• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Victorie Agrointeligența pentru fermieri! MADR schimbă OUG pentru subvenția de 73 euro/vacă!

  Roxana Dobre -

  O nouă reușită pentru fermieri a fost obținută de Agrointeligența-AGROINTEL.RO după ce a atras atenția prin mai multe articole că producătorii care au vândut lapte cu factură și nu au contracte cu procesatorii sunt excluși de la plata subvenției de 73 euro/cap de vacă adultă. Din informații de ultimă oră obținute de noi avem confirmarea că Ministerul Agriculturii modifică Ordonanța de Urgență nr. 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, chiar dacă aceasta este în vigoare.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO a preluat imediat și în premieră apelul fermierilor care avertizau că nu se încadrează la ajutorul de 73 euro/cap de vacă adultă chiar dacă au vândut lapte cu factură și sunt fiscalizați. Este cazul mai ales al oamenilor din zonele defavorizate, montane, unde procesatorii nu au ajuns în unele cazuri niciodată astfel că fermierii au fost nevoiți să își găsească alți cumpărători.

  Despre campania derulată împreună cu fermierii, puteți citi în articolele:

  Domnule Daea, de ce ați lăsat crescătorii din Poșaga fără ajutorul de 73 de euro pe cap de vacă?

  Apel disperat al crescătorilor de vaci fiscalizați: ”Schimbați Ordonanța pentru subvenția de 73 euro!”

  Iulian Titea este fermierul care cu facturile în mână a fost informat de APIA că nu se încadrează la plata celor 73 de euro/cap de vacă adultă, pentru livrarea de lapte

  Cum se modifică OUG pentru subvenția de 73 de euro pe cap de vacă

  Din informații sigure, Agrointeligența-AGROINTEL.RO a aflat că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pregătit un proiect de modificare a Ordonanței de Urgență astfel încât și fermierii, ca cel din cazul Poșaga, să încaseze plata, facturile fiind admise ca acte doveditoare. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu a rămas indiferent la apelul fermierilor din zonele montane.

  Astfel concret vor fi modificate dpuă articole din Ordonanță, articolul 4 și articolul 5. Inserăm integral modificările care urmează să fie anunțate și publicate de MADR în dezbatere publică:

  – După articolul 4 se introduce un nou articol, 4 (1), cu următorul cuprins: ”Articolul 4 (1) Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada 31 iulie – 31 decembrie 2022 au intrat, respectiv au iesit în/din exploatația cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat”.

  Fermierii care dețin facturi fiscale devin eligibili pentru subvenția de 73 euro

  Un alt articol care va fi modificat de MADR este art.5 unde se specifică condițiile de eligibilitate iar în noua formă sunt acceptate pentru fermierii care au vândut către un prim cumpărător, și facturile fiscale.

  Articolul 5 se va modifica astfel: ”în cazul valorificării către prim-cumpărător: copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, însoţită de următoarele documente în funcţie de forma de organizare, respectiv pentru producătorul PJ/PFA/II/IF copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/factură/facturi din care rezultă că a valorificat lapte în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, iar pentru producătorul persoană fizică, copie de pe factura fiscală sau copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 şi valabil cel puţin până la data de 31 decembrie 2022, precum şi copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022.

  În cazul fermierilor care nu au vândut la procesatori ci au ales alte forme de valorificare va fi de asemenea admisă și factura fiscală, în vechea formă fiind acceptate doar filele din carnetul de producător. Astfel, articolul 5, alineatul (1), litera d, punctul (ii), prima liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:

  – ”(ii) în cazul altor tipuri de valorificare: copie de pe factura fiscală sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, însoţită de copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 şi valabil cel puţin până la data de 31 decembrie 2022, precum şi documentul sanitar-veterinar pentru valorificare; prevăzute în anexele nr.2 și/sau 3 din Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.111/2008, cu modificările și completările ulterioare;

  La articolul 5, alineatul (1), litera d, punctul (ii), după a treia liniuță se completează cu o nouă liniuță, liniuța a patra, cu următorul cuprins:

  – copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documentele fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;

  – copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui, în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesarea laptelui.

  ”copii de pe rapoartele fiscale de închidere zilnică/factură/facturi din care rezultă că a valorificat lapte în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, pentru producătorii PJ/PFA/II/IF”. 

  La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

  – Prin excepție de la alineatul (1), litera (d), punctul (i) în cazul lipsei documentelor care atestă valorificarea laptelui, beneficiarul poate depune dovada emisă de prim-cumpărător are atestă că producătorul i-a livrat lapte în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, în baza contractului încheiat”. 

  De asemenea, Agrointeligența – AGROINTEL.RO a solicitat clarificări în numele fermierilor și ni s-a precizat că nu este nevoie ca laptele să fi fost valorificat în fiecare lună. De această situație s-au lovit la APIA mai mulți fermieri, care ne-au explicat că, din cauza perioadelor de gestație, există luni într-un an când ferma nu valorifică laptele.

  Modificările OUG pentru ajutorul de stat la bovine este deja redactat la nivelul MADR și urmează să fie aprobat în regim de urgență. Termenul limită până la care fermierii pot solicita la APIA sprijinul de 73 de euro pe cap de vacă este 23 martie 2023.


  Te-ar mai putea interesa

  Fertilizarea castraveților cu îngrășăminte bio – 6 rețete simple Bursa ploilor – cât a plouat până astăzi în fiecare județ Ouăle maronii vor fi înlocuite în magazine de ouăle albe. Fenomenul, explicat de fermieri

  Ultimele știri

  Pericol acum la rapiță: putregaiul alb al tulpinilor. Soluția de la Bayer: fungicidul Propulse S-a deschis târgul de animale de la Câmpeni cu o bază de achiziții bovine! Ucraina a început oficial negocierile de aderare la UE. Agricultura, prima pe lista discuțiilor