• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • NOI CONDIȚII pentru FONDURILE EUROPENE DIN APICULTURĂ!

  Roxana Dobre -

  Bani mai mulți pentru crescătorii de albine! Sectorul apicol este printre singurele care nu suferă scăderi de finanțare ci, din contră, crescătorii de albine primesc sume în plus și sunt susținute puternic de Comisia Europeană în noua Politică Agricolă Comună (PAC). Mai mult, obiectivele în sectorul apiculturii vizează intervenții și asistență financiară pentru anunmite tipuri de intervenții!

  Potrivit propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului  de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în planurile lor strategice PAC, statele membre aleg, pentru fiecare obiectiv specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1), unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții în sectorul apiculturii:

  (a) asistență tehnică pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori;
  (b) acțiuni de combatere a agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varroozei;
  (c) acțiuni de raționalizare a transhumanței;
  (d) acțiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole;
  (e) refacerea populațiilor de albine din Uniune;
  (f) cooperarea cu organisme specializate pentru realizarea de programe de cercetare în domeniul apiculturii și al produselor apicole;
  (g) acțiuni de monitorizare a piețelor;
  (h) acțiuni pentru îmbunătățirea calității produselor.

  În planurile lor strategice PAC, statele membre sunt obligate să își motiveze alegerea obiectivelor specifice și a tipurilor de intervenții. Statele membre își definesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese.

  UE plătește 50% din sprijin, restul de la bugetul de stat

  Asistența financiară din partea Uniunii pentru intervențiile menționate este de maximum 50% din cheltuieli. Restul cheltuielilor sunt suportate de statele membre. Pentru elaborarea planurilor lor strategice PAC, statele membre solicită consiliere din partea reprezentanților organizațiilor din domeniul apiculturii.

  Statele membre trebuie să notifice anual Comisiei numărul stupilor de pe propriile teritorii.


  Te-ar mai putea interesa

  Rețeta de miere duo cu care o familie de apicultori face senzație la târguri Apicultor: ”Mierea nu are piață în momentul de față, e blocată, nu se cumpără” Despăgubiri pentru apicultori și reglementarea pieței de miere – solicitare oficială la Bruxelles!

  Ultimele știri

  Stropirea roșiilor după copilire – tratamente de protecție Tarife medici veterinari – actualizare. ANSVSA: Noile sume decontate pentru serviciile veterinare Dan Motreanu: Legea privind restaurarea naturii ar limita terenurile agricole și ar fi o povară pentru fermieri