• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • APIA: Cuantumul subvenției la motorină pe 2021

  Ramona Dascălu -

  Subvenția APIA la motorină, mai exact ajutorul de stat pentru acciza la motorină, pentru primul trimestru al acestui an se poate solicita la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură până marți, pe 4 mai. APIA a comunicat benficiarilor și că ajutor de stat plătit în acest an este în cuantum de 1,572 lei pe litru.

  Agrointeligența a avut dreptate în ceea ce privește cuantumul subvenției la motorină! După ce la jumătatea lunii martie, Agrointeligența – AGROINTEL.RO a calculat cuantumul subvenției la motorină pentru anul 2021, și a reieșit suma de 1,57 lei/litru, iată că acum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) confirmă prin intermediul unui comunicat de presă că acel calcul realizat de noi a fost corect, astfel că pentru anul în curs, fermierii vor primi o subvenție la motorină de 1,572 lei/litru.

  ”Precizăm că în conformitate cu HG nr. 409/2021 “Pentru anul 2021, diferenţa dintre nivelul de 1.674,55 lei/1.000 litri al accizei prevăzut la nr. crt.12 din Anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, actualizat conform art. 342 alin. (1) din acelaşi act normativ și rata accizei reduse prevăzută la alin. (21), care este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare”, se arată într-un comunicat APIA remis Agrointeligența – AGROINTEL.RO. 

  De asemenea, APIA anunță fermierii că perioada de primire a cererilor se prelungește până la data de 4 mai, inclusiv.

  ”Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01.01. – 31.03.2021 (trim. I al anului 2021), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere faptul că ultima zi de depunere al cererilor de plată este 30.04.2021,iar aceasta este zi nelucrătoare, termenul de depunere se prelungește până pe data de 04.05.2021 inclusiv, în conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă: „În cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor declarații sau a oricăror documente justificative sau contracte sau data limită pentru modificări aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează”, transmite APIA.

  Cererile se transmit prin mijloace electronice la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de următoarele documente:

  Pentru sectorul vegetal:

  a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9(OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare);
  b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  c) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
  d) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

  Pentru sectorul zootehnic:

  a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare);
  d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
  e) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

  Pentru sectorul îmbunătățiri funciare:

  a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare);
  b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare);
  d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
  e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
  f) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare

  Potrivit APIA, toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.


  Te-ar mai putea interesa

  Coșmar alb în cele 4 județe unde meteorologii au emis cod roșu de viscol puternic! Subvenții APIA tăiate pentru fermierii sub 100 ha? Ministrul Barbu a răspuns! Fermieri: Plățile de la avansul APIA au fost mai mici în acest an. Care este motivul!

  Ultimele știri

  Echipa Nufarm: Dorin Pricope, omul din spatele cifrelor Subvenții APIA 2023 – calendar cu plățile pentru fermieri până la finalul anului Zăpadă de Moș Nicolae. Cum va fi vremea în această săptămână