• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Sprijin de 50.000 de euro pentru micii fermieri. Condiții, cheltuieli eligibile

  Roxana Dobre -

  Măsură pentru micii fermieri care pot primi până la 50.000 de euro pe exploatație, prin Planul Național Strategic 2023-2027. Schema de ajutor vizează investițiile în ferme, iar 85% din valoarea proiectului este acoperită din fonduri europene, diferența de 15% urmând a fi acoperită de către fermier.

  Investiții în ferme mici este o nouă intervenție distinctă ce va fi introdusă la finanțare începând din 2023, când se va pune în aplicare noua Politică Agricolă Comună (PAC). În cea mai nouă variantă a Planului Național Strategic (PNS), discutată cu organizațiile de fermieri în luna august, s-a stabilit ca producătorii agricoli să primească 50.000 de euro pentru investițiile în ferme mici. Bugetul total alocat acestei scheme va fi de 100 de milioane de euro pentru exercițiul financiar 2023-2027.

  Măsura ”Investiții în ferme mici” are ca scop creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole, modernizarea și restructurarea exploatațiilor, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității și creșterea investițiilor în agricultura de precizie și digitalizare.

  Investiții în ferme mici. Suprafața minimă și maximă

  Fermele mici care vor putea accesa sprijinul de 50.000 de euro vor trebui să se încadreze, ca dimensiune economică, între 4.000 și 11.999 SO la momentul depunerii proiectului. Această dimensiune a exploatațiilor a fost stabilită luând în calcul faptul că acest segment important al fermelor din România are ”un rol esențial în asigurarea rezilienței, securității alimentare și în promovarea unor practici agricole extensive, prietenoase cu mediul”.

  Conform actualelor valori ale SO, parametri după care se calculează dimeniunea economică a fermelor, 4.000 de SO corespunde unei suprafețe de 6,51 de hectare cultivate cu grâu sau unui efectiv de 72 de mioare montate sau oi de un an sau mai mult, destinate reproducerii, inclusiv oi reformate care urmează să fete. Din același calcul reiese că suprafața maximă pentru eligibilitate este de 19,53 hectare de grâu sau 218 de mioare. În cazul culturilor de legume în spații protejate, ajutorul se poate lua pentru o suprafață între 1.075 mp și 3.224 mp.

  În fișa intervenției se mai subliniază că sprijinul acordat prin intermediul acestei intervenții este un instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora.

  Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15 la sută. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare.

  Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

  Micii fermieri – condiții pentru ajutorul de 50.000 euro pe exploatație

  Pe lângă condițiile legate de dimensiunea economică a fermei, adică între 4.000 și 11.999 valoarea producției standard (SO) cu excepția persoanelor fizice, fermierii trebuie să mai respecte următoarele condiții de eligibilitate:

  În cazul în care dreptul Uniunii implică impunerea de noi cerințe fermierilor, sprijinul poate fi acordat pentru investiții necesare pentru a se conforma respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație (art 73, alin, 5).

  Investiții în fermele de mici dimensiuni. Planul de afaceri – obligatoriu

  Pentru a încasa fondurile europene în cuantum de 50.000 euro, micii fermieri trebuie să prezinte un plan de afaceri care vizează dezvoltarea exploatației inclusiv din perspectiva îmbunătățirii orientării către piață a exploatației, a creșterii valorii vânzărilor de produse agricole.

  Intervenția va viza producția agricolă primară prin investițiile tangibile și intangibile legate de modernizarea exploatației. Operațiunile propuse în planul de afaceri pot viza producția și pregătirea pentru vânzare a produselor agricole produse la nivel de fermă.

  Planul de afaceri trebuie să prevadă cel puțin construirea, modernizarea sau amenajarea clădirilor cu destinație agricola a facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd, sau achiziționarea de mașini și echipamente noi, inclusiv investiții în condiționare și/sau depozitare la nivelul exploatației.

  Sprijinul poate viza optimizarea activității agricole a fermelor de mici dimensiuni, atât din punct de vedere economic cât și al cerințelor legate de mediu, prin construcții noi sau modernizarea acestora, prin accesul la utilități, dar și la adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie și optimizarea lucrărilor agricole.

