• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Prețurile medii la cereale în fiecare județ: Maxim de 1 leu/kg la grâu în Caraș-Severin; minim de 0,40 lei/kg la porumb în Iași

  Angelica Lefter -

  Prețurile medii la cereale sunt stabilite la nivel județean la finele fiecărui an și constituie un element esențial cu care Agenția Națională a Administrare Fiscală (ANAF) face evaluarea în lei a veniturilor exprimate în natură obținute din arendarea bunurilor agricole, conform art. 84 alin. (5) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – publicat în data de 10.02.2020.

  Cele mai importante cereale în funcție de care se stabilește, de regulă, prețul arendei, sunt grâul și porumbul. Agrointeligența – AGROINTEL.RO a analizat situația prețurilor medii din fiecare județ, analiză din care rezultă că cel mai scump grâu este estimat cel din județul Caraș-Severin, unde prețul mediu este de 1 leu/kg, iar cel mai ieftin l-am găsit în județele Iași și Vâlcea, unde prețul mediu este de 0,5 lei/kg. În cazul porumbului, cel mai mic preț mediu a fost stabilit în județul Buzău: 0,4 lei/kg.

  Prețurile medii la grâu 2020

  Alba – 0,60 lei/kg

  Arad – 0,57 lei/kg

  Bacău – 0,65 lei/kg

  Botoșani – 0,57 lei/kg

  Brașov – 0,60 lei/kg

  Brăila – 0,59 lei/kg

  Buzău – 0,55 lei/kg

  București – 0,68 lei/kg

  Caraș-Severin – 1 leu/kg

  Constanța – 0,61 lei/kg

  Covasna 0,65 lei/kg

  Dolj – 0,55 lei/kg

  Galați – 0,62 lei/kg

  Gorj – 0,6 lei/kg

  Harghita – 0,65 lei/kg

  Hunedoara – 0,55 lei/kg

  Iași – 0,5 lei/kg

  Mehedinți – 0,6 lei/kg

  Mureș – 0,6 lei/kg

  Neamț – 0,56 lei/kg

  Olt – 0,52 lei/kg

  Sibiu – 0,7 lei/kg

  Suceava – 0,6 lei/kg

  Tulcea – 0,63 lei/kg

  Vaslui – 0,63 lei/kg

  Vâlcea – 0,5 lei/kg

  Vrancea – 0,65 lei/kg

  Prețurile medii la porumb 2020

  Alba – 0,50 lei/kg

  Arad – 0,55 lei/kg

  Bacău – 0,55 lei/kg

  Botoșani – 0,51 lei/kg

  Brașov – 0,50 lei/kg

  Buzău – 0,4 lei/kg

  București – 0,69 lei/kg

  Caraș-Severin – 1 leu/kg

  Constanța – 505 lei/tonă

  Covansna – 0,55 lei/kg

  Dolj – 0,4 lei/kg

  Galați – 0,55 lei/kg

  Gorj – 0,6 lei/kg

  Harghita – 0,5 lei/kg

  Hunedoara – 0,5 lei/kg

  Iași – 0,45 lei/kg

  Mehedinți – 0,58 lei/kg

  Mureș – 0,52 lei/kg

  Neamț – 0,5 lei/kg

  Olt – 0,46 lei/kg

  Sibiu – 0,65 lei/kg

  Suceava – 0,55 lei/kg

  Tulcea – 0,58 lei/kg

  Vaslui – 0,56 lei/kg

  Vâlcea – 0,5 lei/kg

  Vrancea – 0,6lei/kg

  Până la momentul publicării articolului, mai multe județe nu figurau cu prețurile medii pe site-ul ANAF. Județele pentru care fie nu s-au stabilit încă aceste prețuri medii, fie acestea nu au fost transmise pentru publicare către ANAF sunt: Argeș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Maramureș, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Teleorman și Timiș.

  Ce spune Codul Fiscal

  ART. 84 – Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor

  (1) Venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
  (2) În cazul veniturilor obţinute din închirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei.
  (3) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
  (4) În cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.
  (5) În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiaşi termen, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.
  (6) În cazul în care preţurile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (5) noile preţuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.
  (7) Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
  (8) Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final.

  Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017.
  (9) Impozitul astfel calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
  (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi nu determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.
  (11) Dispoziţiile privind opţiunea prevăzută la art. 71 alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul determinării venitului net potrivit prevederilor alin. (3).


  Te-ar mai putea interesa

  Conflict la o fermă de bovine. Unul dintre angajați a ajuns în stare gravă la spital! Plantarea viței de vie toamna: perioadă, adâncime, pregătire butași, udare, lucrări în primul an Apicultorul Cosmin Meseșan a investit 72.000 de euro într-o făbricuță de procesare și ambalare a mierii

  Ultimele știri

  Subvenție pentru tona de grâu procesată! Măsură pe termen scurt pentru fermieri și procesatori! Fermier rămas infirm după ce o combină agricolă i-a secționat picioarele Victorie a eurodeputatului Daniel Buda! Exportul de animale vii nu va fi interzis!