• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor de la Guvern pentru achiziția de utilaje agricole! Suma maximă: 5.000.000 lei/fermă!

  agrointeligenta.ro -

  Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi actul normativ prin care fermierii urmează să fie sprijiniți dacă achiziționează utilaje agricole noi sau second-hand. Modul în care ajutorul va fi acordat prin programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE și va fi sub formă de garanții de stat pentru contractele de leasing.

  Cum se acordă sprijinul de stat pentru achiziția de utilaje

  Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, astfel:
  a) în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;
  b) în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.

  Ce fermieri se încadrează la acest sprijin

  Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați. Conform proiectului de OUG, beneficiarul programului poate fi una dintre următoarele: societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producție, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare asociaţiile sau fundaţie nonprofit care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum și întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați care are calitatea de utilizator/locatar în contractul de leasing financiar încheiat cu finanțatorul.

  Alte condiții obligatorii pentru ca un fermier să fie eligibil?

  a) nu se află în dificultate în sensul capitolului 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene “Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate” publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 249, seria C din 31 iulie 2014;
  b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanțatorul;
  c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanţe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observație și substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători faţă de debitori prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit;
  d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr.1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi;
  e) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale finanțatorului;
  f) nu înregistreaza popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
  g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe fiscale și bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

  Ce utilaje se pot achiziționa prin acest program

  Caracteristicile bunurilor mobile care se pot achizitiona în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență.

  Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.

  Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru aprobarea Programului IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILALE: Proiect OUG IMM LEASING 22 IULIE


  Te-ar mai putea interesa

  Document pe surse: Programul Rabla pentru tractoare – condiții și documente necesare Ferma de familie cu venit anual de peste jumătate de milion de euro și niciun angajat Polonezii se plâng că cireșele românești le-au invadat piețele și se vând la prețuri foarte mici

  Ultimele știri

  Ultima oră de la APIA! Anunț despre plățile pe hectar din acest an! Ing. Marius Roman: Lucrări de vară în livadă. Îngrijirea pomilor în iunie-august APIA – apel către crescătorii de animale! Termen urgent pentru subvenții!