• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Documentele ce trebuie depuse la APIA pentru subvenția la hectar pe teren arabil

  agrointeligenta.ro -

  Documente ce trebuie depuse la APIA pentru subvenție pe suprafață. Fermierii trebuie, din acest an, să facă dovada utilizării suprafețelor arabile pe care le declară pentru a beneficia de subvenții.

  Ministerul Agriculturii a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin care include toate condițiile pe care fermierii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA. Plata subvențiilor se face în baza unei cereri unice pe care fermierii o depun la centrele APIA în perioada 1 martie – 15 mai fără penalizări, împreună cu o serie de documente justificative.

  Ca și în anii trecuți, pentru a încasa plata de bază la APIA, fermierii trebuie să facă dovada că au activitate agricolă, că sunt fermieri activi, și că exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,1 ha; pentru suprafețele cultivate cu legume în sere și solarii, care beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. În cazul suprafețelor de pășunat, asigură o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha sau efectuează cel puțin o cosire anuală, în cazul pajiștilor permanente.

  Documente obligatorii la depunerea cererii la APIA

  La depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA o serie de documente obligatorii :
  a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiintare/regulamentul de organizare și funcționare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
  b) dovada deţinerii unui cont bancar activ;
  c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA;
  d) documente care dovedesc utilizarea terenului și că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului.

  Pentru teren arabil lucrat sau suprafețele de pășunat, de la Primărie se transmite, la solicitarea fermierului, adeverința cu suprafețele lucrate, iar în plus fermierului va face și dovada modului în care deține terenul. Astfel, din acest an, conform proiectului de ordin al MADR, documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului sunt:
  a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru;
  b) copia conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune/comodat a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz;
  c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz

  Contractele de asociere în participaţie în vigoare trebuie să respecte prevederile art. 1.949-1.954 din noul Cod Civil. Suprafeţele de teren arendate/închiriate/concesionate/împrumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere în participaţie.

  Fermierul persoană fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun documentele care fac dovada utilizării terenului pentru ambele forme de organizare.

  Cooperativele agricole fac dovada utilizării terenurilor agricole declarate și prezintă copii conforme cu originalul ale registrelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), b) şi f) din Legea nr. 566/2004 din care să reiasă datele de identificare ale suprafeţei de teren cu care participă în cooperativă fiecare membru al acesteia.

  După depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA, cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată și în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării.

  Sunt neeligibile suprafeţele declarate în cererile de plată pentru care nu se depun documentele până la data-limită de depunere a cererilor de plată cu penalizări.

  În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă cu suprafeţele declarate în cererea de plată. În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată notifică, după
  caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri de reducere a suprafeţei declarate.

  în cursul controalelor administrative încrucișate, în situaţia în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea situaţiei, va notifica solicitanţii care au depus cererile, care au obligaţia să clarifice situaţia constatată. Dacă situaţia constatată nu se clarifică în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, suprafaţa de teren sau efectivele de animale cuprinse în cereri nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care situaţia constatată este clarificată de către o instanţă judecătorească.


  Te-ar mai putea interesa

  Macerat de coada calului – rețetă. Beneficii Comunele din România unde fermierii primesc subvenții APIA în plus la hectar Ouăle maronii vor fi înlocuite în magazine de ouăle albe. Fenomenul, explicat de fermieri

  Ultimele știri

  Ucraina a început oficial negocierile de aderare la UE. Agricultura, prima pe lista discuțiilor Markus Kamieth este noul CEO al BASF Vinurile bune de Jidvei se fac cu struguri protejați împotriva manei de fungicidul Lieto