• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Terenurile pentru care nu se mai plătește subvenție de la APIA

  Roxana Dobre -

  Terenuri pentru care APIA nu plătește subvenție la hectar. O serie de suprafețe deținute de fermieri în exploatații sunt neeligibile pentru plată, deși ele sunt declarate în cererea unică de plată.

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) nu achită subvenții pentru o serie de suprafețe declarate de fermieri în cererea unică. Astfel, agricultorii trebuie să consulte în acest an foarte atent lista terenurilor care nu sunt eligibile pentru subvenții. Astfel, chiar dacă inițial înscriu o suprafață la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), funcționarii care preiau cererea pot stabili după primele verificări că aceasta este neeligibilă.

  Citiți și: Măsoară terenul pentru APIA

  Este important să vă asigurați că suprafața pentru care ați cerut subvenția pe hectar respectă cerința obligatorie de a măsura minim 1 hectar, cu parcele de 0,30 ha (3.000 mp). Dacă din această suprafață se constată că aveți parcele neeligibile atunci automat tot terenul de 1 hectar nu mai poate încasa subvenția.

  Terenuri care sunt excluse de la plata subvențiilor APIA (foto: farmer.pl)

  Citiți și: Documentele ce trebuie depuse la APIA pentru subvenția la hectar pe teren arabil

  Lista terenurilor care nu încasează subvenții în 2023

  Conform proiectului de ordin pentru regulile de eligibilitate a subvențiilor, publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în dezbatere publică pe 14 februarie, o serie de terenuri nu sunt incluse în hectarul eligibil.

  Astfel terenurile care nu încasează subvenție pe hectar în 2023 sunt:

  – suprafeţele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătraţi care nu sunt utilizate pentru activităţi agricole, cum ar fi cele ocupate de vegetaţie forestieră, iazurile naturale permanente, cu excepția  drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solarii cu lăţimea de maximum 2,5 m inclusiv;

  – drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solarii a căror lăţime este mai mare de 2,5 m;

  – suprafaţa de teren ocupată de orice tip de construcţie, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată. Fac excepţie suprafeţele de teren ocupate cu sere şi solarii;

  – terenurile scoase din circuitul agricol, inclusiv în cursul anului de cerere, nu sunt eligibile la plăţile pe suprafaţă;

  – suprafeţele agricole pe care se constată în urma controalelor administrative sau controalelor la fața locului că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PNS 2023-2027 (privind activitatea agricolă minimă n.r);

  – suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», Parcul Naţional Munţii Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct. În situaţia în care planul de management al ariei protejate nu este elaborat/este în curs de elaborare, se respectă setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 1, 2, art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice;

  – suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;

  – suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;

  – suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;

  – suprafeţe utilizate de unitățile militare;

  – suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului, conform Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

  – suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) şi f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  – suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;

  – suprafeţele de teren lăsat pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 4 ani;

  – suprafeţele declarate în cererea de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepţie sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observaţia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului pentru acest scop;

  – suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8), (9) şi (10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Reamintim că cererea unică pentru subvenții se depune la APIA sau online în intervalul 1 martie – 15 mai 2023, fără penalizări.


  Te-ar mai putea interesa

  Lucian Georgescu: Oameni buni, nu mai vindeți pâmântul agricol pe sume ridicole! Fermieri: Plățile de la avansul APIA au fost mai mici în acest an. Care este motivul! Înălțimea maximă a gardului dintre vecini. Prevederi în lege

  Ultimele știri

  Subvenții APIA 2023 – calendar cu plățile pentru fermieri până la finalul anului Zăpadă de Moș Nicolae. Cum va fi vremea în această săptămână Apele au făcut prăpăd în mai multe comune. S-au emis noi alerte de inundații