• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ORDIN ANSVSA: Controale obligatorii în ferme în perioada 1 februarie-31 mai!

  Angelica Lefter -

  Minim un control pe an, efectuat în fermele de animale perioada 1 februarie-31 mai. Printr-un ordin al președintelui ANSVSA, act normativ publicat în Monitorul Oficial, medicii veterinari oficiali au obligația de a efectua cel puțin un control pe an în exploatațiile zootehnice. În cazul medicilor veterinari de liberă practică împuternicit, aceștia trebuie să răspundă solicitărilor crescătorilor, inclusiv pentru certificarea mișcării animalelor. Programul de control are în vedere în special eradicarea pestei porcine africane, dar include măsuri valabile pentru toate speciile de animale.

  Potrivit unui ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, apărut în Monitorul Oficial, medicii trebuie să efectueze controale în fermele de suine conform procedurii aprobate de președintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) în perioada 1 februarie – 31 mai.

  Plata tarifului medicilor veterinari se face prin programul național de prevenire a bolilor la animale, iar plata ”este condiționată de operarea în Baza Națională de Date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției exploatației și a animalelor din exploatație”.

  ”Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, a fost publicat în Monitorul Oficial, astăzi, joi – 21 ianuarie 2021”, apare în Monitorul Oficial al României.

  În referatul de aprobare, care poate fi găsit pe site-ul ansvsa.ro,  este explicat că: ”Aceste modificări se referă în principal la adaptările legate de populațiile de animale de la care se obțin produse alimentare sau categoriile de produse alimentare de la care trebuie prelevate eșantioane, metoda de eșantionare care trebuie respectată, speciile de bacterii care trebuie testate cu privire la RAM și metodele analitice care trebuie utilizate de către laboratoarele responsabile de efectuarea testelor RAM”, arată documentul.

  Astfel, în ordinul emis de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor și publicat în Monitorul Oficial, au loc schimbări în ceea ce privește modalitatea de supraveghere și control:

  1. La anexa nr. 1, punctul 51 al Notei se modifică și va avea următorul cuprins:

  ”51. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va stabili modalitatea de realizare a inspecțiilor oficiale a exploatațiilor nonprofesionale, atât a celor înregistrate cât și a celor neînregistrate în registrul național al exploatațiilor, în baza analizei rezultatelor obținute la inspecțiile din anul 2020.

  Până la finalizarea acestei analize, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor decide ca inspecțiile în fiecare exploatație nonprofesională cu scopul de a identifica animalele cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, porcinelor ovinelor și caprinelor, să se desfășoare, cu respectarea procedurii aprobată de președintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în perioada 1 februarie – 31 mai.”

  Totodată, la anexa nr. 1 capitolul I secțiunea 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  ”1. Programul pentru monitorizarea, controlul și eradicarea pestei porcine africane clasice în România .
  A. Supravegherea în exploatațiile comerciale, cu respectarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 20/2018

  Exploatații comerciale autorizate sanitar-veterinar – Supraveghere clinică

  1. Medicul de liberă practică împuternicit – când este solicitat de proprietar și în vederea certificării mișcării porcinelor

  2. Medicul veterinar oficial – o dată pe an – în mod obligatoriu se completează o fișă de inspecție clinică în exploatație conform Deciziei 2002/106/CE a Comisiei din 1 februarie 2002 de aprobare a unui manual de diagnostic care stabilește proceduri de diagnosticare, metode de prelevare de probe și criterii de evaluare a testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice, cu modificările ulterioare. Exploatațiile comerciale care fac comerț intracomunitar cu porci vii sunt supuse, în mod regulat, dar nu mai puțin de o dată la patru luni, inspecțiilor efectuate de către DSVSA.

  Exploatațiile comerciale care fac comerț intracomunitar cu porci vii sau livrează la abator porci pentru schimb intracomunitar cu carne de porc și produse din carne de porc vor respecta condițiile Deciziei 2013/764/UE de punere în aplicare a Comisiei din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre, cu modificările și completările ulterioare.

  Exploatații comerciale de tip A – Supraveghere clinică

  1. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit când este solicitat de proprietar și în vederea certificării mișcării porcinelor.

  2. Medicul veterinar oficial – o dată pe an – în mod obligatoriu se completează o fișă de inspecție clincă în exploatație conform Deciziei 2002/106/CE a Comisiei, cu modificările ulterioare”, sea arată în ordinul emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

  De asemenea, alte schimbări apar în ”conduita de execuție” a controalelor în fermele de porcine, la anexa nr. 1 capitolul I, după secțiunea 10 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 11.

