2016.

  Sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă se acordă fermierilor care:

  a) au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleţi sau făină sau 200 de kg de sămânță certificată;
  b)au comercializat cel puţin producţia minimă de masa verde sau fan sau produse derivate din fan prevăzute la lit. a) către exploataţii de creştere a animalelor înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE) şi/sau a păsărilor, pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, sau
  c)au consumat cu animalele înscrise în RNE şi/sau cu păsările pe care le deţin, şi/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă de masa verde sau fan sau produse derivate din fan prevăzute la lit. a) obţinută în fermă. Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5, a calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fân obţinute pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 51 întocmită şi semnată de către fermier. Dovada consumului producției obținute în fermă cu animale înscrise în RNE şi/sau cu păsările pe care le dețin şi/sau a stocării în vederea consumului cu acestea (cel putin productia minima, pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în Anexa nr. 5 la OMADR nr. 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare şi calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fân obţinute pe perioada anului de cerere prevăzute în Anexa nr. 51 la OMADR nr. 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare, întocmită şi semnată de către fermier.

  d) în cazul loturilor semincere de lucernă, au comercializat cel puțin producția minimă de 200kg/ha sămânță certificată cultivatorilor de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură și/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
  e) pentru obținerea producției de masă verde sau fân sau produse derivate din fân, prevazute la lit. a), cât și în cazul loturilor semincere de lucernă prevăzute la lit. d) utilizează sămânţa certificată oficial din categoriile prebază, bază şi certificată, în conformitate cu Legea nr.266/2002, cu Ordinul MADR nr.155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere şi cu Ordinul MADR nr.59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.

  Documentele privind utilizarea seminţei certificate oficial sunt:

  Factura de achiziţie a seminţelor este însoţită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.

  În cazul loturilor semincere de lucernã, fermierul prezintă factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care sa reiasa comercializarea a minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha către cultivatorii de lucernă ale căror expolatații sunt situate pe teritoriul național sau factură pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menținatorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și detinătorul soiului.

  Atenție! Termenul final de depunere la APIA a documentelor menţionate este 1 aprilie 2019.

  Important! Pentru solicitarea schemei de sprijin cuplat la lucernă, se utilizează următoarele coduri de cultură care sunt trecută în cererea APIA:
  9747 pentru lucerna cultivată în anii anteriori anului 2018
  9748 pentru cultura înfiinţată în anul de cerere
  9749 în cazul lucernei pentru sămânţă.

  341,6533 euro/ha este cuantumul final achitat de APIA ca sprijin cuplat producătorilor agricoli care au cultivat lucernă în anul 2016.

  Sprijinul cuplat pentru cultura de sfecla de zahăr se acordă fermierilor care:

  a)deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2. O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ.
  b)fac dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent;
  c) prezintă până la data de 31 ianuarie 2019 documente privind utilizarea seminţei certificate, în conformitate cu Legea nr. 266/2002
  documentul oficial de certificare a lotului de sămânţăsau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „Sămânţă admisă pentru însămânţare”, ori Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene ori într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate sau adeverinta eliberata de fabrica de zahar cu care fermierul a incheiat contractul de producere a sfeclei de zahar. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în Anexa la OMADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.

  De reținut! În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizaţii de producători recunoscut(e) de MADR, sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările si completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, actele doveditoare ale cantităţii livrate prin intermediul grupului/organizaţiei/cooperativei sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii emise către grup/cooperativă.

  Solicitanţii mai prezintă şi:

  a) copie de pe actul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului în a carei rază teritorială își are sediul cooperativa;
  b)adeverinţă prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizaţiei de producători /cooperativei prin care valorifică producţia;
  c)copia contractului încheiat între grup/organizaţie/cooperativă şi cumpărător, care cuprinde tabelul cu membrii formei de organizare.

  610,00 euro/ha este cuantumul final achitat de APIA ca sprijin cuplat producătorilor agricoli care au cultivat sfeclă de zahăr în anul 2016.

  Verificarea utilizării seminței certificate se face prin raportarea cantității de sămânță utilizată, înscrisă în factura de achiziție a seminței sau în bonul fiscal sau în adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în documentul oficial de certificare a lotului de sămânță produsă de fermierul care solicită plata sau în avizul de expediție al seminței de soia/lucernă eliberat de deținătorul soiului de soia/lucernă către fermier, la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu cantitățile minime de sămânță necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 4 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu completãrile și modificãrile ulterioare.

  În cazul în care suprafața pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă agricolă cu mai multe culturi, suprafața pentru care se solicită măsura de sprijin cuplat trebuie să îndeplinească cerința privind suprafața minimă eligibilă a parcelei conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, cu excepţia legumelor din sere și solare, pentru care suprafaţa minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Verificarea realizării producţiei minime anuale se face prin raportarea cantităţii livrate la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Director DAJ: Subvenția din Programul Tomata s-a calculat la 10.784,53 lei/fermier! Legumicultor cu pierderi de 95% din cauza COVID-19: ”De noi ați uitat, domnule Oros?” Subvenţie motorină 2020: Cât se plăteşte la APIA pentru un litru de motorină folosită în fermă!

  Ultimele știri

  O cultură agricolă din România a fost puternic afectată de prăbușirea prețului la petrol! Explozia din Liban: Azotatul de amoniu – îngrășământ folosit în orice fermă. Când devine periculos? Și-a dat foc după ce a fost acuzat că a furat lucernă dintr-o fermă!

  Căutare în articole