• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ANUNȚ URGENT de la APIA cu privire la SUBVENȚIILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

  Roxana Dobre -

  Fermieri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) face un anunț important privind subvențiile din zootehnie. Crescătorii de animale care sunt interesați de banii europeni și ajutoarele de stat și în Campania 2018 trebuie să respecte o serie de reguli pe care inspectorii de control le verifică în ferme anual și de care depinde plata subvenției.

  Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune care sunt condițiile obligatorii pentru normele de ecocondiționalitate ce trebuie respectate de crescătorii de animale, mai exact cei care dețin bovine/ovine, pentru SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor.

  Iată care sunt cerinţele obligatorii pentru fermierii care deţin animale din specia bovine/ovine:

  În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor este efectuată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/organizaţia profesională a crescătorilor de animale aprobată, în calitate de utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – SNIIA:

  a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din exploataţie;
  b) să notifice utilizatorului orice eveniment de naştere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal;
  c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite, sau să îi predea acestuia exemplarul negru al documentului de mişcare în cazul achiziţionării ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu animale vii sau exploataţii comerciale;
  d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile de animale, precum şi datele referitoare la mişcările respective (dată, sursă, destinaţie);
  e) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui animal
  şi să o aplice în termenul prevăzut de legislaţia sanitară veterinară (30 de zile de la emiterea
  formularului şi înregistrarea acestuia în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE);
  f) să ridice de la sediul DSVSA judeţene paşaportul bovinei şi să-l păstreze în condiţii bune;
  g) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al paşaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia;
  h) să solicite utilizatorului înscrierea în paşaport a noului deţinător în cazul cumpărării animalului;
  i) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul transportului acestuia,

  În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor este efectuată de proprietarul exploataţiei, în calitate de utilizator SNIIA:

  a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA;
  b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din exploataţie;
  c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele născute în exploataţie;
  d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, mişcare, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal;
  e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul transportului documentele de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite;
  f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate intrările şi ieşirile de animale şi cu datele referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie);
  g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui animal şi să o aplice în termen de 30 de zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie;
  h) să ridice de la sediul DSVSA judeţene paşaportul pentru bovine şi să-l păstreze în bune condiţii;
  i) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al paşaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia;
  j) să înscrie în paşaport noul deţinător în cazul cumpărării animalului;
  k) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul transportului acestuia.

  În cazul exploataţilor comerciale:
  a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA;
  b) să achiziţioneze crotalii necesare identificării animalelor din exploataţie;
  c) să identifice animalele din exploataţie şi să le înregistreze în baza de date RNE;
  d) să actualizeze zilnic registrul exploatatei, precum şi baza de date RNE;
  e) să ridice de la DSVSA judeţene în termen de 14 zile de la înregistrarea bovinelor, paşapoartele acestora;
  f) să deţină asupra lor paşaportul animalelor în timpul transportului acestora;
  g) să înscrie în paşaportul animalelor datele ultimului deţinător;
  h) să completeze documentele de mişcare pentru animalele deţinute ce fac obiectul mişcării între exploataţii.

  Potrivit prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare, animalele din specia bovine sunt identificate cu respectarea termenului de până la 20 de zile de la naştere.

  În situaţia în care mutarea bovinelor are loc înaintea termenului prevăzut mai sus, animalele sunt identificate înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut. În cazul în care animalul din specia bovine şi-a pierdut una dintre crotalii sau ambele crotalii, i se aplică o crotalie duplicat, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza Naţională de Date.

  Indiferent de tipul de exploatație, animalele care nu sunt identificate conform prevederilor legale în vigoare (au unul sau ambele mijloace de identificare pierdute) sunt considerate animale neconforme la data efectuării inspecţiei/controlului la faţa locului, cu excepţia cazului în care fermierul a notificat medicul veterinar de liberă practică împutermicit despre pierderea crotaliei în vederea aplicării crotaliei duplicat înainte de data la care a fost anunţat că i se va realiza controlul.

