Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

TERMEN LA APIA: 31 AUGUST!

Termen la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură: 31 august 2018! APIA informează oficial că vinerea viitoare inclusiv este ultima zi în care, la centrele județene ale APIA, se mai poate viza carnetul de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului, rentierul se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

„Rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/ele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui; document coordonate bancare (opțional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I și II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original și copie”, se arată în comunicatul de presă al APIA.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2017 poate fi încasată de moștenitorii săi, doar dacă, până la 15 octombrie 2018, aceștia depun la Centrul Județean APIA o serie de documente, printre care și carnetul de rentier al defunctului, care este un act obligatoriu.

„Prezența anuală a rentierilor la sediul centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiție esențială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2017”, precizează APIA.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu