• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • OUG: Micii fermieri – microgranturi de 5.000 euro prin APIA. Condiții

  agrointeligenta.ro -

  Micii fermieri au acces la microgranturi de 5.000 de euro în acest an. Schema de sprijin se va derula de cătrea MADR, prin APIA, iar apelul de depunere a cererilor va fi deschis pe 27 mai, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

  Vineri, 6 mai, în Monitorul Oficial a fost publicată OUG privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

  Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de OUG nr. 61/2022 cuprind:
  a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
  b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară sau în procent din cifra de afaceri.
  În acest articol vom face referire la microgranturi, măsură de sprijin ce are ca administrator de apel pentru proiecte MADR, în parteneriat cu APIA.

  Conform OUG, microgrant este definit ca grant direct în valoare de 5.000 euro acordat sub formă de sumă forfetară beneficiarilor de ajutor de stat în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2, prevăzute într-o anexă a OUG.

  ”S-a aprobat astfel o valoare totală a acestor granturi de 300 de milioane de euro. Aceste 300.000.000 de euro sunt dezvoltate pe 2 măsuri, o măsură este cu denumirea de micro-granturi, potrivit ei 5.000 de euro urmează să fie acordate pentru micro-întreprinderi sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, respectiv pentru cei care desfășoară activitate în cele 4 domenii pe care le-am menționat. Bugetul total aferent acestei măsuri este de 50 de milioane de euro și estimăm un număr de peste 10.000 de beneficiari”, a spus ministrul Marcel Boloș.

  Microgranturi pentru micii fermieri – reguli generale

  Microgranturile au valoarea de 5.000 de euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

  Solicitanții de ajutor de stat pot depune o singură solicitare de ajutor de stat pentru oricare dintre măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

  Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și în limita fondurilor allocate.

  Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014—2020 sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro, respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU și 4.845.080 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014—2020 prin Axa prioritară 4 — Acțiunea 4.1.2 — Capital de lucru și 20.154.920 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  Cursul de schimb valutar utilizat pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este cursul info/euro aferent lunii mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 de lei.

  MADR, în parteneriat cu APIA, va încheia până la data de 30 iunie 2022 contractele de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați.

  MADR, în parteneriat cu APIA, efectuează plățile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat.

  Beneficiari eligibili pentru microgranturile de 5.000 de euro/fermă

  Ce fermieri pot primi microgranturile de 5.000 de euro

  Fermierii care pot primi microgranturile de 5.000 de euro trebuie să îndeplinească și o serie de condiții. În primul rând, ei trebuie să fie fiscalizați, adică măsura nu se aplică fermierilor care lucrează pe persoană fizică.

  Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
  a) microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă;
  b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în OUG.

  Microgranturi 2022: condiții de eligibilitate

  Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate, condiții cumulative:
  a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
  b) au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la litera b din secțiunea de Beneficiari eligibili (persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în OUG).
  c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.

  Microgranturi fermieri mici – cum se pot cheltui banii

  Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să fie în legătură cu activitățile/subactivitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare.

  Beneficiarii pot utiliza microgranturile, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
  d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
  e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
  f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
  g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

  Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MADR în parteneriat cu APIA pe un eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

  Beneficiarii de microgranturi vor depune o declarație pe propria răspundere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

  Beneficiarul ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, împreună cu documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MADR/APIA să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior Deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană.

  Lista CAEN-urilor eligibile pentru măsura de acordare microgranturi


  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul a aprobat mecanismul prin care se împart fondurile UE pentru acvacultură și pescuit AFIR: Fonduri europene achitate în conturile fermierilor. Intervenții deschise acum AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații

  Ultimele știri

  Casa Verde 2024 – buget record pentru instalarea panourilor solare Programul Rabla pentru Tractoare – aprobat! Fermierii primesc bani pentru achiziția de utilaje noi Guvernul a aprobat subvenția de 25 lei pe familia de albine. Cererile se depun la DAJ