  Investiții în ferme mici. Zona montană, prioritizată

  Schema de sprijin ”Investiții în ferme mici” va favoriza exploatațiile din zona montană. Astfel, MADR precizează în fișa intervenției că vor fi prioritizate proiecte care contribuie la dezvoltarea fermelor mici, în special a fermelor din zona montană, precum și va fi încurajată aderarea acestora la structurile asociative.

  Totodată, se va urmări prioritizarea planurilor de afaceri care vizează promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale.

  În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior și vor fi identificate și alte criterii relevante pentru realizarea unor investiții durabile și dezvoltarea sectorului agricol.

  Investiții în ferme mici. Sprijin maxim de 50.000 de euro

  Suma pe care o poate accesa o fermă mică în cadrul noii măsuri este de 50.000 de euro, ajutor care se acordă o singură dată pe persoană și pe exploatație pentru întreaga perioadă de implementare a PNS.

  Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și va fi de maximum 85% din costurile eligibile în cazul celorlalte investiții. Schema va beneficia de 108 milioane de euro, pentru perioada 2023-2027.

  Investiții în fermele de mici dimensiuni. Cheltuieli eligibile și neeligibile

  Fișa măsurii prevede și lista cheltuielilor eligibile care vor primi banii pentru proiect și cele neeligibile, care nu pot primi finanțare.

  Cheltuielile eligibile sunt:

  • Cheltuieli cu construirea, modernizarea sau amenajarea clădirilor cu destinație agricolă;
  • Cheltuieli cu amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd,
  • Cheltuieli cu achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi inclusiv de irigații,
  • Cheltuieli cu accesul la utilități în cadrul exploatației agricole;
  • Cheltuieli cu adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie.

  Cheltuieli neeligibile specifice:

  • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată,
  • Achiziția de animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă în alte scopuri decât:
  – cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale, a unor fenomene climatice nefavorabile sau a unui eveniment catastrofal;
  – cel al protejării efectivelor de animale de prădătorii mari sau cel al utilizării animalelor în silvicultură în locul utilajelor;
  – cel al creșterii raselor pe cale de dispariție; sau
  – cel al conservării soiurilor de plante aflate în pericol de eroziune genetică.
  • Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programul Sectorial Apicol, Programul Sectorial legume-fructe și Programul Sectorial Vitivinicol;
  • Cheltuielile cu investițiile neproductive;
  • Cheltuielile aferente culturilor energetice și animalelor pentru blană, cu excepția iepurilor crescuți pentru producția de materii prime din carne.

  Investiții în fermele de mici dimensiuni. Când se pot depune primele proiecte

  Noua măsură de sprijin pentru fermele de mici dimensiuni va putea fi accesată începând cu 2023, după aprobarea Planului Național Strategic, elaborarea ghidului solicitantului și lansarea sesiunii de proiecte. La acest moment nu se cunoaște o dată estimată pentru prima sesiune dedicată acestei intervenții, PNS-ul României nefiind încă aprobat în formă integrală de către Comisia Europeană.


  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul a aprobat mecanismul prin care se împart fondurile UE pentru acvacultură și pescuit AFIR: Fonduri europene achitate în conturile fermierilor. Intervenții deschise acum AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații Agenție de plăți: S-au epuizat banii pentru fermierii din zona montană! Fonduri europene pentru achiziția de utilaje prin DR-20: condiții, praguri de punctaj

  Ultimele știri

  Prezentatorul TV Dan Negru, intrigat de prețul urzicilor românești. Val de comentarii pro și contra Fermieri obligați de APIA să dea subvențiile înapoi, altfel vor fi executați silit Prețul rapiței a scăzut cu 30 euro/tonă de la începutul anului. Recolta 2024 – un preț mult mai bun Ultima strigare pentru sămânța de mazăre. Prețurile pe tonă au crescut la nivel mondial Franța interzice importul de legume și fructe tratate cu substanțe interzise în UE