Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

PREȘEDINTELE IOHANNIS A PROMULGAT LEGEA NOUĂ A SUBVENȚIILOR!

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură. Mai multe modificări care se aplică pentru subvențiile fermierilor din Campania 2018 sunt acum în vigoare.

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere în agricultură a fost votată în luna mai de Camera Deputatilor cu 270 de voturi favorabile schimbărilor din agricultură.

Iată toate modificările pe care trebuie să le știe fermierii care încasează subvenții:

Fermierii vor fi notificaţi cu minimum 14 zile înainte, iar în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, cu minimum 48 de ore înainte în vederea pregătirii documentelor necesare controlului, de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

O altă modificare extrem de importantă a legii arată că suspendarea nejustificată a plăţilor către fermierii din cadrul schemelor de plăţi directe şi a ajutorului naţional tranzitoriu, pentru motive neimputabile acestora, raportate la legislaţia naţională şi europeană, constituie contravenţie şi se sancţionează cu imputarea sumelor respective persoanelor din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care au efectuat controlul.

Agrointeligența-www.agrointel.ro vă pune la dispoziția legea integrală AICI: ORDONANȚA SUBVENȚIILOR

La articolul 12, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
(3) Ajutorul naţional tranzitoriu în sectorul vegetal se acordă pentru suprafeţele determinate la plată în anul de cerere.
(4) Ajutorul naţional tranzitoriu în sectorul zootehnic se acordă:
a) pentru efectivele de animale existente în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data de 1 ianuarie a anului de cerere, în cazul schemei pentru specia bovine, în sectorul carne;
b) pentru cantităţile de lapte livrate în anul anterior anului de cerere, în cazul schemei pentru specia bovine, în sectorul lapte;
c) pentru efectivele de femele ovine/caprine care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de cerere, în cazul schemei pentru speciile ovine/caprine.

Schimbări importante și pentru controalele în teren

La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: ”Nu se retrage plata şi nu se aplică sancţiuni administrative în baza prevederilor privind plăţile necuvenite şi sancţiunile administrative din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE)  în cazul neconformităţilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii care rezultă din aplicarea normelor privind plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi măsuril compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute la art. 33 alin. (2), ca urmare a identificării de diferenţe de amplasament sau de mărime a parcelelor agricole din declaraţiile din cererile de ajutor sau de plată şi/sau în legătură cu cereri de ajutor sau de plată pentru ani anteriori, rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu