Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

LISTA SCHEMELOR APIA care VOR INTRA LA PLATĂ ÎN 2019!

Vești bune pentru fermieri – schemele complete de plată pentru fermierii români și anul viitor, în 2019. Un oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a dezvăluit într-un interviu acordat recent că pentru Campania 2019 plățile către fermieri nu vor suferi schimbări astfel că agricultorii și crescătorii de animale pot depune cererea unică de la 1 martie pentri aceleași scheme de plăți ca și în anii trecuți.

”La cum a decurs acest an, sper ca perspectiva anului 2019 să fie una bună, dacă am optimiza ceea ce s-a întâmplat în 2018. Nu depinde numai de noi, lucrăm cu o aplicație informatică, care are o anumită capacitate de implementare sau de funcționare. Pe de altă parte, excludem faptul că Guvernul sau factorii de deasupra noastră nu ne vor asigura sumele necesare. Din acest punct de vedere sunt premize pentru 2019 să plătim tot, cererea unică de plată până în 31 martie. Din perspectiva subvențiilor pe 2019, cererile unice care se vor depune de la 1 martie, partea bună este că nu va dispărea nicio schemă. Avem un angajment cu cei de la Comisia Europeană. De asemenea, plățile directe, pe suprafață, vor crește. An de an, ele cresc cu 5 până la 7%, și scad în egală măsură, dar nesemnificativ, sumele asigurate de la bugetul național, respectiv ajutoarele naționale tranzitorii. Și din acest punct de vedere e o creștere a subvenției, astfel că fermierii ar trebui să fie mulțumiți în ce privește condițiile de acordare a subvențiilor”, a arătat Costel Citirigă, consilier juridic în cadrul centrului județean APIA Mureș.

Reamintin că subvențiile sunt acordate doar fermierilor activi, persoane fizice sau juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridice care pot dovedi dreptul legal de a utiliza exploatația si care desfășoară în cadrul exploatației lor o activitate agricolă – cultivă terenul și cresc animale, mențin prin tehnologii uzuale suprafața agricolă în condiții adecvate pentru pășunat sau cultivare sau efectuează activități minime pe suprafețele agricole menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare.

SCHEME DE PLATĂ VEGETAL

SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ (SAPS), este plata cu cuantumul cel mai mare pe suprafață, decuplată de porducție și potrivit Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, Art. 36, constă în acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, plătibilă anual. Pentru a beneficia de această plată, fermierii trebuie să respecte și alte condiții față de cele enumerate anterior, dintre care amintim:
– să depună cererea de plată cu date corecte și complete, împreună cu toate documentele
solicitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
– să respecte normele de eco-condiționalitate;
– fermierii care în anul anterior anului depunerii cererii de plată, au primit plăți directe de peste 5000 euro, să ateste cel puțin calitatea de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale conform Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru această schemă România alocă minim 47 % din plafonul național anual FEGA

AJUTOARELE NAȚIONALE TRANZITORII, potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 37, reprezintă plăti suplimentare care se acordă din bugetul național fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic care au beneficiat de plați naționale directe complementare în anul 2013. Condițiile de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea plăților aferente anului 2013.

PLATA REDISTRIBUTIVĂ, potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 41 – 42, reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafață. Plata redistributivă se adaugă plății unice menționată la punctul 1, este plătibilă o dată pe an și este decuplată de producție. Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin, respectiv care și-au împărțit exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă, sau fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.

Plata redistributivă se acordă pentru primele 30 de ha, indiferent de mărimea exploatației și se alocă gradual, pe două nivele – pentru primele 5 ha și pentru restul de 25 ha.

Pentru această plată RO alocă circa 5,3 – 5,7% din plafoanele naționale FEGA 2015 – 2020.

PLATA PENTRU PRACTICI AGRICOLE BENEFICE PENTRU CLIMĂ ŞI MEDIU, potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 43-47 (plata pentru înverzire) este o plată care se acordă fermierilor eligibili pentru plata unică menționată la punctul 1 și care trebuie să aplice în mod obligatoriu pe hectarelele lor eligibile, începând cu 1 ianuarie 2015, următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu:
 Diversificarea culturilor – presupune existența a 2 culturi diferite pe exploatațiile care dețin teren arabil între 10 și 30 ha și existența a 3 culturi diferite pe exploatațiile care dețin peste 30 ha de teren arabil; exploatațiile care dețin teren arabil sub pragul de 10 ha se califică automat pentru această componentă a plății pentru înverzire;
 Menţinerea pajiștilor permanente existente la nivel național;
 Prezenţa unei zone de interes ecologic (Z.I.E) pe suprafața agricolă – se aplică exploatațiilor care dețin peste 15 ha teren arabil; fermierii trebuie să se asigure de faptul că cel puţin 5% din terenul arabil al exploatației este acoperit cu una sau mai multe dintre zonele de interes ecologic.

Pentru această plată, România trebuie să aloce 30% din plafonul național anual FEGA

PLATA PENTRU TINERII FERMIERI, potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 50-51, presupune acordarea unei plăți anuale fermierilor eligibili pentru plata unică, menționată la punctul 1 și care se califică pentru condițiile specific acestei scheme:
a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef de exploataţie sau care sau stabilit deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă,
b) nu au mai mult de 40 de ani în anul depunerii cererii de plată

Pentru această plată România alocă 2% din plafonul național anual FEGA.

SCHEMA PENTRU MICII FERMIERI potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 61-65 presupune acordarea unei plăți anuale fermierilor eligibili pentru plata unică, cu respectarea următoarelor reguli:
-Fermierul primește un cuantum al plăților directe egal cu valoarea totală a plăților la care fermierul are dreptul în fiecare an (plata unică pe suprafață, ANT, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat), dar nu mai mult de 1250 euro;
-Pe durata participării la schemă, micii fermieri:
a) sunt exceptați de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu;
b) nu li se aplică sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate;
c) păstrează pe cel puţin un număr de hectare eligibile care corespunde numărului de hectare eligibile declarate în 2015.

După cel puțin un an, fermierii au putut opta să treacă la schema pentru micii fermieri din PNDR, schemă care prevede acordarea a 120% din nivelul plaților directe la care fermierul are dreptul, dacă acesta se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploatație.

Atenție! Schema pentru micii fermieri a putut fi accesată doar în anul 2015.

SCHEMA DE SPRIJIN CUPLAT se acordă potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 52-55, numai în acele sectoare sau în acele regiuni în care anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultății. Sectoare şi producții vizate: culturi proteice, leguminoase pentru boabe, cânepă, orez, semințe, hamei, sfeclă de zahăr, fructe și legume, lapte, carne de oaie și capră, carne de vită și mânzat, viermi de mătase.

Pentru această schemă, România alocă 14,9% în anul 2020 din plafonul național anual FEGA.

Cuantumurile stabilite pentru Campania 2018 pentru schemele prezentate le puteți afla aici: LISTĂ COMPLETĂ CU SUBVENȚII APIA: Schemele și sumele care SE ACHITĂ ACUM CĂTRE FERMIERI!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!