• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fermierii din 26 de județe vor beneficia de un ajutor de 2.000 de lei pentru achiziția de garduri electrice!

  Ramona Dascălu -

  Proiectul prin care statul va asigura garduri electrice fermierilor din zonele cu mulți urși, în dezbatere publică! Cei care locuiesc în zone cu animale sălbatice vor primi până la 2.000 de lei pentru instalarea de garduri electrice, sumă care ar trebui să acopere întreg sistemul, ce include generatoare de impulsuri, izolator inel sau role fir gard electric. Programul nu este adresat întregii țări, ci doar populației din 26 de județe.

  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind conservarea biodiversității prin promovarea coexistenței dintre om și animal, program anunțat de ministrul Mediului Costel Alexe încă de la începutul lunii iulie. Conform documentului, eligibile sunt persoanele fizice, care pot instala aceste dispozitive „anti-carnivore” în jurul gospodăriilor, a stânelor, culturilor agricole, livezilor sau a altor proprietăţi în care pot ajunge urşii sau lupii.

  În cadrul programului se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum 2.000 lei pentru fiecare proiect, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

  Programul se adresează populaţiei din 26 de judeţe: Alba, Argeş, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Sălaj, Suceava, Timiş, Vâlcea, Vrancea.

  Cine sunt cei care pot beneficia de bani de la stat pentru garduri electrice 

  Potrivit proiectului de ordin aflat în dezbatere publică, este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:

  1. Este persoană fizică cu domiciliul în România;
  2. Este proprietar/coproprietar al imobilului – construcţie sau imobilului-teren pentru care solicită finanțare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
  3. Are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul-construcţie sau imobilul-teren pe care se implementează proiectul este deţinut în coproprietate;
  4. Imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini (ex. închiriere, comodat) în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
  5. Solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral într-o localitate; în cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia;
  6. Nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanțare;
  7. Îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
  8. Nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă.

  De asemenea, este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. Prevede achiziția de dispozitive (garduri electrice) pentru prevenirea și reducerea riscului cu privire la conflictele om-carnivore mari.
  2. Este implementat pe teritoriul României (județele Alba, Argeș, Bistrița – Năsăud, Brașov, Caraș – Severin, Covasna, Dâmbovița, Harghita, Maramureș, Mureș, Prahova, Sălaj, Vâlcea, Vrancea).
  3. Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului trebuie să fie noi.

  Cheltuieli eligibile în cadrul programului

  Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

  1. achiziția și montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator impulsuri, role fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric și tijă împământare);
  2.  TVA.

  Cheltuielile cu montajul, realizate în regie proprie, nu sunt eligibile. Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare. Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

  Ce documente trebuie să depună persoanele care vor să obțină finanțarea de 2.000 de lei

  Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. Cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
  2. Actul de identitate al solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;
  3. împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
  4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;
  5. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului-construcţie sau imobilului-teren pe care se va implementa proiectul, în original; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
  6. Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;
  7. Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau copie legalizată;
  8. Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau copie legalizată;
  9. Opis, asumat prin semnătură de către solicitant.

  Unde se depun documentele 

  Cererea de finanțare, completată prin tehnoredactare și documentația anexată, îndosariată, paginată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031. Dosarul de finanţare poate fi transmis şi prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Autoritate să nu depăşească data-limită a sesiunii de înscriere. La momentul recepționării de către Autoritate, acesta va primi un număr de înregistrare.


  Te-ar mai putea interesa

  Lucrări de decembrie la pomii fructiferi, legume, vița de vie și flori S-a deschis un talcioc gratuit pentru fermierii care își vând cerealele Ia românească a intrat oficial în patrimoniul UNESCO

  Ultimele știri

  Cum va fi vremea de Crăciun 2022 și Revelion 2023 – prognoza meteo de la ANM Seceta și irigațiile. O analiză realizată de cercetătorul Costel Vînătoru Comisia Europeană a adoptat Regulamentul ce propune certificarea eliminărilor de dioxid de carbon