• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • România, obligată să raporteze anual la Bruxelles subvențiile pe care le încasează fiecare fermier

  Roxana Dobre -

  Calendarul transmis de Comisia Europeană pentru subvențiile care vor fi acordate fermierilor. Conform unui comunicat al Comisiei, începând din anul de raportare 2025, statele membre vor trebui să transmită anual datele dezagregate privind intervențiile (subvențiile n.r) și beneficiarii plăților până la data de 30 aprilie a anului.

  Comisia Europeană a stabilit reguli clare și comune pentru monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a planurilor strategice PAC. Pe 6 septembrie, Comisia a adoptat un regulament care oferă un cadru comun pentru monitorizarea și evaluarea realizărilor politicii agricole comune (PAC). Această decizie stabilește, de asemenea, reguli clare cu privire la informațiile detaliate pe care statele membre vor trebui să le colecteze, astfel încât să poată dezvolta instrumentele informatice și sistemele de colectare adecvate înainte de începerea noii PAC la 1 ianuarie 2023.

  În cadrul Raportului anual de performanță, statele membre vor împărtăși Comisiei date agregate la nivel național, oferind o imagine de ansamblu asupra nivelului de implementare a Planului strategic PAC la nivel național. Dar acest lucru nu va fi suficient pentru a permite Comisiei să evalueze PAC. Prin urmare, în noul cadru de monitorizare și evaluare, statele membre vor furniza și informații aprofundate Comisiei.

  Termene pentru raportarea intervențiilor

  Conform articolului 15 din Regulamentul de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește evaluarea planurilor strategice PAC și furnizarea de informații pentru monitorizare și evaluare, în 2024, statele membre pot raporta datele dezagregate privind intervențiile până la 30 noiembrie 2024, în ceea ce privește intervențiile (noile subvenții n.r) pentru care plățile au fost efectuate în exercițiul financiar agricol 2023.

  ”Dacă nu raportează datele dezagregate privind intervențiile în 2024, statele membre raportează datele respective în 2025. Prin derogare datele privind beneficiarii referitoare la suprafața declarată și la terenurile în bune condiții agricole și de mediu sunt raportate, în anul N, în ceea ce privește intervențiile pentru care au fost solicitate plăți în anul calendaristic N-2”, se arată în textul citat.

  Statele membre raportează anual proporția pajiștilor permanente până la data de 15 martie a anului N, în ceea ce privește suprafața declarată în anul calendaristic N-1. Primul an de raportare este 2024.

  Calendar pentru raportarea datelor anuale 

  Statele membre raportează anual datele privind intervențiile în anumite sectoare menționate până la:
  (a) data de 15 iunie a anului N, în ceea ce privește datele aferente anului calendaristic N-1 menționate la punctul 1, punctul 2 literele (a) și (c) și punctele 3-7 din anexa V;
  (b) data de 31 ianuarie a anului N, în ceea ce privește datele aferente anului calendaristic N menționate la punctul 2 litera (b) din anexa V;
  (c) data de 15 iunie a anului N, în ceea ce privește datele aferente exercițiului financiar N-1 menționate la punctele 8-10 din anexa V.

  Primul an de raportare este 2023 pentru datele menționate la punctul 1 și la punctul 2 litera (b) din anexa V, 2024 pentru datele menționate la punctul 2 literele (a) și (c) și punctele 3-7 din aceeași anexă și 2025 pentru datele menționate la punctele 8-10 din aceeași anexă.

  Prin derogare de la primul și al doilea paragraf din prezentul alineat, în ceea ce privește sectorul apiculturii se aplică următoarele:
  (a) statele membre raportează din 2 în 2 ani datele menționate la punctele 5 și 6 din anexa V;
  (b) datele menționate la punctul 5 din anexa V vizează anul calendaristic care precedă anul raportării;
  (c) datele menționate la punctul 6 din anexa V vizează cei doi ani calendaristici care precedă anul raportării;
  (d) primul an de raportare este 2023 pentru datele menționate la punctele 4, 5 și 6 din anexa V și 2024 pentru datele menționate la punctul 9 din aceeași anexă. În 2023, datele menționate la punctele 5 și 6 din anexa V pot fi raportate până la 15 septembrie.

  Statele membre raportează datele privind GAL-urile și activitățile lor pentru inițiativa LEADER după cum urmează:

  – până la 30 aprilie 2026, în ceea ce privește operațiunile pentru care plățile au fost efectuate în exercițiile financiare 2023-2025, cumulativ; și
  – până la 30 aprilie 2030, în ceea ce privește operațiunile pentru care plățile au fost efectuate în exercițiile financiare 2023-2029, cumulativ.

  Prin derogare de la primul paragraf al prezentului alineat, datele referitoare la variabilele GAL sunt raportate până la data de 30 aprilie a anului N în cazul GAL-urilor selectate până la data de 31 decembrie a anului N-1.

  Ce informații vor fi raportate Comisiei

  Statele membre vor raporta Comisiei următoarele informații:

  -date privind intervențiile pe beneficiar, pentru fiecare dintre plățile PAC efectuate;
  -date despre beneficiari, cu caracteristicile specifice ale beneficiarilor PAC, inclusiv sexul acestora, locația fermei lor, precum și practicile agricole pe care le implementează în condiții de condiționalitate;
  -date privind intervențiile sectoriale, cu informații administrative privind organizarea producătorilor, dacă este cazul, precum și informații detaliate despre intervențiile efectuate în sectoare specifice precum fructele și legumele, vinul sau apicultura;
  -date privind proiectele Parteneriatului european pentru inovare sprijinite de PAC;
  -date despre grupurile de acțiuni locale (GAL) și activitățile finanțate prin LEADER.


  Te-ar mai putea interesa

  Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă APIA – anunț făcut astăzi pentru fermieri!

  Ultimele știri

  Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre ANAF s-a răzgândit! Noua taxă pentru transport nu se va mai aplica pentru micii fermieri!