  Atenție! Cerințe obligatorii privind bolile la animalele rumegătoare:

  1. Să nu hrănească animalele rumegătoare cu proteine de origine animală, inclusiv cu proteine de origine animală procesate sau cu preparate furajere ce conţin astfel de proteine;
  2. Să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice îmbolnăvire a animalelor şi/sau despre moartea animalelor aflate în proprietate ori îngrijire sau în timpul transportului, conform normelor sanitare veterinare în vigoare;
  3. Să respecte interdicţia privind mişcarea animalelor în şi din exploataţie atunci când în exploataţie există animale îmbolnăvite sau suspecte de infecţie cu encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) şi exploataţia este plasată de medicul veterinar sub control oficial veterinar, fiind supusă unor restricţii oficiale de circulaţie până la aflarea rezultatelor examinării;
  4. Să permită aplicarea şi să respecte măsurile stabilite de medicul veterinar în caz de suspiciune sau confirmare a EST prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
  5. Să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice intenţie de a pune pe piaţa internă bovine, ovine ori caprine aflate în proprietate sau îngrijire, în vederea completării certificatului de sănătate de către medicul veterinar;
  6. Să nu sacrifice bovinele în exploataţii/gospodării individuale, ci la abatoarele autorizate sanitar-veterinar, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care animalul poate fi sacrificat în exploataţie, sub supravegherea medicului veterinar, sacrificare urmată de recoltarea de probe de laborator în vederea testării pentru EST.

  Reamintim că fermierii beneficiază anual de Ajutor național tranzitoriu în sectorul zootehnic (ANTZ) astfel:
  – în sectorul lapte, schema decuplată de producție, specia bovine, (ANTZ 7 – L)
  – în sectorul carne, schema decuplată de producție, specia bovine, (ANTZ 8 – C)

  ATENȚIE!

  – ANTZ 7 – L -schema decuplată de producţie în sectorul lapte şi ANTZ 8 – C -schema decuplată de producţie în sectorul carne NU se supun controlului la faţa locului și nici normelor de ecocondiționalitate.
  – ANTZ 9 se supune controlului la fața locului dar nu se supune normelor de ecocondiționalitate.

  Sprijin cuplat în sectorul zootehnic (SCZ), se acordă fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, şi crescătorilor de viermi de mătase, în funcţie de efectivul de animale determinate/kg gogoşi crude de mătase determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele categorii:

  – bivolițe de lapte (SCZ FB)
  – ovine (SCZ O)
  – caprine (SCZ C)
  – taurine din rase de carne și metișii acestora (SCZ TC)
  – vaci de lapte (SCZ VL)
  – viermi de mătase (SCZ VM)

  Iată care sunt sumele pe care crescătorii de animale le-au încasat în Campania 2017:

  VACA DE LAPTE

  Sprijin cuplat (SCZ): 442,0754 euro/cap de animal adică adică 2.033,2577 de lei pe cap de animal;
  Ajutorul Național Tranzitoriu ANT 7 lapte: 22,1885 euro/tonă de lapte livrat adică 102,051 de lei;
  Ajutorul Național Tranzitoriu ANT 8  carne: 88,6852 euro/cap de animal adică 407,8898 lei pe cap de animal.

  VACA DE CARNE ȘI METIȘI

  Sprijin cuplat (SCZ): 519, 9658 euro/cap de animal adică 2.391,4786 de lei pe cap de animal;
  Ajutorul Național Tranzitoriu ANT 8 carne: 88,6852 euro/cap de animal adică 407,8898 lei pe cap de animal.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  MADR: Sumă majorată pentru ajutorul de stat acordat crescătorilor de animale! APIA ÎNCEPE PLĂȚILE! Adrian Oros: De mâine se virează banii pentru despăgubirile de secetă! Anunț despre plata avansului APIA! 1,78 miliarde de euro vor ajunge în contul fermierilor!

  Ultimele știri

  Campioana de la Banat Agri Group! Fiica lui Valentin din Bălțată Fleckvieh – vârf de 52,9 de litri de lapte pe zi! ANM: Vremea se răcește brusc. Când și unde pot apărea și ploile! APA Brăila, propunere pentru MADR: Linii de credit de minim 500 euro pe hectarul calamitat!

  Căutare în articole