Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

DATELE FIXE DE LA APIA pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Fermieri, atenție la termenele care vă pot tăia de la subvențiile APIA. Controalele în teren vor începe în perioada imediat următoare iar inspectorii care fac verificările vor cere documente justificative dar mai ales sunt interesați dacă fermierii respectă perioada de reținere în exploatații a animalelor pentru care s-a cerut subvenția. Sunt termene clare, atât la ovine/caprine cât și la bovine iar încălcarea acestora vă pot lăsa fără banii de la agenția de plăți.

Pentru fermierii care nu știu deja, ”perioadă de retenție” este perioada în care un animal, care face obiectul unei cereri unice de plată, trebuie reținut în exploataţia inclusiv în evidențele acesteia, pentru care a depus cererea unică de plată sau transferat în alte exploatații ale solicitantantului sau în exploatațiile asociațiilor / cooperativelor / grupurilor de producători, inclusiv în evidențele acestora, în care a fost transferat temporar pentru pășunat.

Această perioadă se aplică diferențiat astfel:

Perioada de reținere a oilor: 100 de zile

Ciobanii care cer Sprijinul Cuplat Zootehnic ( SCZ ) au obligația să rențină în exploatație  ovinele pentru care se solicită bani europeni pe o perioadă de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, adică 16 mai 2018 – 23 august 2018 inclusiv) .

Atenție! Încălcarea acestui termen vă poate lăsa fără banii de la APIA!

În plus, pentru subvenția SCZ care în Campania 2017 a avut un cuantum de 25,0020 euro pe cap de ovină/caprină, trebuie îndeplinite următoarele condiții obligatorii:

-să dețină un efectiv de minimum 150 capete și maximum 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția UAT-urilor din zonele montane pentru care se poate solicita un efectiv de minimum 60 capete și maximum 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
-Animalele trebuie să aibă vârsta de minim 1 an la data de 31 martie a anului de solicitare;
– Femele ovine trebuie să aibă vârsta de maximum 8 ani la data limită de depunere a cererilor. Berbecii trebuie să aibă vârsta de maximum 6 ani la data limită de depunere a cererilor (inclusiv pentru cererile depuse în perioada cu penalizări);
-Efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depuneri cererii unice de plată;
-Berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în registrul genealogic al rasei ;
-Efectivul de femele ovine înscrise registrul genealogic al rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiaşi rase la 35 de femele ovine ;
-Efectivul de femele ovine neînscrise într-un registru genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine;
-Ovinele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări ( 16 mai 2018 – 23 august 2018 inclusiv ) în exploataţia/ exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;
-Fermierul trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004.

Atenție! Sunt eligibile la plată inclusiv femelele caprine care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile, au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar și/sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

Perioada de reținere a vacilor de carne la fermă pentru SCZ: 6 luni

Crescătorii de bovine carne care cer Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ ) au obligația să rențină în exploatație  bovinele pentru care se solicită bani europeni pe o perioadă de 6 luni de la depunerea cererii unice de plată.

În plus, pentru subvenția SCZ-  taurine carne trebuie îndeplinite următoarele condiții obligatorii:

a) solicitantul SCZ-TC îndeplineşte condiţia de fermier activ;
b) solicită sprijin cuplat pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv în exploataţii cu cod ANSVSA, constituit după caz din: vaci din rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte in anii anteriori şi/sau; vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte; şi/sau tineret mascul şi/sau femele din rase de carne; şi/sau tineret mascul şi/sau femele metis cu rase de carne obținut din tauri din rase de carne și vaci pentru care nu se solicită schema sprijin cuplat-categoria vaci de lapte; şi/sau taurine din rase de carne;
c) tineretul mascul are vârsta cuprinsă între 8 și 25 de luni la data ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz;
d) tineretul femel are vârsta cuprinsă între 8 de maxim 32 de luni şi nu are nicio fătare până la data ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz;
e) vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne, pentru care se solicită SCZ-TC, au vârsta de maximum 12 ani la data limită de depunere a cererii şi au fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări / data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de carne care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală și au un produs înregistrat în RNE;
f) taurii de reproducţie pentru care se soliciă SCZ-TC au vârsta de maximum 6 ani la data ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz;
g) solicitantul SCZ-TC deţine registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000;
h) animalele din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femele metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ-TC au fost deţinute cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii;
i) animalele din categoria vaci din rase carne şi/sau vaci metise cu rase de carne pentru care se solicita sprijin cuplat trebuie menţinute pe o perioada de reținere de 6 luni de la data limită de depunere a cererii;
j) vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne şi/sau taurii de reproducţie din rase de carne pentru care se solicită sprijin cuplat sunt înscrise în Registrul genealogic al rasei;
k) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ-TC trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, cu excepţia animalelor din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne, care trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE cel puțin cu 8 luni înainte de data depunerii cererii unice de plată/data ieșirii din exploatație.

Perioada de reținere a vacilor de lapte la fermă pentru SCZ: 6 luni

Crescătorii de vaci lapte care cer Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ ) au obligația să rențină în exploatație bovinele pentru care se solicită bani europeni pe o perioadă de 6 luni de la depunerea cererii unice de plată.

În plus, pentru subvenția SCZ-  taurine carne trebuie îndeplinite următoarele condiții obligatorii:

a) solicitantul SCZ-VL îndeplineşte condiţia de fermier activ;
b) sprijinul cuplat se acordă pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete vaci de lapte, pentru care nu s-a beneficiat în anii anteriori de SCZ pentru categoria vaci din rase de carne şi / sau metise cu rase de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA. În cazul în care exploatația se află în localități din zona montană, prevăzute în Ghidul informativ al zonelor eligibile pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020, sprijinul se acordă pentru un efectiv de minimum 5 și maximum 250 capete vaci de lapte, pentru care nu s-a beneficiat în anii anteriori de SCZ pentru categoria vaci din rase de carne şi / sau metise cu rase de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA.
c) vacile de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat au vârsta de maxim 10 ani la data limită de depunere a cererii unice de plată;
d) vacile de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat sunt înscrise în Registrul Genealogic al rasei;
e) vacile de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Sunt eligibile inclusiv vacile de lapte care până la finalul perioadei de reținere de 6 luni au intrat/ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA ale solicitantului și/sau în/din exploatațiile cu cod ANSVSA ale asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat;
f) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere
g) solicitantul deţine registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000;
h) solicitantul deţine un contract încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un prim-cumpărător şi cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care producătorul deţine unitate proprie de procesare a laptelui, să deţină copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-recepţie care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte sau în cazul vânzărilor directe, să deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor lactate
i) vacile de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să aibă cel puţin o fătare până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări / data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală și să aibă un produs înregistrat în RNE.

Reamintim că în această săptămână începe controlul pe teren privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic. Șeful Agenţia Naţională pentru Zootehnie. “Prof. Dr. G. K. Constantinescu, Lelior Iacob, a declarat pentru Agrointeligența-www.agrointel.ro că momentan nu a primit eșantionul de control extras de agenția de plăți dar în cursul zilei de marți, 10 iulie, se va afla concret care este numărul de crescători de animale verificat în acest an.

Citiți totul despre controalele în teren aici: VESTE URIAȘĂ pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE care au cerut SUBVENȚII APIA!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu