• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SCHIMBĂRI la PLATA SUBVENȚIEI pentru apicultori: 20 DE REGULI noi pe care TREBUIE să le ȘTIE ORICE CRESCĂTOR DE ALBINE!

  Roxana Dobre -

  Modificări pentru subvențiile apicultorilor români! O serie de schimbări pe care trebuie să le știe toți crescătorii de albine au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 428 din 21.05.2018 și vizează normele de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

  Iată cele  20 de modificări și completările aduse HG 443/2017 pe care trebuie să le știe orice apicultor:

  1. Actualizarea cursului de schimb utilizat, acesta fiind stabilit la valoarea de 4,6585 lei pentru plățile aferente anului 2018 (cursul de schimb utilizat este cel stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 29 decembrie 2017), astfel modificându-se valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Programul naţional apicol pentru anul 2018 la valoarea de 33.399, 000 lei;
  2. Pentru acțiunea Achiziţionarea prin intermediul cooperativelor de maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox, având în vedere depunerea anuală pe o perioadă de 3 ani de la achiziţionarea utilajelor, a proceselor-verbale încheiate între cooperativă şi apicultorul/apicultorii care a/au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate s-a introdus un termen de transmitere a proceselor verbale încheiate între cooperativă și membrii acesteia, respectiv anual, după plata ajutorului, până la 1 martie, și s-a reglementat sancțiunea aplicată în cazul în care nu sunt transmise în termenul prevăzut; Prin excepție, pentru plata aferentă anului 2017, procesele-verbale încheiate între cooperativă şi apicultor/apicultori se vor transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării HG 307/2018 în Monitorul Oficial;
  3. Pentru Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât şi pentru apicultura ecologică s-a reglementat numărul maxim de medicamente care se pot deconta, respectiv maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei și maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita dozelor menționate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine;
  4. Pentru înlăturarea oricăror interpretări privind autorizarea furnizorilor de medicamente s-a introdus mențiunea ca furnizorii de medicamente să fie autorizați sanitar veterinar pentru comercializare;
  5. Introducerea ca document justificativ atașat cererii de plată a copiei documentului care atestă autorizarea sanitară veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente;
  6. Pentru documentele de achiziție și de efectuare a plății medicamentelor s-a introdus mențiunea ca acestea să fie întocmite potrivit legislației în vigoare;

  Pentru acțiunea Raționalizarea transhumanței/ stupăritului pastoral- Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral:

  7. Având în vedere că se decontează 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasați în pastoral,
  în documentul care atestă deplasarea în pastoral trebuie să fie meționat numărul de stupi deplasați în pastoral ; astfel apicultorii trebuie să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, avizată şi datată de către consiliul local/primărie, iar achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral, conform modelului prevăzut în anexa la Hotărârea de Guvern. (acest model este valabil începând cu data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern);

  8. Pentru documentele de achiziție și de efectuare a plății cutiilor s-a introdus mențiunea ca acestea să fie întocmite potrivit legislației în vigoare;

  9. În scopul stabilirii eligibilității furnizorilor de cutii s-a introdus ca document justificativ atașat cererii de plată a copiei certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a furnizorilor de cutii;

  Pentru acțiunea Raționalizarea transhumanței/ stupăritului pastoral-Achiziţionarea de accesorii apicole:

  10. Pentru exactitatea reglementării, la cheltuieli eligibile, este menționat faptul că se decontează:

  -preţul fără TVA pentru achiziţia de colectoare de polen și/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult
  de 20% colectoare din totalul stupilor cu familii de albine deţinuţi de apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la data achiziției;
  -preţul fără TVA pentru achiziţia de uscător de polen și/sau încălzitor miere, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la data achiziției;
  -pentru documentele de achiziție și de efectuare a plății accesoriilor s-a introdus mențiunea ca acestea să fie întocmite potrivit legislației în vigoare;

  Pentru acțiunea Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune – Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică:

  11. Pentru exactitatea reglementării s-a menționat faptul că, pentru a fi eligibilă achiziţia de material
  biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât și cel achiziționat;

  În cadrul pct. 4 – Cheltuieli eligibile, s-au redefinit dimensiunile minime/maxime ale efectivului deținut în vederea decontării familiilor de albine/ mătcilor achiziționate, astfel:

