Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

ATENȚIE, FERMIERI! Ce riscați DACĂ REFUZAȚI CONTROLUL INSPECTORILOR APIA

Atenție, fermieri! Ce implică refuzul acceptării controlului efectuat de inspectorii APIA la faţa locului! În această perioadă inspectorii agenției de plăți se deplasează în exploatațiile agricole aflate în eșantionul de control iar producătorii agricoli trebuie să știe că sunt obligați să faciliteze accesul acestora în ferme. Agrointeligenta – www.agrointel.ro că spune ce riscați dacă nu permiteți accesul  reprezentanţilor APIA pentru controlul la faţa locului!

Dacă accesul reprezentanţilor APIA pentru controlul la faţa locului va fi restricţionat, se întrerupe controlul, cererea devine neeligibilă, iar solicitantul va fi înştiinţat prin poştă, cu confirmare de primire. Dacă solicitantul ajutorului specific refuză semnarea documentelor întocmite după terminarea controlului la faţa locului, acestea vor fi semnate de către martori dacă este posibil. Pe raportul de control va fi trecută sintagma „Refuz semnarea Raportului de control” iar o copie a raportului va fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire. Confirmarea de primire a scrisorii recomandate reprezintă anexă la Raportul de control la faţa locului.

Dacă solicitantul ajutorului specific nu este de acord cu rezultatul controlului, are posibilitatea să semneze dacă este de acord / nu este de acord cu rezultatul controlului, iar la rubrica observaţii să precizeze motivul pentru care nu este de acord. Controlorii vor informa beneficiarul că în cazul în care nu este de acord cu rezultatul controlului, pentru a da curs contestaţiei, aceasta trebuie formulată, argumentată în scris şi depusă la Centrul Județean APIA în termen de 48 de ore de la comunicarea raportului de control. Inspectorii APIA vor întocmi raportul de control la faţa locului care va fi semnat/datat, dacă este posibil, de către titular/reprezentat/delegat sau martori şi va purta sintagma „Refuz controlul”. Un exemplar al raportului, cu specificaţia că cererea de plată pentru ajutorul specific devine neeligibilă, va fi transmis prin poştă solicitantului cu confirmare de primire.

Vă reamintim că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început pe data de 1 iulie controalele în teren pentru partea de vegetal. Finalizarea verificărilor este programată să se încheie la 1 octombrie 2017, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor tranzitorii care se aplică în agricultură.

Eșantionul de control conține un număr de 104.146 dosare selectate pentru verificarea normelor de ecocondiționalitate, a schemelor de sprijin pe suprafață și în sectorul zootehnic, astfel:

 pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 28.547 fermieri;
– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecției – 75.599 fermieri.

Plata subvențiilor în campania 2017 se va desfășura după un calendar fix, stabilit prin ordin de ministru. Astfel, între 1 iunie – 1 iulie  se va efectua controlul administrativ, inclusiv control preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora precum si transmiterea esantioanelor, potrivit dispoziţiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014;

Între 1 iulie – 1 octombrie 2017 se va efectua controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligatii specifice, în iarna sau în primăvara anului următor. Plata avansului pentru anul de cerere 2017 se va efectua începând cu data de 15 octombrie 2017.

Plata regulară pentru anul de cerere 2017 se va efectua între 1 decembrie 2017 – 31 martie 2018.

Citiți și:

 TOT CE TREBUIE să știți despre CONTROLUL APIA. Ce obligații aveți față de INSPECTORII CARE VIN ÎN FERMĂ!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu