• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Asociația Forța Fermierilor a cerut Guvernului formarea unui grup de lucru pentru un nou ordin ANZ!

  agrointeligenta.ro -

  Asociația Forța Fermierilor a transmis Guvernului României – Cabinetului Prim-ministrului României și Secretariatului General al Guvernului, o adresă prin care cere oprirea de la adoptare a Ordinului pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică, controalele oficiale zootehnice și alte activități de ameliorare. Solicitarea Asociației este bazată pe o analiză amplă realizată de avocații organizației care arată că actul normativ pus în dezbatere de Ministerul Agriculturii încalcă atât prevederile Regulamentului European 1012/2016, cât și deciziile instanțelor în procesele deschise MADR și Agenției Naționale pentru Zootehnie de către asociațiile de crescători de animale, o mare parte dintre ele afiliate Asociației Forța Fermierilor.

  Adresa Asociației Forța Fermierilor a fost înregistrată în mod oficial la Cabinetul Prim-ministrului României (număr de înregistrare 22432/5.10.2021), la Secretariatul General al Guvernului (număr de înregistrare 22433/5.10.2021), la Ministerul Agriculturii (69175/5.10.2021) și la Agenția Națională pentru Zootehnie (număr de înregistrare 11851/5.10.2021). Pentru procesare mai ușoară, documentul a fost transmis instituțiilor menționate și în format digital.

  În cadrul adresei, Asociația Forța Fermierilor, la care sunt afiliate la acest moment cinci organizații care coordonează activitatea de ameliorate pentru șase Registre Genealogice pentru speciile bovine și ovine, solicită ”Oprirea de la adoptare a Ordinului pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică, controalele oficiale zootehnice și alte activități de ameliorare – publicat pe site-ul MADR la data de 29 septembrie 2021”.

  ”Menționăm că în urma analizei realizate la nivelul Asociației noastre, a specialiștilor consultați din sectorul de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, dar și a societăților de ameliorare afiliate Asociației ”Forța Fermierilor”, considerăm că actul normativ pus în dezbatere publică reprezintă o încălcare flagrantă a Regulamentului European nr. 1012/2016, adoptat pe teritoriul României la data de 1 octombrie 2018”, se arată în documentul depus de asociație.

  De asemenea, Asociația Forța Fermierilor a cerut formarea unui grup de lucru care să aibă o activitate transparentă în scopul elaborării unui act normativ care să reflectele punctele de vedere ale fermierilor, nu cele ale unor anumite interese aflate acum în sfera de influență de la MADR. ”În temeiul art. 13 din HG nr. 555/2005, prin decizie a primului-ministru, să dispuneți constituirea unui grup de lucru format din specialişti și colaboratori externi pentru analizarea proiectelor de acte normative sub aspectul soluţiilor propuse, cerinţelor de corelare cu ansamblul reglementărilor interne, armonizării cu legislaţia europeană şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi al respectării normelor de tehnică legislativă”, se arată în solicitarea AFF.

  În finalul adresei transmise oficial în termenul legal de dezbatere a actului normativ, Asociația Forța Fermierilor precizează: ”În absența unui răspuns favorabil privind prezenta solicitare, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanțelor și organelor de anchetă cu competență în penal și administrativ”.

  Iată, integral, motivele, adică argumentația juridică ce stau la baza solicitării AFF:

  La data de 29 septembrie 2021, pe site-ul Secretariatului General al Guvernului României a fost publicat Proiectul de ”Ordin pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică, controalele oficiale zootehnice și alte activități de ameliorare”.

  Din preambulul actului, rezultă că inițiatorul acestuia a fost Agenția Națională pentru Zootehnie ʺProf. dr. G. K. Constantinescuʺ, fără însă ca pe site-ul ANZ, MADR sau SGG să fie publicat și referatul de aprobare întocmit de către ANZ.

  Vă rugăm să constatați, ca urmare a analizei ce vă solicităm să o realizați că, potrivit normelor de tehnică legislativă aplicabile, proiectul de act administrativ normativ este, aparent – nelegal.

  Deși nu am avut acces la Referatul de aprobare al ANZ, putem prezuma că scopul adoptării Ordinului a fost acela de a reglementa măsuri de eficientizare a activităților zootehnice de ameliorare a raselor.

  Or, pe lângă modificările aduse Legii zootehniei, ordinul reglementează în domeniul ameliorării genetice, stabilind noi reglementări în câmpul juridic național cât și introducerea unor reglementări complementare Regulamentului nr. 1012/2018, Legii Zootehniei nr. 32/2019 ș.a.

  În raport cu această situație normativă, Guvernul trebuia ca, potrivit art. 8 pct. 4 din Regulamentul privind procedurile dat prin HG nr. 50/2005, modificat și republicat prin HG nr.649/2019 – să solicite avizul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (succesorul legal al Ministerului Integrării Europene), aspect care nu este menționat pe portalul Guvernului României ca fiind realizat.

  Totodată, vă transmitem o serie de obiecțiuni punctuale referitoare la nelegalitatea, dar și la lipsa previzibilității normei determinată de incertitudinile referitoare la sfera destinatarilor acesteia.

  Mai mult – prin acest act administrativ normativ – se adoptă măsuri similare până la identitate cu cele ale OMADR nr. 180/2020, dar care au fost suspendate prin hotărâre definitivă pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție a României, situație oprită în mod ferm de art. 14 pct. 5 din Legea nr. 554/2004.

