• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • FONDURI EUROPENE pentru APICULTURĂ: ANUNȚUL FĂCUT DE MINISTERUL AGRICULTURII!

  Roxana Dobre -

  Bani alocați pentru apicultori în 2018! Ministerul Agriculturii a publicat într-un proiect postat pe pagina personală care este valoarea sprijinului financiar alocat din pentru anul 2018 dar și condițiile pe care trebuie să le respecte stuparii pentru Programul Național Apicol (PNA). Astfel, potrivit proiectului care se află în dezbatere publică momentan, în acest an crescătorii de albine ar urma să beneficieze de 33.399.106,433 lei.

  Suma prevăzută pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, este de 99.340.166,281 lei, din care suma de 49.670.083,1405 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 1.102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) n.r. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel:

  a) pentru anul 2017: 32.542.000 lei;
  b) pentru anul 2018: 33.399.106,433 lei;
  c) pentru anul 2019: 33.399.059,848 lei.”

  Prin proiectul lansat de Ministerul Agriculturii se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar. Potrivit MADR, în urma întâlnirilor din cadrul grupului de lucru cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și ai asociațiilor crescătorilor de albine, care au avut ca obiectiv principal evaluarea modului de gestionare a Programului în anul 2017 și eliminarea oricăror neclarități cu privire la interpretarea actului normativ de către factorii implicați sau lipsa anumitor prevederi, sunt necesare următoarele modificări și completări:

  – în conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul delegat (UE) nr.1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol, ”faptul generator al cursului de schimb” pentru sumele plătite ca ajutor pentru sectorul apicol în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr.1308/2013, este cel stabilit la articolul 34 alin.(1) din Regulamentul delegat (UE) nr.907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro. Astfel „în cazul sumelor menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum și în cazul sumelor legate de măsurile aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr.1698/2003, pentru care plățile către beneficiari sunt asigurate de programele de dezvoltare rurală aprobate în temeiul Regulamentului (UE) nr.1305/2013, faptul generator al cursului de schimb este data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor. În cazul în care, în temeiul normelor Uniunii, plata sumelor menţionate la primul paragraf este eşalonată pe mai mulţi ani, faptul generator al cursului de schimb pentru fiecare dintre tranşele anuale este data de 1 ianuarie a anului pentru care este plătită tranşa respectivă.” În conformitate cu prevederile art.40 din Regulamentul delegat (UE) nr.907/2014 al Comisiei, „atunci când un fapt generator este stabilit în temeiul legislaţiei Uniunii, cursul de schimb aplicabil este ultimul curs stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de prima zi a lunii în cursul căreia se produce faptul generator”. Astfel, pentru anul 2018, cursul de schimb utilizat este cel stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 29 decembrie 2017.
  – pentru achiziţionarea prin intermediul cooperativelor de maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox, se introduce un termen de transmitere a proceselor verbale încheiate între cooperativă și membrii acesteia, precum și sancțiunea aplicată în cazul în care nu sunt transmise în termenul prevăzut.
  – în cazul achiziţionării de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât şi pentru apicultura ecologică, se reglementează numărul maxim de medicamente care se pot deconta, respectiv 3 medicamente diferite, în vederea controlului eficient al utilizării fondurilor alocate prin Program.
  – pentru înlăturarea oricăror interpretări privind autorizarea furnizorilor de medicamente este necesar să se specifice că, aceștia trebuie să fie autorizați sanitar veterinar pentru comercializare, iar ca document justificativ să se prezinte copia documentului care atestă autorizarea sanitară veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente.
  – pentru fiecare măsură, documentele care atestă efectuarea plăților trebuie să fie întocmite potrivit prevederilor codului fiscal în vigoare la data efectuării plății.
  – având în vedere că se decontează 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasați în pastoral, în documentul care atestă deplasarea în pastoral trebuie să fie meționat numărul de stupi deplasați.

  Acesta este documentul documentul care atestă deplasarea în pastoral

  – în scopul stabilirii eligibilității furnizorilor de cutii este necesară introducerea documentului de autorizare pentru comercializare a cutiilor, respectiv copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a
  furnizorilor de cutii.
  – pentru claritatea reglementării, se reformulează textul pentru cheltuielile eligibile la achiziționarea de accesorii apicole, respectiv „preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de colectoare de polen și/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% colectoare din totalul stupilor cu familii de albine deţinuţi de apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, cu condiţia să menţină minimum 3 ani accesoriile achiziţionate începând cu data achiziției.
  – pentru exactitatea reglementării, în cazul achiziţionării de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică, se redefinesc dimensiunile minime/maxime ale efectivului deținut în vederea achiziționării de mătci şi/sau familii de albine.
  – se reglementează decontarea cheltuielilor în funcție de efectivul deținut, conform adeverinței ANZ, pentru toate măsurile.
  – se propune eliminarea obligativității transmiterii la APIA a copiei adeverinței ANZ cu efectivul de familii de albine pregătit pentru iernat, având în vedere că nu are impact financiar pentru APIA.
  – pentru evitarea creării condițiilor artificiale, este necesar a se reglementa condiția ca furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau stupi să nu poată fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019; De asemenea, tot pentru evitarea
  creării condițiilor artificiale, în cadrul Programului, solicitantul care este și furnizor constituit sub o altă formă de organizare decât cea prin care solicită sprijin, nu este eligibil.
  – referitor la termenul limită de depunere, termenul de 15 august se înlocuiește cu 1 august, din cauza timpului redus pentru efectuarea, până la data de 15 octombrie, atât a controalelor administrative și la fața locului, cat și a plății sprijinului, având în vedere numărul mare de apicultori solicitanți ai sprijinului.

  Cursul euro este stabilit la valoarea de 4,5390 lei, pentru plăţile aferente anului 2017, respectiv la valoarea de 4,6585 lei pentru plățile aferente anului 2018.

  Puteți consulta proiectul complet AICI: Hotarare-aprobare-pna-2017-2019 (1)


  Te-ar mai putea interesa

  Vijelii puternice, grindină și ploi de peste 40 l/mp. Județe sub alertă până joi Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h! Județul unde se câștigă la cules de cireșe mai bine ca în Spania. Zilierii primesc 100 euro/zi

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event