• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ANAF: Anunț pentru fermieri despre PLATA IMPOZITELOR!

  Roxana Dobre -

  Atenție, fermieri! Schimbări de ultimă oră pe care trebuie să le știți astfel să evitați penalizările sau întârzierile la plata impozitelor din agricultură, au fost publicate în Monitorul Oficial de vineri, 29 iunie. Concret este vorba despre Legea nr. 150/2018 privind aprobarea OG nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală. Actul normativ vine cu noi reglementări care se vor aplica începând de la data data publicării în Monitorul Oficial!

  Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune care sunt modificările de care trebuie să țineți cont în 2018:

  Impozitele se pot achita și în localitatea unde își are domiciliul fiscal contribuabilul

  Impozitul și contribuțiile sociale aferente veniturilor din activități agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita în numerar și la organul fiscal local din localitatea în care își are domiciliul fiscal contribuabilul unde nu există o unitate teritorială a ANAF., dacă între autoritatea administrației publice locale și ANAF s-a încheiat un protocol în acest scop. Data plăților, indiferent de metoda aleasă, este următoarea:

  – în cazul plăților în numerar, data înscrisă în documentul de plată eliberat de organul fiscal, unitățile Trezoreriei Statului sau organele ori persoanele abilitate de acestea;

  – în cazul plăților efectuate prin mandat poștal, data poștei, înscrisă pe mandatul poștal;

  – în cazul plăților efectuate prin decontare bancară, data la care băncile debitează contul persoanei care efectuează plata pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informație este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituția bancară inițiatoare, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, cu excepția situației prevăzute la art. 177, data putând fi dovedită prin extrasul de cont;

  -în cazul plăților efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia. În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedura și tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

  Sumele încasate de organul fiscal local din localitatea în care își are domiciliul fiscal contribuabilul se depun de către organul fiscal local în cont distinct de disponibil, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, împreună cu situația privind sumele încasate, care va cuprinde cel puțin următoarele informații: numărul și data documentului prin care s-a efectuat încasarea în numerar, CUI/CNP contribuabil, denumirea contribuabilului, tipul obligației achitate, suma achitată.

  Sumele depuse în contul menționat mai sus se virează de unitățile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat și ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în termen de două zile lucrătoare de la depunere.

  Atenție! În ce cazuri nu vă poate executa fiscul silit

  O altă noutate pentru 2018 se referă la cazurile în care finanțelor nu vă pot executa silit în situația în care nu achitați taxele și impozitele. Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune care sunt aceste situații!

  În cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite, fiind necesare vieții și muncii debitorului, precum și familiei sale:

  a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor și la formarea profesională, precum și cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupații cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfășurării activității agricole, cum sunt uneltele, semințele, îngrășămintele, furajele și animalele de producție și de lucru;
  b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului și familiei sale, precum și obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de același fel;
  c) alimentele necesare debitorului și familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua recoltă;
  d) combustibilul necesar debitorului și familiei sale pentru încălzit și pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarnă;
  e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave;
  f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziții legale.

  Pe lângă ANAF, și APIA are drept de recuperare a unor creanțe de la fermieri

  Potrivit modificărilor apărute vineri în Monitorul Oficial, autoritățile competente din România pentru recuperarea creanțelor sunt:

  ANAF pentru creanțele următoare:

  – toate taxele, impozitele și drepturile de orice fel prelevate de către un stat membru sau în numele acestuia ori de către subdiviziunile sale teritoriale sau administrative, inclusiv autorități locale, sau în numele acestora ori în numele Uniunii Europene;

  -rambursările, intervențiile și alte măsuri care fac parte din sistemul de finanțare integrală sau parțială a Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) și a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), inclusiv sumelor care se percep în legătură cu aceste acțiuni;

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru prelevări și altor drepturi prevăzute în cadrul organizării comune a pieței din sectorul zahărului.

  Autoritățile competente din România pot desemna birouri de legătură care să fie responsabile de contactele cu alte state membre în materie de asistență reciprocă în ceea ce privește unul sau mai multe tipuri sau categorii specifice de taxe, impozite.

  În cazul în care un birou de legătură primește o cerere de asistență reciprocă ce necesită măsuri care nu țin de competența ce i-a fost atribuită, acesta înaintează cererea, fără întârziere, biroului competent, dacă este cunoscut, sau biroului central de legătură și informează autoritatea solicitantă în consecință.

  Autoritățile competente din România informează Comisia Europeană cu privire la biroul său central de legătură și la orice birouri de legătură pe care le-a desemnat. Toate comunicările sunt trimise de către biroul central de legătură sau în numele acestuia, de la caz la caz, cu acordul biroului central de legătură, asigurându-se eficiența comunicării.


  Te-ar mai putea interesa

  Guvern astăzi! S-au aprobat banii pentru plata subvențiilor ANT la hectar și animale! RodBun: semințe, fertilizanți și inputuri livrate cu eficiență maximă din centrul logistic de la Chiscani Ce hibrizi de floarea-soarelui au performat în 2022 și ce hibrizi aleg fermierii campania aceasta

  Ultimele știri

  Ștefan Pădure, APAR: Mărul polonez costă pe piața poloneză 5 lei, iar pe piața românească 3 lei Sprijinul cuplat pentru venit la APIA: listă culturi eligibile și plăți la hectar Combaterea șoarecilor de câmp – metode. Produse omologate