  Astfel, prin art. 6 pct. 2 lit.d din proiectul de Ordin se introduce prevederea că: „Pentru a garanta genealogiile animalelor înregistrate în registrul genealogic, societățile de ameliorare vor efectua un control obligatoriu al filiației, prin intermediul markerilor genetici, pentru toate animalele înainte de înregistrarea lor finală, în funcție de specie și sistemul de reproducție utilizat”.

  Reamintim că două instanțe de judecată, Curtea De Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție – au constatat ca fiind inaplicabilă această cerință – prevăzută (și) în art. 9 alin. 6 al OMADR nr. 180/2020, aceste cerințe fiind suspendate până la soluționarea cererii de anulare a acestor dispoziții.

  Prin Decizia nr. 3850/2021 din data 23.06.2021, pronunțată de Înalta Curte De Casație Și Justiție în dosarul nr, 4789/2/2020 – au fost suspendate dispozițiile art. art. 9 alin. 5 şi 6 şi art. 10 alin. 2 din Normele Tehnice privind organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate aprobate prin Ordinul nr. 180/2020.

  Adoptarea unor măsuri similare cu cele deja suspendate este nelegală și va conduce la suspendarea imediată, prin efectul legii – a noilor norme, precum și la anularea acestora în situația admiterii cererii de anulare a OM 180/2020.

  Facem precizarea că Autoritatea inițiatoare a proiectului de Ordin – avea obligația legală de a lua anterior instituirii acestei cerințe/obligații – măsuri concrete de asigurare a posibilității reale și efective de punere în practică a acestora.

  Prin Adresa RENAR nr. 148137/11.01.2021 – RENAR atestă că: ”nu au existat solicitări de acreditare pentru laboratoare de încercări în vederea verificării filiației sau pentru stabilirea grupei sanguine la animale”, iar prin Adresa nr. CD131/29.12.2020, același RENAR arată că:„ în prezent nu există în România nici un laborator acreditat care realizează teste ADN de verificarea filiației pentru ovine și caprine”.

  Potrivit Regulamentului CE nr. 765/2008 al Parlamentului European, RENAR este organismul național de acreditare al României.

  Ori, autoritatea inițiatoare a proiectului de Ordin – ANZ – până în prezent, nu a solicitat RENAR acreditarea nici unui laborator care să poată realiza analiza ADN a filiației la la nici una din speciile de ovine, caprine, bovine și cabaline.

  Pe de altă parte art. 6 pct. 2 lit.d din proiectul de Ordin încalcă art. 22 al regulamentului UE 1012/2016 care detaliază cum și când se folosesc aceste metode de verificare a identității. Conform recomandĂrilor ICAR aceste laboratoare trebuie să fie agreate ISAG. Prin urmare, este imperios necesar să avem in România măcar un laborator autorizat RENAR și recunoscut ISAG pentru a efectua teste de filiație, în perspective testării pe descendenți și a utilizării însămânțărilor artificiale.

  În aceste condiții, vă rugăm să constatați că cerința impusă de art. 6 pct. 2 lit.d din proiectul de Ordin este în prezent inaplicabilă.

              Prin urmare, inițiativa ANZ de a se impune obligații în sarcina destinatarilor actului administrativ normativ, cunoscând că acestea nu pot fi realizate din punct de vedere legal și efectiv – încalcă nu doar principiul securității juridice, dar și norma penală, fapt pentru care proiectul de Ordin în această formă se impune a fi de îndată retras.

  Deci, pentru aplicabilitatea cerințelor art.6 pct. 2 in proiectul de Ordin, este necesar ca – ANTERIOR adoptării acestor cerințe, obligații – în sarcina Societăților de ameliorare/crescătorilor de animale, să se procedeze, de către instituțiile abilitate ale statului român, la adoptarea normelor tehnice de aplicare și la asigurarea din punct de vedere logistic a condițiilor materiale, în sensul:

  Având în vedere cele expuse mai sus și importanța acestei legislații pentru sectorul naȚional de creștere a animalelor, vă rugăm să dispuneți crearea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanți ai tuturor societăților de ameliorare (doi reprezentanți și doi supleanți din partea fiecărei organizații), precum și reprezentanți ai organizațiilor profesionale interesate de modificările legislative.

  În numele organizațiilor de crescători de animale care fac parte din Asociația Forța Fermierilor, o parte dintre ele desfășurând și programe de ameliorare în sectorul de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, subliniem încă o data că actuala formă a proiectului de Ordin MADR pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică, controalele oficiale zootehnice și alte activități de ameliorare – publicat pe site-ul MADR la data de 29 septembrie 2021, este una nelegală, care pune la îndoială atât buna-credință, cât și interesele actualei conduceri a Ministerului Agriculturii și Agenției Naționale pentru Zootehnie, care ignoră atât deciziile instanței, cât și pozițiile oficiale transmise de asociațiile de crescători vizați de aceste noi reglementări.

  În absența unui răspuns favorabil privind prezenta solicitare, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanțelor și organelor de anchetă cu competență în penal și administrativ.


  Te-ar mai putea interesa

  Asociația Forța Fermierilor a solicitat ca toți tinerii fermieri să poată accesa ajutorul de 70.000 euro Acord la Congresul Fermierilor 2023: O singură voce la Bruxelles! Fermierul care reușește să producă legume în solar 10 luni pe an

  Ultimele știri

  În Grădina Danei. Îngrijirea măslinilor. Soiuri rare de roșii Ministrul Barbu, despre programul Tomata: ”Luni-marți încep plățile” Carburantul OSCAR și ofertele adaptate fermierilor – la standul OSCAR Downstream de la MoldAgro Expo!