• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • VESTE DESPRE SUBVENȚII: PREMIERĂ LA APIA pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

  Roxana Dobre Roxana Dobre -

  Crescătorii de animale care cer bani europeni la Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primesc o veste uriașă! În premieră după ultimii ani când aceștia erau lăsați la urma perioadei de depunere a cererilor pentru subvenții, în 2018 aceștia sunt chemați mai devreme la APIA pentru a depune cererea unică.

  Directorul general al APIA, Adrian Pintea, a explicat pentru Agrointeligența-www.agrointel.ro că în week-endul care a trecut funcționarii agenției de plăți din mai multe județe au testat aplicația care face posibilă înregistrarea cererilor și pentru fermierii care au animale.

  ”Este o premieră. Am testat aplicația pentru zootehnie în week-end și aceasta funcționează. Chiar acum am reușit să verific și merge bine pentru ANTZ 7 și ANTZ 8. Urmează să verificăm și pentru restul schemelor”, a spus Adrian Pintea.

  Atenție, însă! Trebuie să așteptați programările efectuate de agenția de plăți și să vă prezentați atunci când funcționarii APIA vă invită pentru depunerea cererii unice.

  Fermierii pot modifica cererea de plată până la 31 mai 2018

  Modificările la cererile unice de plată – declarația privind sectorul zootehnic se depun la centrele APIA până la data limită de 31 mai 2018 inclusiv, fără aplicarea de penalități. Atenție! Potrivit APIA, fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată – declarația privind sectorul zootehnic şi după data de 31 mai 2018, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu penalităţi (11 iunie 2018 inclusiv), cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul, dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2018, conform art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 cu modificările și completările ulterioare.

  Cererile unice de plată – declarația privind sectorul zootehnic sau modificările aduse acesteia, depuse după data de 11 iunie 2018, sunt considerate inadmisibile (sunt respinse de la plată) conform, art.13 alin.(1) paragraful 3 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale. Doar, în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată – declarația privind sectorul zootehnic, dacă
  notifică în scris APIA acest fapt, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care acesta sau succesorul său în drepturi se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr.3/2015, cu modificările și completările ulterioare şi prezintă dovezile relevante care atestă apariţia acestor situații.

  Conform art. 12 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei, termenele limită pentru depunerea documentelor care au coincis cu o zi de sărbătoare oficială, o sâmbătă sau o duminică, se prelungesc până în prima zi lucrătoare care urmează. După ultimul termen de depunere a documentelor specifice ataşate cererii unice de plată – declarația privind sectorul zootehnic, cu penalităţi, acestea nu mai sunt luate în considerare pentru plată.

  Ce trebuie să știți despre cererea pentru zootehnie astfel încât să nu pierdeți banii

  Agenția de plăți a efectuat o serie de recomandările pentru fermieri astfel încât cererea unică să fie depusă în bune condiții:

  -Dacă cererea unică de plată cuprinde şi declaraţie privind sectorul zootehnic, solicitantul se va prezenta la Centrul judeţean/local al APIA în vederea completării declaraţiei privind sectorul zootehnic.
  -Informaţiile din declaraţia privind sectorul zootehnic (de la pct. 49 până la pct. 55C) se pot completa în aplicaţia electronică care se numeşte „Captare date”, doar de către funcţionarii APIA, solicitanţii neavând acces la această aplicaţie.
  -După finalizarea operaţiunii de completare a declaraţiei privind sectorul zootehnic solicitantul are posibilitatea accesării aplicaţiei IPA-online pentru finalizarea cererii, respectiv pentru completarea declaraţiei privind sectorul vegetal, dacă este cazul şi atribuirea bifelor de solicitare schemă. În aplicaţia IPA-online, vor fi preluate inclusiv datele aferente campurilor 49-55C completate în „Captare date” dar bifele de solicitare scheme aferente sectorul zootehnic vor fi puse tot în IPA-online.
  -Cererea va fi printată doar din aplicaţia IPA-online şi se va semna pe fiecare pagină.
  -La momentul depunerii cererii, se poate pune la dispoziţia fermierului lista cu animalele potenţial eligibile în exploataţia/exploataţiile completate la pct. 49, în conformitate cu infomaţiile preluate din bazele de date ale cererilor anilor anteriori şi cu cele preluate din Baza Naţională de Date (Registrul Naţional al Exploataţiilor) astfel încât lista de la punctul 52 va conţine animalele potenţial eligibile pentru fiecare specie în parte şi pentru fiecare tip de plată în parte. Solicitantul are posibilitatea să modifice lista precompletată cu animale pe specii şi tipuri de plată potențial eligibile, în sensul că poate adăuga noi animale, poate adăuga/sterge scheme pentru animalele deja existente şi poate sterge animale din listă înainte de semnarea şi depunerea cererii. Cererea depusă poate fi modificată prin intermediul formularelor de modificare M2 şi M3. Formularele de
  modificare vor fi depuse în conformitate cu prevederile şi termenele reglementate prin OMADR nr. 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

