• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ULTIMA ORĂ! DOCUMENTUL OFICIAL care SCOATE SAMSARII DIN PIEȚE!

  Roxana Dobre -

  Documentul oficial în baza legii care scoate samsarii afară din piețe! Fermierii au liber la comercializarea produselor în piețe, putându-se identifica mai ușor față de intermediarii care nu produc, dar fac profit din vânzarea legumelor sau a fructelor. Ministerul Agriculturii face acum pasul următor și schimbă carnetul de comercializare, care va avea o valabilitate de 7 ani, nu de 5 ani, cum a fost până acum!

  Valabilitatea de șapte ani pentru atestatul de producător și certificatul de comercializare a produselor agricole. Un ordin al ministrului agriculturii, Petre Daea, stabilește și modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat de primari persoanelor fizice care dețin atestat de producător valabil și desfășoară o activitate economică în sectorul agricol.

  Potrivit ordinului de ministru, primarii vor elibera carnetul de comercializare persoanelor fizice care dețin atestat de producător valabil și desfășoară o activitate economică în sectorul agricol, după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supus/supuse comercializării şi după obţinerea avizului consultativ de la una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură sau de la entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 7 ani și conține 7 file, câte una pentru fiecare an de valabilitate. La cerere, se pot emite mai multe carnete de comercializare.

  Iată modelul aprobat de Ministerul Agriculturii pentru coperta carnetului de comercializare:

  Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu respectarea următorului regim de completare a primelor 7 file din carnet, câte una pentru fiecare an de valabilitate și care rămân nedetașabile.

  Atenție! În funcţie de opţiunea titularului atestatului de producător, acesta poate solicita primarului eliberarea unui singur carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sau a mai multor carnete în situaţia în care soţul/soţia, rudele/afinii până la gradul II optează pentru comercializarea simultană a produselor proprii din sectorul agricol.

  Producătorii agricoli care desfășoară activitate economică au obligația afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, care trebuie să conțină următoarele elemente:

  1. numele şi prenumele/denumirea producătorului;
  2. denumirea produsului;
  3. localitatea de origine;
  4. data obţinerii produsului;
  5. preţul de vânzare.

  Obligații pentru piețarii  care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie

  Producătorii agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie, care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producţie, pot ocupa spaţii de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de comercializare.

  În acest caz, prezintă obligatoriu administratorului pieţei adeverinţa emisă de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului din anexa prevăzută la art.13 alin.(1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, precum şi avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  Atenție! Anexe utile!

  Modelul primelor 7 file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

  La secțiunea ”Produsul”  se va completa prin înscrierea tuturor grupelor de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deținute de titular.

  Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare.

  NOTĂ: cele șapte file nedetaşabile din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, câte una pentru fiecare an de valabilitate, se completează anual de către primărie.

  LISTA cuprinzând caracteristicile tehnice ale formularului carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se tipăreşte cu respectarea următoarelor   caracteristici tehnice:

  a) tipărire pe format A5;
  b) carnet cu următoarele caracteristici:
  1. copertă carton offset 170 g/mp;
  2. primele șapte file – exemplare nedetaşabile, câte una pentru fiecare an de valabilitate, hârtie albă 80
  g/mp, text de culoare neagră;
  3. următoarele 40 de file – exemplare nedetaşabile, – hârtie offset albă 80 g/mp, text la negru;
  4. tipar file nedetaşabile: filele 1-30, 2+1;
  5. 3 file/set x 40 de seturi/carnet (120 de file/carnet);
  6. număr total file interior carnet-167;
  7. perfor pentru detaşarea filelor autocopiative din carnet;
  8. număr culori interior seturi autocopiative: 2+0;
  9. hârtie interior pentru cele 40 de seturi: hârtie autocopiativă alb/roz/verde;
  10. elemente grafice de securitate: ghioş tipărit pe fiecare filă a carnetului;
  11. seria: se completează cu indicativul judeţului/municipiului Bucureşti; numărător pentru seturi file
  interior autocopiative: 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;
  c) text de culoare neagră;
  d) carnet capsat cu două capse pe latura de 210 mm.

  Reamintim că ordinul de ministru vine după ce  joi – 22 martie  în Monitorul Oficial a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol care prevedere mai multe modificări pentru agricultori. Inițial, legea a fost promulgată de șeful statului, ceea ce înseamnă că este în vigoare.

  Legea își propune să corecteze efectele negative produse de Legea nr.145/2014, atât la nivelul producătorilor agricoli, cât și în ceea ce privește consumatorii și societățile comerciale care asigură desfășurarea comerțului cu amănuntul.

  Potrivit noilor prevederi, carnetul de comercializare, care va fi valabil 7 ani în loc de 5 cum este în prezent, a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, ar putea fi folosit și de rudele de până la gradul II care locuiesc și se gospodăresc împreună, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie. refuzul eliberării avizului consultativ prevăzut la art.3 alin.(5) de către structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură prevăzute la art.4 alin.(1) sau condiționarea eliberării acestuia de calitatea de membru al entității emitente, cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei.

  Fermierii care vând în piețe vor putea fi recunoscuți ușor de către cumpărători dacă sunt agricultori autentici sau samsari

  Producătorii agricoli vor fi obligați să afișeze la locul de vânzare etichete care să indice mai multe date despre produsele lor, dar și o copie după certificatul de producător, potrovit aceleași legi.

  Potrivit noilor prevederi care va fi afișată și în piețe pe modelul supermarketurilor va fi din material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor din punct de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, care trebuie să conțină următoarele elemente:

  1. numele și prenumele/denumirea producătorului;
  2. denumirea produsului;
  3. localitatea de origine;
  4. data obținerii produsului;
  5. prețul de vânzare;

  Atenție! Neafișarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs se sancționează cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei.

  În plus, producătorii agricoli au obligația să afișeze vizibil la locul de vânzare următoarelor documente:

  a) copie după atestatul de producător și copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;
  b) copie după certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  Supravegherea afișării documentelor prevăzute mai sus este în sarcina administratorului pieței. Legea mai prevede că, desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, și care nu sunt produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei.

  Citiți și:

  LEGEA AȘTEPTATĂ DE MICII FERMIERI – PROMULGATĂ ASTĂZI DE PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS!

  S-A DECIS: VÂNZĂTORII DIN PIEȚE VOR FI OBLIGAȚI SĂ PUNĂ ETICHETE ca LA SUPERMAKETURI!

  VOT ÎN PARLAMENT: ATESTATUL DE PRODUCĂTOR ȘI CARNETUL DE COMERCIALIZARE, VALABILITATE DE 7 ANI!


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Asociația Agricolă Lanul Mare: ”Domnule ministru Adrian Oros, veniți să vă predăm ferma gratuit!” Ministrul Agriculturii, Adrian Oros: Efectul Programului Tomata nu s-a văzut în agricultură, în economie! Ministrul Oros ar vrea subvenții APIA plătite pe factură, în funcție de producția din fermă!

  Ultimele știri

  Apel către parlamentarii de pe “lista rușinii”: Aveți o ultimă șansă, uriașă, să deveniți eroii fermierilor! Nu o ratați! Ministrul Adrian Oros: Subvențiile se plătesc ca în fiecare an, fermierii știu calendarul! Fermele care vor dispărea: 5 milioane de hectare de terenuri agricole – abandonate până în 2030!