• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor Covid bovine 2021: Cererea-tip care trebuie depusă la APIA. Listă acte necesare

  agrointeligenta.ro -

  Modelul de cerere pe care crescătorii trebuie să o completeze și să o depună la APIA, plus lista de documente necesare ce trebuie depuse împreună cu cererea. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat de astăzi, marți, 29 iunie 2021, campania de primire a cererilor pentru ajutorul de Covid pentru bovine și bubaline. Sprijinul se acordă pe cap de animal și pe tona de lapte livrat în luna ianuarie.

  Citiți și: Ajutor COVID bovine 2021: condiții, documente, sume și plăți

  Campania de depunere a cererilor pentru ajutorul de Covid bovine a început din 29 iunie, a doua zi după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență pentru noul sprijin plătit crescătorilor români. Perioada de depunere este de 30 de zile lucrătoare.

  Modelul de cerere pe care fermierii trebuie să îl completeze și să îl depună la APIA este prevăzut în OUG nr. 58/2021 și poate fi descărcat/vizualizat aici:

  Model cerere pentru ajutorul Covid Bovine 2021 – PDF

  Împreună cu cererea, crescătorii trebuie să depună la APIA și câteva documente obligatorii și apoi documentele prin care se face dovada efectivului de animale eligibil și/sau a laptelui livrat în luna ianuarie 2021.

  Listă documente obligatorii:

  a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) coordonate bancare/trezorerie.

  Document obligatoriu pentru ajutorul de Covid pe cap de bovină:
  – documentul emis de utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor — SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut în exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă/înscrise în cerere.

  Documentul se va emite la solicitarea fermierului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale/județene ale APIA.

  Documente obligatorii pentru ajutorul de Covid pentru cantitatea de lapte:
  a) copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoțită de copii de pe factură/facturi sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
  b) copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțită de copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;
  c) copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
  d) copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF și SC;
  e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și copie de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

  Condiții minime obligatorii pentru fermieri

  Fermierii eligibili pentru a primi ajutorul de Covid pentru bovine și/sau pentru laptele livrat trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime obligatorii. Pot beneficia de ajutor de Covid, crescătorii de bovine de lapte și de carne și crescătorii de bubaline, care:

  a) dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și
  bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
  b) au produs și au valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
  c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31 ianuarie 2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare/radierii/decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 2021 și data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat:
  – beneficiarul este persoană fizică autorizată PFA, întreprindere individuală — II, întreprindere familială — IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP-ul reprezentantului PFA, II, IF;
  – beneficiarul persoană fizică — CNP-ul reprezentantului PFA/II/IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe cod unic de înregistrare — CUI al PFA/II/IF;
  – beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP-ul persoanei decedate;
  d) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de
  înregistrare atribuit de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
  e) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

  Cererile se depun la APIA sau se pot trimite în format electronic

  Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la centrele județene/locale ale APIA sau
  transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

  În situația în care fermierii dețin mai multe exploatații de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la centrul județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

  Plata ajutorului de Covid, până pe 31 decembrie

  Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

  Cuantumul ajutorului de Covid pe cap de animal și pe tona de lapte livrat va fi calculat de APIA după închiderea campaniei de cereri, raportând plafoanele alocate la numărul de animale și la cantitatea de lapte eligibilă pentru plată. La primele calcule/estimări oficiale, ar fi vorba despre 142,08 lei/cap de animal și 232,3 lei/tona de lapte livrat.


  Aplicația Agrointeligența

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Anunțul APIA de astăzi pentru fermierii care încasează subvenții și plăți compensatorii la hectar! Șef APIA anunță când intră în conturi banii pentru ajutorul de Covid la bovine! Anunțul făcut astăzi de directorul APIA, Adrian Pintea, despre plata subvențiilor!

  Ultimele știri

  Preţ de 1,7 lei/litru pentru fermierii care livrează lapte la cea mai nouă fabrică din România! Spania a interzis vânătoarea de lupi! Fermierii sunt furioși! Un crescător de animale își caută caii furați de la fermă! ”Încă mai sper să îi găsesc!”