  Atenție! Nu treceți în cerere un număr mai mare de animale decât prevede ajutorul admis pentru fiecare schemă!

  Pentru a beneficia de ANTZ şi/sau SCZ în anul 2018 solicitanţii trebuie să depună cererea unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA, până la data de 15 mai 2018 inclusiv, fără penalităţi. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai 2018. Cererea va fi însoţită de documente generale şi documente specifice fiecărei categorii de animale în funcţie de schema solicitată.

  Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în original, în vederea stabilirii conformităţii de către persoana desemnată din cadrul centrului judeţean/centrului local al APIA, respectiv centrul municipiului Bucureşti al APIA, după caz.

  Cererea unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic se depune personal sau
  prin împuternicit

  În cazul în care, cererea unică este depusă prin împuternicitul unei persoane fizice, împuternicirea pentru completarea şi semnarea cererii unice de plată, în locul solicitantului, se face prin procură notarială. În cazul în care, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu depune personal cererea unică de plată, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu denumirea şi CUI/CIF ale persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF, cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului legal, iar la rubricile din cererea unică de plată rezervate pentru împuternicit va completa datele de identificare ale
  împuternicitului.

  Cererea unică de plată poate fi retrasă total/parţial pentru una din schemele de plată, în scris, în orice moment, până la emiterea deciziei/deciziilor de plată, mai puţin în situaţiile în care solicitantul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea sa de ajutor sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA / ANZ de a efectua un control la faţa locului şi dacă, în urma controlului, au fost identificate neconformităţi sau nu au solicitat plăţi pentru animale care au perioadă de reţinere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declaratie sector zootehnic / schema de plată / sau una din exploatații cu cod ANSVSA , conform art. 3 din Regulamentul UE nr. 809/2014 cu modificările și completările ulterioare

  Reamintim că cererile unice de plată – declarația privind sectorul zootehnic, completate de fermieri, se
  depun la centrele locale/judeţene ale APIA. Cererea unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 hectare de teren agricol şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol. Pentru a beneficia de ANTZ/SCZ, solicitanţii trebuie să depună o singură cerere unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic, al cărei model este prevăzut în OMADR nr. 39/2018, chiar dacă deţin mai multe exploatații cu cod ANSVSA în diferite localităţi sau judeţe.

  Ministrul agriculturii, Petre Daea, a atras atenția că nici în acest an APIA nu va prelungi termenul de 15 mai 2018 cu perioada prevăzută cu penalizări, motivul invocat fiind același ca anul trecut: fermierii să nu piardă niciun leu din banii europeni!

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Șeful APIA a mers să verifice dacă funcționarii sunt la centre în weekend! Adrian Oros: Funcționarii APIA lucrează și sâmbăta și duminica pentru subvențiile fermierilor! Document intern: ȘEFUL APIA, ordin pentru TOATE SUBVENȚIILE fermierilor!

  Ultimele știri

  Cultivarea hibrizilor de rapiță Clearfield: când se recomandă în fermă? Primarul din Matca: Cărările din solar nu se scad la măsurătorile din Programul Tomata! Daniel Buda: Creșterea porcilor în gospodării nu va dispărea, deși chestiunea s-a discutat și la Bruxelles!

  Căutare în articole