Creșterea albinelorŞtiri agricole

NOI CONDIȚII pentru FONDURILE EUROPENE DIN APICULTURĂ!

Bani mai mulți pentru crescătorii de albine! Sectorul apicol este printre singurele care nu suferă scăderi de finanțare ci, din contră, crescătorii de albine primesc sume în plus și sunt susținute puternic de Comisia Europeană în noua Politică Agricolă Comună (PAC). Mai mult, obiectivele în sectorul apiculturii vizează intervenții și asistență financiară pentru anunmite tipuri de intervenții!

Potrivit propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului  de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în planurile lor strategice PAC, statele membre aleg, pentru fiecare obiectiv specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1), unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții în sectorul apiculturii:

(a) asistență tehnică pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori;
(b) acțiuni de combatere a agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varroozei;
(c) acțiuni de raționalizare a transhumanței;
(d) acțiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole;
(e) refacerea populațiilor de albine din Uniune;
(f) cooperarea cu organisme specializate pentru realizarea de programe de cercetare în domeniul apiculturii și al produselor apicole;
(g) acțiuni de monitorizare a piețelor;
(h) acțiuni pentru îmbunătățirea calității produselor.

În planurile lor strategice PAC, statele membre sunt obligate să își motiveze alegerea obiectivelor specifice și a tipurilor de intervenții. Statele membre își definesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese.

UE plătește 50% din sprijin, restul de la bugetul de stat

Asistența financiară din partea Uniunii pentru intervențiile menționate este de maximum 50% din cheltuieli. Restul cheltuielilor sunt suportate de statele membre. Pentru elaborarea planurilor lor strategice PAC, statele membre solicită consiliere din partea reprezentanților organizațiilor din domeniul apiculturii.

Statele membre trebuie să notifice anual Comisiei numărul stupilor de pe propriile teritorii.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


3 comentarii

  1. Domnule Marc, sistemul nostru a arătat clar că încurajează dezvoltarea fermelor industriale în detrimentul micului producător! De aceea și la oi și la vaci cât și la albine au primit subvenții doar cei care sunt jucători pe piețele mari de producători! Din păcate se tot vorbește de asocierea micilor fermieri dar nu se dorește decât să fie o competiție între noi care sa ne distrugă! Din păcate, pe lipsa de educație și cultură a micului fermier, in țară noastră comerciantul face bani iar producătorii rămân cu munca!
    Sa auzim de bine!

  2. Aiurea, apicultura e sectorul cel mai oropsit la fonduri europene. Se dau bani numai cu un maldăr de dosare, nu ca la oi, vaci. Eu sunt stupar de 33 de ani și n-am primit niciodată un leu subvenție, de-aia nu țin decât 25-28 de familii, că nu am clienți decât pentru 500 kg de miere. Pentru angrosist, care dă o treime din prețul pieței, nu lucrez.
    Poate după 2021, dacă dau subvenții pe stup, ca la oi, i-oi mai înmulți, dacă nu, rămân așa.

Scrie un comentariu