Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SUBVENȚIE de peste 600 EURO/HECTAR LA APIA

Fermierii pot obține în Campania APIA 2019 subvenții ce depășesc 600 de euro pe hectar doar pentru o singură schemă de plată. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a informat oficial care sunt condițiile și cuantumurile pentru Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11) dacă fermierii vor să ceară această plată compensatorie în acest an!

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt condițiile pentru agricultura ecologică în 2019 dar și ce trebuie să cultivați ca să obțineți subvenția cea mai mare prevăzută pentru această măsură.

Agricultura ecologică are două submăsuri:

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică care are la rândul ei 6 pachete:
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an; Pachetul 3 –
Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
 varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 143 euro/ha/an – se adresează fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă (M.10), pachetul aplicându-se la nivel național,
 varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 39 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care au în derulare și angajamente de agro-mediu si clima (M.10) pentru pachetele aplicabile pe pajisti permanente (P1, P2, P3, P6, P9.2, P11.2).

Cerinţe specifice:
 beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia,
 beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectuL angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (caiet de agricultură ecologică),
 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor,
 în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha), ca plată compensatorie pentrupierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturile anuale) și maximum 3 ani (pentru culturile perene) și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013, cu modificarile ulterioare.

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;
Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;
Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică: varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 129 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă (M10), pachetul aplicânduse la nivel național;
varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 73 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care au în derulare și angajamente de agro-mediu şi climă M10 (pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2);

Cerinţe specifice:

 beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe
suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor,
 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile demanagement aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor,
 în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) și reprezintă o platăcompensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii careîncheie angajamente voluntare pentru o perioadă de 5 ani și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

Prevederi comune submăsurilor 11.1 și 11.2:

Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate,cerințele specifice și cerințele de bază relevante pachetelor, conform fișei măsurii 11 din PNDR 2014 – 2020. Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1,2 și 5 în cadrul fiecărei submăsuri.

De precizat că pe lângă aceste scheme fermierii beneficiază și se plățile pe suprafață adică SAPS, Plată Redistributivă, Înverzire, Tineri fermieri sau Ajutor Național Tranzitoriu. Cererile pentru banii de la APIA se depun începând cu 1 martie 2019 și se încheie pe 15 mai!

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!