• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA: Veste mult-așteptată pentru crescătorii de bovine

  Oana Timar -

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vine cu informații de interes pentru crescătorii de bovine de lapte și de carne care beneficiază de sprijin cuplat în zootehnie (SCZ). Pentru fermierii care au de returnat bani către APIA, agenția de plăți arată că debitele se pot recupera prin deducere, astfel că sumele restante cauzate de recalculările la SCZ pot fi reținute din oficiu din plățile următoare, iar aceste debite nu vor afecta eligibilitatea crescătorilor la plățile ce vor demara după 1 decembrie sau la plata avansului pentru suprafețele agricole. 

  Fermierii care au debite la APIA în urma recalculării la SCZ pe 2017 au avut de ales între a plăti în termen sumele datorate către agenția de plăți sau deducerea acestora din plățile următoare. Crescătorii de animale și-au calculat nivelul penalităților și majoritatea au decis că preferă ca APIA să le rețină restanța din oficiu. Agrointeligența – www.agrointel.ro a solicitat APIA informații complete despre această procedură la care conducerea agenției arecurs pentru a veni în sprijinul crescătorilor de animale.

  Pentru că răspunsul primit din partea APIA și semnat de directorul general Adrian Pintea este unul complet, care face referire și la acte normative, am decis să vă prezentăm integral informațiile primite din partea agenției de plăți:

  Crescătorii de animale – vaci de carne și de lapte, care figurează cu debite la APIA în urma recalculării la Sprijinul Cuplat Zootehnie pentru anul de cerere 2017 sunt obligați să achite diferența încasată printr-o plată separată sau pot opta ca debitul să le fie achitat automat din sumele pe care urmează să le primească pentru anul de cerere 2018?

  Răspuns – Modalităţile de stingere a creanţelor rezultate din nereguli sunt cuprinse în prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, art. 38, astfel stingerea creanţelor bugetare se realizează prin:
  -încasare;
  -deducere din plăţile/rambursările următoare;
  -executarea garanţiilor bancare depuse de debitor în aplicarea prevederilor contractului / acordului de finanţare în cadrul căruia a fost emis titlul de creanţă;
  -compensare, conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  -executare silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  -anulare;
  -prescripţie;
  -alte modalităţi prevăzute de lege.

  Există o procedură prin care fermierii se pot adresa centrelor APIA pentru ca din plata pe 2018 să li se rețină debitul pentru SCZ diferența 2017?

  Răspuns – Deducerea sau compensarea creanțelor bugetare se realizeaza din oficiu în baza următoarelor prevederi legale:

  Art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa:
  “Fără a se aduce atingere niciunei alte măsuri de aplicare a legii prevăzute de dreptul naţional, statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.”

  Art.3, alin.3 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.66/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat:
  “Compensarea se face din oficiu, înainte de efectuarea oricărei plăţi aferente sprijinului financiar acordat, numai pentru creanţele reciproce, constatate de către APIA faţă de beneficiarii sprijinului financiar, rezultate în mod direct din derularea formelor de sprijin pentru implementarea cărora este responsabilă, după adaptarea sistemului informatic al acesteia, dar nu mai târziu de 1 iulie 2011.”

  Art.3, alin.1 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 66/2011:
  “Creanţele bugetare se sting prin compensare cu creanţele beneficiarului respectiv, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor.”

  Art.6, alin.1 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 66/2011:
  “APIA va înştiinţa debitorul cu privire la efectuarea compensării.”

  Art.38, lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora:
  “Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:…. b) deducere din plăţile/rambursările următoare.”

  Art. 42, alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011:
  “Creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă”.

  Art.17, alin.1 din Hotărârea de Guvern nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora:
  “Deducerea creanţelor bugetare din plăţile/rambursările la care beneficiarul are dreptul se realizează cu condiţia emiterii în prealabil a unui titlu de creanţă.”

  Care este numărul fermierilor care figurează cu debite la APIA în urma recalcultării la SCZ 2017?

  Răspuns – Numărul fermierilor care figurează cu debite, în urma recalculării cuantumului stabilit inițial pe cap de animal, aferenți schemei Sprijin cuplat în sectorul zootehnic în campania 2017, la data de 1 noiembrie 2018, este de 14.143 de fermieri.

  Care este / era termenul limită pentru plata debitelor mai sus menționate?

  Răspuns – În conformitate cu prevederile Legii nr. 207*) din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cap. VII – Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere restituirea, art. 215 – Începerea termenului de prescripţie:
  “(1) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept.”

  Care este penalizarea ce se aplică fermierilor după depășirea termenului-limită de plată a debitului apărut în urma recalculătrii SCZ?

  Răspuns – În conformitate cu prevederile Ordonanţă de urgenţă Nr. 66*) din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, art. 42:

  “(1) Creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.
  (2) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanţei bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), până la data stingerii acesteia, cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public internaţional prevăd altfel.
  (3) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (2), autorităţile competente care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, în aplicarea prevederilor art. 21, au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite un proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului. Modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (4) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate.”

  Acești beneficiari de subvenții, în cazul în care dețin și suprafețe agricole, pot primi avans pe 2018 dacă figurează cu debite numai pentru recalcularea SCZ?

  Răspuns – Pentru beneficiarii de subvenții, debitele constituite urmare recalcularii cuantumului schemei Sprijin cuplat în sectorul zootehnic, nu reprezintă un criteriu de eligibilitate pentru a primi avans în campania 2018.

  În cazul neachitării debitului din urma recalculării SCZ, fermierii respectivi pot intra la plata integrală a subvențiilor după data de 1 decembrie?

  Răspuns – Fermierii care figurează cu debite constituite în urma recalculării cuantumului schemei Sprijin cuplat în sectorul zootehnic și nu sunt achitate pot intra la plata integrală a subvențiilor după data de 1 decembrie 2018.


  Te-ar mai putea interesa

  Rețeta de macerat din găinaț de pasăre – un îngrășământ bun și natural Soluție cu bicarbonat pentru afide – rețeta originală folosită de legumicultori Furtunile au făcut ravagii! Culturi distruse de grindină în mai multe județe

  Ultimele știri

  Fermier în pericol să piardă subvențiile! Primarul nu i-a eliberat adeverința pentru APIA! Aproape 200 de oi, furate de la o stână. Animalele erau deja ”tocmite” unui alt cioban! Gheața a distrus culturile în doar 10 minute. Autoritățile au început lansarea rachetelor antigrindină