Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SCHIMBĂRI APIA pentru ANT vegetal: MODIFICĂRILE pe care trebuie să le știe TOȚI FERMIERII!

Schimbari APIA pentru ANT teren agricol subventii

Schimbări pentru o serie de subvenții importante plătite fermierilor de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Culturile pentru care se acordă Ajutor Național Tranzitoriu se păstrează și în anul 2019, potrivit unui proiect al Ministerului Agriculturii care se află în dezbatere publică. Mai exact fermierii vor primi de la APIA, în sectorul vegetal, sprijin pentru in pentru fibră – ANT 2, cânepă pentru fibră – ANT 3, tutun – ANT 4, hamei – ANT 5, sfeclă de zahăr – ANT 6. Acestea sunt plătite alături de ANT 1, sprijinul pentru culturile arabile.

Ca o noutate este menționată regula APIA că suprafața determinată pentru ANT 2-ANT 6 nu poate depăși suprafața înscrisă în contractele de vânzare-cumpărare/de producere sau angajamentele încheiate între fermier și prim-procesatori/fabricile de prelucrare.

Schimbări la APIA pentru ANT 6 sfeclă de zahăr

Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 40 (1) Se acordă ajutor național tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr – ANT 6 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiții specifice:
a) suprafața pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producției de zahăr;
b) dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/m2.

Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează întrun proces-verbal de verificare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se menționează suprafața care respectă condițiile agrotehnice și de densitate a culturii,. O copie a contractului împreună cu o copie a procesului-verbal de verificare se depun la APIA până la data de 1 octombrie a anului de cerere.

Suprafața determinată pentru ANT 6 nu poate depăși suprafața înscrisă în procesul-verbal de verificare. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6 – sfeclă de zahăr. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ.

ANT 6 se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa cultivată în baza contractului de producere a sfeclei de zahăr încheiat cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR pentru anul în curs, cu îndeplinirea condiţiilor specifice.

Atenţie! Fermierii care doresc plata aferentă unuia dintre ajutoarele naţionale tranzitorii menţionate trebuie să bifeze în cererea unică de plată schema de sprijin dorită din câmpul 57.B, pct.6 la rubrica,,Solicit plata” şi să depună la APIA documentele conform prevederilor legale în vigoare. Funcţionarul APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată va bifa cîmpurile aferente documentelor specifice depuse de către fermier.

De menționat că în Campania 2018, ANT 6 sfeclă de zahăr a avut la APIA un cuantum de 72,69 de euro pe hectar.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!