  Secţiunea 11 Inspecția exploatațiilor nonprofesionale și a animalelor din fiecare exploatație nonprofesională

  Programul de inspecție a animalelor din exploatațiile nonprofesionale constă în:

  1. Realizarea unitară a inspecției tuturor exploatațiilor și a animalelor din exploatație, cu utilizarea formularelor tip, stabilite prin procedură specifică aprobată de președintele ANSVSA, disponibile în Aplicația «inspecții» din Baza Națională de Date.

  2. Efectuarea inspecției exploatațiilor nonprofesionale cu bovine, porcine, ovine şi caprine privind statusul de sănătate a animalelor din exploatație pentru bolile specifice speciei respective cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.

  3. Identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor existente în exploatație.

  4. Inspecţia fiecărei exploataţii nonprofesionale, înregistrată sau nu în registrul naţional al exploataţiilor, în perioada 1 februarie – 31 mai, pentru toate speciile, cu excepția ecvideelor. Inspecţia cu scopul de a identifica animalele cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, porcinelor, ovinelor și caprinelor se va realiza în:

  4.1. Exploataţiile înregistrate în registrul naţional al exploataţiilor dacă în Baza Națională de Date şi în exploataţie există cel puțin un animal la momentul inspecției;

  4.2. Exploataţiile care nu sunt înregistrate în registrul naţional al exploataţiilor la momentul efectuării inspecţiei dar la inspecţie se constată că sunt prezente animale în exploataţie. În acest caz medicul veterinar de liberă practică împuternicit, va notifica DSVSA, pentru a verifica şi înregistra exploataţia în Registrul Naţional al Exploataţiilor, conform prevederilor legale. Doar după înregistrarea în registrul naţional al exploataţiilor, acțiunea de inspecție, în aceste exploatații, va putea fi decontată; 4.3. Exploataţiile nonprofesionale care sunt înregistrate în registrul naţional al exploataţiilor, dar care nu au animale înregistrate în Baza Națională de Date, dar la data inspecţiei se constată că sunt prezente animale în exploatație.

  5. Verificarea şi confirmarea faptului că animalele din exploatație au fost supuse acțiunilor sanitare veterinare în conformitate cu planul cifric întocmit în conformitate cu prevederile Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.

  6. Inspecțiile se vor face ținând-se cont de situația epidemiologică şi de cerinţele specifice din zona de protecţie şi zona de supraveghere.

  7. Cu ocazia inspecției, atunci când este cazul, se va efectua supravegherea pasivă pentru depistarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile la bovine, porcine, ovine și caprine. În acest caz, recoltarea probelor şi decontarea se va face în conformitate cu prevederile legale.

  8. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are obligația să: – facă corelarea animalelor prezente în exploatație şi inspectate cu cele înregistrate în Baza Națională de Date; – înregistreze evenimentele care nu au fost notificate anterior dar au fost declarate de proprietar la momentul inspecției; – identifice animalele din speciile bovine, porcine, ovine și caprine găsite neidentificate în momentul inspecției, dacă a putut fi stabilită originea, cu respectarea şi aplicarea prevederilor legale privind identificarea şi înregistrarea animalelor; – remedieze neconformităţile din Baza Națională de Date, după caz.

  9. Plata tarifului de inspecție, a exploataţiilor nonprofesionale şi a animalelor din aceste exploataţii, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, este condiționată de operarea în Baza Națională de Date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției exploatației și a animalelor din exploatație.

  10. În cazul în care au fost impuse restricții asupra exploatației, iar medicul veterinar de liberă practică împuternicit nu poate opera mișcările, în Baza Națională de Date, în perioada de desfășurare a inspecțiilor, notifică DSVSA județeană. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit va opera mișcările, în Baza Națională de Date, după ridicarea restricției. DSVSA județeană va accepta aceste exploatații la decont, și va urmări ca medicul veterinar de liberă practică împuternicit să finalizeze operarea în Baza Națională de Date, imediat ce neconformitățile au fost remediate iar restricțiile au fost ridicate.”, se arată în documentul publicat de ANSVSA.


  Te-ar mai putea interesa

  Subvenții APIA 2022: Termen urgent pentru fermierii care vor banii pe pășune! Despăgubirile de secetă – după 15 noiembrie. Mesajul ministrului Daea pentru fermieri! Bursa de cereale la final de septembrie. Grâul și porumbul sunt în creștere. Rapița urcă și ea!

  Ultimele știri

  Piață a fermierilor, închisă de ANPC în urma sesizărilor primite de la clienți Agxecutive cu Florin Constantin. Invitată: Cezara Vișan, CICH Năvodari – VIDEO ANSVSA introduce certificatul de competență pentru transportul animalelor vii