• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Regulament UE în vigoare! România trebuie să trimită PNS la Bruxelles până pe 1 ianuarie 2022!

  agrointeligenta.ro -

  Planul Național Strategic (PNS) trebuie transmis Comisiei Europene până pe 1 ianuarie 2022. România nu poate întârzia nicio zi în predarea documentului de care depind subvențiile și fondurile europene pentru investiții în ferme pentru perioada 2023-2027.

  1 ianuarie 2022 – termen limită pentru transmiterea PNS la Bruxelles

  Luni, pe 6 decembrie, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013. Documentul, în vigoare de astăzi, 7 decembrie, prevede că ”la 1 ianuarie 2022, fiecare stat membru prezintă Comisiei o propunere de plan strategic PAC”.

  Ce trebuie să conțină PNS

  Noul Regulament UE prevede și ce trebuie să conțină PNS elaborat de România și de celelalte state membre pentru exercițiul financiar 2023-2027.

  Conform Regulamentului UE 2021/2115, fiecare plan strategic PAC conține secțiuni privind următoarele:

  (a) evaluarea nevoilor;
  (b) strategia de intervenție;
  (c) elementele comune mai multor intervenții;
  (d) plățile directe, intervențiile în anumite sectoare și intervențiile pentru dezvoltarea rurală specificate în strategie;
  (e) ținta și planurile financiare;
  (f) sistemul de guvernanță și de coordonare;
  (g) elementele care asigură modernizarea PAC;
  (h) dacă există elemente ale planului strategic PAC care sunt stabilite la nivel regional, o scurtă descriere a structurii naționale și regionale a statelor membre, precizându-se mai ales care elemente sunt stabilite la nivel național și care sunt stabilite la nivel regional.

  Fiecare plan strategic PAC trebuie să conțină următoarele anexe:

  (a) anexa I privind evaluarea ex ante și evaluarea strategică de mediu (SEA) menționată în Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (50);
  (b) anexa II privind analiza SWOT;
  (c) anexa III privind consultarea partenerilor;
  (d) dacă este cazul, anexa IV privind plata specifică pentru cultura de bumbac;
  (e) anexa V privind finanțarea națională suplimentară prevăzută în domeniul de aplicare al planului strategic PAC;
  (f) dacă este cazul, anexa VI privind ajutoarele naționale tranzitorii.

  Comisia Europeană evaluează fiecare PNS

  ”Comisia evaluează planul strategic PAC propus din perspectiva caracterului său complet, a consecvenței și coerenței sale cu principiile generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul regulament și cu actele delegate și actele de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia, precum și cu Regulamentul (UE) 2021/2116, a contribuției sale efective la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatele (1) și (2), precum și a impactului său asupra funcționării adecvate a pieței interne și a denaturării concurenței, precum și asupra nivelului sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a administrației. Evaluarea se va concentra, în special, asupra caracterului adecvat al strategiei planului strategic PAC, a obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a intervențiilor și a alocării resurselor bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale planului strategic PAC prin intermediul setului de intervenții propus pe baza analizei SWOT și a evaluării ex ante”, se arată în noul Regulament UE.

  Timp de 3 luni, CE poate face observații pentru revizuirea draftului PNS

  În funcție de rezultatele evaluării, Comisia poate adresa observații statelor membre în termen de trei luni de la data prezentării planului strategic PAC. Statul membru furnizează Comisiei toate informațiile suplimentare necesare și, după caz, revizuiește planul propus, se mai arată în actul normativ.

  ”Comisia aprobă planul strategic PAC propus, cu condiția să fi fost transmise informațiile necesare, iar planul să fie compatibil cu articolul 9 și cu celelalte cerințe prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) 2021/2116, precum și cu actele delegate și actele de punere în aplicare adoptate în temeiul acestora. Aprobarea se bazează exclusiv pe acte cu forță juridică obligatorie pentru statele membre”, conform Regulamentului UE 2021/2115.

  Aprobarea PNS – în maxim 6 luni de la prezentarea documentului

  Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are loc cel târziu la șase luni de la prezentarea sa de către statul membru în cauză.

  ”În cazuri justificate corespunzător, un stat membru poate solicita Comisiei aprobarea unui plan strategic PAC care nu conține toate elementele. În cazul respectiv, statul membru în cauză indică părțile din planul strategic PAC care lipsesc și prevede ținte și planuri financiare indicative, (…), pentru întregul plan strategic PAC, pentru a arăta consecvența și coerența de ansamblu ale planului. Elementele lipsă ale planului strategic PAC sunt prezentate Comisiei ca o modificare a planului (…), într-un termen care nu ar trebui să depășească trei luni de la data aprobării planului strategic PAC”, explică actul normativ.

  Fiecare plan strategic PAC este aprobat de Comisie prin intermediul unei decizii de punere în aplicare, fără a se aplica procedura comitetului menționată la articolul 153.

  Planurile strategice PAC produc efecte juridice doar după aprobarea lor de către Comisie.


  Te-ar mai putea interesa

  Veste bună pentru fermieri: Crește prețul porumbului! Tractorul românesc Tagro, produs la Reghin, se vinde bine la export, mai ales în Ungaria Ministrul Daea, anunț pentru crescătorii de vaci: ANT – 105 euro/bovină, SCZ – 300 euro/cap de vacă!

  Ultimele știri

  Țările membre UE – ”DA” hotărât împotriva a două neonicotinoide cu risc pentru albine! Ofertele toamnei de la Daymsa – la Târgul FFExpo, organizat în perioada 13-15 octombrie! Apan Agriculture Equipments – importator EXCLUSIV Agrifac în România!