  12. Preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 familii de albine şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor care deţin maxim 75 familii de albine la data eliberării adeverinței ANZ;

  13. Preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 40% din familiile de albine
  deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 familii de albine;

  14. Preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 40% din familiile de albine deţinute de
  către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, în cazul apicultorilor care deţin maxim 75 familii de albine;

  15. Preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 40% din familiile de albine deţinute de
  către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult de 100 de mătci, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 familii de albine;

  16. S-a reglementat decontarea cheltuielilor în funcție de efectivul deținut, conform adeverinței ANZ;

  17.  Pentru documentele de achiziție și de efectuare a plății familiilor de albine/ mătcilor s-a introdus mențiunea ca acestea să fie întocmite potrivit legislației în vigoare;

  18.  S-a eliminat obligativitatea transmiterii la APIA a copiei adeverinței ANZ cu efectivul de familii de albine pregătit pentru iernat, având în vedere că nu are impact financiar pentru APIA, însă apicultorii trebuie,
  în conformitate cu art. 7 din Ordinul nr.251/2017 pentru aprobarea sistemului unitar de identificare a
  stupinelor și stupilor, să transmită la ANZ prin OJZ, anual, în perioada 1 septembrie-31 decembrie,
  declarația pe propria răspundere cu numărul de stupi identificați pregătiți pentru iernare;

  19. Pentru evitarea creării condițiilor artificiale, s-a reglementat condiția ca furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau stupi să nu poată fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019. De asemenea, tot pentru evitarea creării condițiilor artificiale, în cadrul Programului, solicitantul care este și furnizor constituit sub o altă formă de organizare decât cea prin care solicită sprijin, nu este eligibil;

  20. Având în vedere numărul mare de apicultori solicitanți ai sprijinului, termenul limită de depunere a cererii de plată sa înlocuit cu data 1 august, pentru efectuarea, până la data de 15 octombrie, atât a controalelor administrative și la fața locului, cât și a plății sprijinului financiar.

  Reamintim că Hotărârea de Guvern  nr. 443/2017 este un act normativ în vigoare, care a fost modificat și completat, astfel că, achizițiile efectuate înainte de data intrării în vigoare a HG de modificare și completare, rămân valabile, însă cu respectarea condițiilor de eligibile specifice fiecărei acțiuni. Pentru accesarea Măsurii de asistență pentru repopularea șeptelului apicol trebuie să se aibă în vedere faptul că, achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 15 martie a fiecărui an din stupine de multiplicare şi de elită, achizițiile efectuate înainte de data de 15 martie nefiind decontate.

  De asemenea, menționăm că, în conformitate cu H.G. nr. 443/2017, în cadrul Programului Național Apicol 2017-2019, în cazul accesării măsurii Raţionalizarea transhumanţei/ stupăritului pastoral:

  Având în vedere plafonul alocat acestei măsuri pentru anul 2018 și respectarea prevederilor din Anexa 2, art. 8 din Hotărâre 443/2017, cu modificările și completările ulterioare care se referă la stabilirea nivelului sprijinului financiar, suma finală care se plătește fiecărui beneficiar eligibil se calculează după primirea şi centralizarea tuturor cererilor de plată la nivelul fiecărui județ și la nivel de țară, iar apoi dacă suma eligibilă nu se încadrează în plafonul alocat decontarea se realizează în funcție de valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA, conform facturii.

  De precizat că indiferent de momentul depunerii cererii, cu încadrarea în termenul limită, plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA doar după controlul tuturor cererilor de plată și după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat.


  Te-ar mai putea interesa

  Subvenții APIA 2024. Banii intrați în conturile fermierilor în ultimele zile Fermierul Valentin Popa a pierdut toate culturile: ”Cerem autorităților să ne ajute pentru că vom da faliment” Noi alerte meteo. ANM avertizează cu privire la un fenomen periculos în următoarele două zile

  Ultimele știri

  Ard culturile! Incendii în câmp în Duminica Rusaliilor Tragedie la fabrica de lactate din Ibănești. Directorul și alți 2 lucrători au murit. A patra victimă, preluată cu elicopterul Prețul grâului a scăzut la Marea Neagră cu aproape 10 euro pe tonă