• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • BANI APICULTURĂ 2019: LISTA MODIFICĂRILOR pentru STUPINELE CARE CER SPRIJIN LA APIA!

  agrointeligenta.ro -

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat lista modificărilor intrate în vigoare pentru accesarea sprijjinului financiar alocat României prin Programul Național Apicol. Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă prezintă atât cadrul legislativ cât și noutățile de care trebuie să țină cont apicultorii care depun cererile și documentele de decontare la APIA.

  Programul Naţional Apicol pentru perioada 2017 – 2019 a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia nr. 1102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

  Actul normativ de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) este Hotărârea Guvernului nr. 443 din 30 iunie 2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 516 din data de 4 iulie 2017.

  În Monitorul Oficial nr. 265 din 08.04.2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 207/03.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

  Modificările și completările aduse HG 443/2017 sunt următoarele :
  – Actualizarea cursului de schimb utilizat, acesta fiind stabilit la valoarea de 4,6635 lei pentru plățile aferente anului 2019 (cursul de schimb utilizat este cel stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 31 decembrie 2018), astfel modificându-se valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Programul naţional apicol pentru anul 2019 la valoarea de 33.400 mii lei;
  – pentru acțiunea Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât şi pentru apicultura ecologică
  – s-a reglementat ca decontarea să se facă până la unități întregi în funcție de forma de prezentare, deoarece unele dintre medicamente sunt ambalate în așa fel încât nu pot fi fracționate, deși prospectul prezintă valori fracționate pentru tratament. De asemenea, s-a introdus expresia „ până la data depunerii cererii de plată, inclusiv”, având în vedere că au existat situații în care s-au realizat achiziții de medicamente și în ziua depunerii cererii de plată.
  – pentru acțiunea Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral- Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral
  – s-a corelat norma referitoare la comunicarea pentru deplasare în pastoral cu modelul acesteia prevăzut în anexă, în sensul că aceasta este avizată de către consiliul local/primărie;
  – s-a introdus obligativitatea apicultorului de a înlocui cutiile cu cele nou achiziționate și de a le păstra pe cele deteriorate până la efectuarea plății sprijinului financiar, astfel încât la momentul controlului la fața locului acestea să se poată identifica;
  – s-a reglementat că, documentul justificativ care atestă deplasarea în pastoral a apicultorului este comunicarea pentru deplasarea în pastoral, în locul ordinului de deplasare;
  – pentru acțiunea Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune – Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică;
  – s-a reglementat posibilitatea ca familiile de albine achiziționate prin Program să se poată unifica cu familiile de albine deținute de apicultor însă, doar după efectuarea plăţii sprijinului financiar;
  – la Normele de aplicare a Programului național apicol pentru perioada 2017-2019 s-a reglementat o reducere cu 20% a sumei eligibile pentru situația nerespectării condiției de a anunța orice modificare privind identificarea apicultorului la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare. De asemenea, facem precizarea că, neanunțarea în termen a modificării respective poate duce la imposibilitatea efectuării plății în anul financiar conform plafonului alocat, generând pierderi pentru anul în curs și afectarea bugetului pentru anul financiar următor.

  HG nr. 443/2017 a fost modificată și completată pentru eliminarea neclarităților cu privire la interpretarea acestui act normativ, măsurile care se pot accesa de către apicultori, condițiile de eligibilitate și documentele justificative valabile în anul 2018 menținându-se și în anul 2019; de asemenea achizițiile efectuate înainte de data intrării în vigoare a HG nr. 207/2019, de modificare și completare, rămân valabile, însă cu respectarea condițiilor de eligibilitate specifice fiecărei acțiuni.

  Având în vedere plafonul alocat acestei măsuri pentru anul 2019 și obligația de respectare a prevederilor din Anexa 2, art. 8 din Hotărâre 443/2017, cu modificările și completările ulterioare care se referă la stabilirea nivelului sprijinului financiar, suma finală care se plătește fiecărui beneficiar eligibil se calculează după primirea şi centralizarea tuturor cererilor de plată la nivelul fiecărui județ și per total județe, iar dacă suma eligibilă nu se încadrează în plafonul alocat decontarea se realizează în funcție de valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA .

  Termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 august 2019, iar acestea se depun la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București. (la centrul județean mai apropiat de sediul social al solicitantului, de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei).

  Menționăm că, indiferent de momentul depunerii cererii, cu încadrarea în termenul limită, plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA doar după controlul tuturor cererilor de plată și după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat.


  Te-ar mai putea interesa

  Lege nouă: Obligație pentru toți conducătorii de tractoare ANM a emis o alertă meteo de vijelii și averse torențiale în 18 județe până joi dimineață Andrei și Oana Nicola s-au întors din Anglia pentru a-și face fermă de Angus la Porumbacu de Jos

  Ultimele știri

  Fonduri europene pentru achiziția de utilaje – AFIR a publicat a doua versiune a Ghidului Polonia: Fermierii – subvenție de 250 euro/ha pentru grâul vândut până pe 10 martie Fermele și cooperativele pot accesa un nou ajutor pentru gunoiul de grajd