Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

FERMIERI, puteți TRANSFERA aceste SUBVENȚII DE SUTE DE EURO LA HECTAR!

Transfer de subvenții de milioane de euro, între fermieri. Producătorii agricoli care cer anual bani de la agenția de plăți pot încheia și angajamente pentru măsuri de agromediu sau agricultura ecologică. Acesta se încheie pe 5 ani iar producătorii agricoli trebuie să știe că pot transfera angajamentele către alți fermieri cei care primesc implicit și subvențiile de la APIA

Transferul de angajament pentru Măsura 10 Agro-mediu şi climă, Măsura 11 agricultura ecologică şi Măsura 214 (fosta măsură 10 n.r) reprezintă preluarea voluntară de către cesionar a obligaţiilor şi drepturilor care decurg din angajamentele asumate de către cedent în legătură cu respectarea condiţiiilor de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată.

Transferul angajamentelor încheiate în cadrul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală se poate realiza astfel:

  • Prin transfer total de exploataţie şi, implicit, transfer total de angajament, prin documentul ”Cererea de transfer de exploataţie”, pentru toate măsurile, inclusiv pentru M 11 şi P5 din M 214;
  • Prin transfer parţial de exploataţie, prin documentul ”Declaraţia privind transmiterea/preluarea dreptului de proprietate/folosință asupra unei/unor parcele din declarația de suprafață pentru care s-au solicitat plăți de agro-mediu” (Anexa nr. 33);
  • Cu transfer total de angajament în cazul P4 şi P5 din M10 şi P4 din M214;
  • Cu transfer parţial de angajament în cazul P1, P2, P3, P6, P7 din M214 şi din M10.

Atenție! ”Cererea de transfer de exploataţie” trebuie să fie semnată atât de cedent, cât și de cesionar. Se poate realiza oricând pe parcursul anului de cerere, până la emiterea primei decizii de plată. Pe parcursul unui an de cerere se poate efectua un singur transfer pentru aceeași exploataţie.

”Declarația privind transmiterea/preluarea dreptului de proprietate/folosinţă asupra unei/unor parcele din declarația de suprafaţă pentru care s-au solicitat plăți de agro-mediu” (Anexa nr. 33) trebuie să fie semnată atât de cedent, cât și de cesionar. Acest document poate fi depus la APIA doar până la data limită de depunere a cererii unice de plată; depunerea ulterior datei limită este considerată inadmisibilă. În anul 2017, termenul-limită pentru depunerea cererii unice a fost 15 mai!

Pentru Pachetul 4, fermierul care preia angajamentul are obligaţia să se asigure că în urma transferului pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de ecocondiţionalitate referitor la protecţia solului pe timpul iernii, pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme. Prevederea referitoare la protecţia solului pe timpul iernii, este valabilă şi la preluarea prin transfer a Pachetul 7.

De reținut! În cazul angajamentelor dacă are loc un transfer total de explotaţie şi persoana care preia terenul nu preia şi angajamentele, fermierul cedent returnează sumele primite în anii anteriori de angajament.

Pentru angajamentele din cadrul Măsurii 10 şi Măsurii11, dacă întregul teren care face obiectul angajamentului sau o parte a acestuia sau întreaga exploataţie este transferat(ă) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, angajamentul sau partea din acesta aferentă terenului transferat poate fi preluat(ă) de cealaltă persoană pentru perioada rămasă sau poate înceta şi rambursarea nu este solicitatã în ceea ce priveşte perioada în care angajamentul a produs efecte.

Noul utilizator al suprafetei în cauză, care a preluat angajamentul existent, este responsabil pentru eventualele neconformități depistate ulterior transferului și ca urmare acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafața respectivă.

În cazul angajamentelor din Măsurii 214 (semnate în cadrul programării anterioare), beneficiarii care transferă terenul aflat sub angajament de agro-mediu trebuie să ramburseze ajutorul acordat, dacă persoana care preia terenul nu preia şi angajamentele.

Sursa: APIA


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu