• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții plătite doar fermierilor care dețin peste 5 hectare? Ce răspunde APIA!

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Fermierii mici se tem că rămân fără plata pe suprafață în anul 2020. Mai mulți producători agricoli au adresat întrebări pe grupurile de specialitatea în domeniul subvențiilor agicole legate de un ”zvon” care anunță că doar fermierii care lucrează mai mult de 5 hectare pot depune cererea unică în Campania 2020. Ca de fiecare dată Agrointeligența-AGROINTEL.RO nu a rămas indiferentă la frământările fermierilor și s-a interesat la APIA.

  Pe grupurile de subvenții Constanta Mandache și-a arătat îngrijorarea privind suprafața minimă pentru care se pot cere bani de la APIA în acesta an. ”Bună ziua. Ptr cunoscători am și eu o întrebare Îmi spuneți vă rog,se mai depun cereri în 2020 ptr subvenție pe teren sub 5 ha??Se tot vorbește că nu s-ar mai da!mulțumesc anticipat!”, este mesajul fermierei.

  Regulile pentru subvenții nu se schimbă până la intrarea în vigoare a noului PAC, ne-au precizat specialiști ai APIA infirmând astfel zvonurile nefondate care circulă printre fermieri. Mai mult, nici schemele de plată nu suferă modificări deoarece Ministerul Agriculturii a notificat Comisia Europeană în vederea stabilirii condițiilor de acordare a plăților directe în agricultură pentru perioada 2015 – 2020 ceea ce înseamnă că regulile pentru banii europeni sunt ”bătute în cuie”. Dovadă și încercarea eșuată a autorităților de a schimba data istorică la bovine.

  Astfel, vă reamintim că schemele de plăti directe care se acordă ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, sunt următoarele:
   Schema de plată unică pe suprafață;
   Ajutor național tranzitoriu -ANT;
   Plata redistributivă;
   Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
   Plata pentru tinerii fermieri;
   Schema de sprijin cuplat;
   Schema simplificată pentru micii fermieri (a putut fi accesată doar în 2015 n.r);
  Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în sectoarele vegetal şi zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  Sprijinul financiar este acordat doar fermierilor activi, persoane fizice sau juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridice care pot dovedi dreptul legal de a utiliza exploatația si care desfășoară în cadrul exploatației lor o activitate agricolă – cultivă terenul și cresc animale, mențin prin tehnologii uzuale suprafața agricolă în condiții adecvate pentru pășunat sau cultivare sau efectuează activități minime pe suprafețele agricole menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare.

  Fermierii care, în anul anterior de plată, au primit plăți directe care nu depășesc cuantumul de 5.000 euro sunt considerați fermieri activi (cf. art. 9.4. – R. 1307/2013). Cuantum este stabilit la nivel național.

  Conform art. 8 alin. (1) din OUG nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute , fermierii trebuie:
  a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
  b) să depună cerere unică de plată în termen;
  c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha;
  d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăţi directe de peste 5.000 euro pot dovedi calitatea de fermier activ;
  e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al plăţii depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ;
  f) să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum se menționează în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin.”
  g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
  h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
  i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA;
  j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau efectivele de animale;
  k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafeţele şi animalele din exploataţie să facă obiectul controalelor administrative încrucişate cu bazele de date ale altor autorităţi publice cu competenţe în gestionarea acestor tipuri de date;
  m) să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 şi anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
  n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;
  o) să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta;
  p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate;
  s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile.

  Conform art.8 din OUG nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare plăţile pe suprafaţă se acordă pentru suprafeţele agricole eligibile existente în stratul de referinţă din Sistemul de identificare a parcelelor agricole, gestionat de APIA. Stratul de referinţă constituie baza pentru procesul de control încrucişat.

  Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol se află la dispoziţia fermierului şi/sau că acesta deţine efective de animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în funcţie de schemele/măsurile/plăţile solicitate.

  Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. Nu se acordă plăţi directe niciunuia dintre solicitanţi, în cazurile în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi. La constatarea acestei situaţii, în cursul controalelor administrative încrucişate, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafaţa de teren sau efectivele de animale supradeclarate nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Ioan Suciu: ”Adeverințele APIA nu pot fi condiționate de nicio Primărie!” Formularul cu care fermierii pot obține subvenția APIA în avans! Ajutor de stat PLĂTIT astăzi de APIA!

  Ultimele știri

  TRANSMISIE LIVE: FORȚA FERMIERILOR cu Vlad Macovei – 3 iunie 2020 Legea vânzării terenurilor agricole 2020. Noile condiții pentru a cumpăra sau vinde pământ în România Se prelungește programul Tomata și pentru ciclul II? Ce spune primarul comunei cu producții record la roșii!

  Căutare în articole