• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Nou ajutor pentru crescătorii de ovine. Hotărârea de Guvern a apărut în Monitorul Oficial

  Roxana Dobre -

  Crescătorii de ovine vor primi un nou ajutor financiar iar pentru acest sector a fost alocat un plafon de 34.640.000 lei. În Monitorul Oficial de marți, 18 octombrie, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.1239/2022 după ce anterior a fost aprobată de Executiv în ședința din 12 octombrie. Prin documentul citat se creează cadrul legal pentru acordarea de sprijin pentru mai multe tipuri de investiții ce vizează zona montană, printre care și înființarea stânelor montane.

  Programul se desfășoară ca schemă de investiții și se va derula până la sfârșitul anului 2022 iar plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023. Autoritatea responsabilă cu gestionarea schemei este Agenţia Naţională a Zonei Montane (ANZM), aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane are un buget alocat pentru anul 2022 de 34.640.000 lei iar beneficiari ai Programului de investiţii pot fi:

  a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
  b) grupuri de producători;
  c) cooperative agricole;
  d) persoane juridice;
  e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industria alimentară.

  Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  a) să fie crescători de animale;
  b) să își desfășoare activitatea în zona montană;
  c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare, de aprobarea Programului de investiții;
  d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

  Cererile se vor depune la Agenţia Naţională a Zonei Montane 

  Pentru a putea depune cererile fermierii trebuie să aștepte și Ghidul Solicitantului, care va fi aprobat prin ordin al ministrului Agriculturii și publicat de asemenea în Monitor. La 10 zile după afișare cererile de finanțare pot fi depuse de către fermieri la Agenția Națională a Zone Montane (ANZM).

  Cererea de finanțare va fi însoțită de următoarele documente:

  a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  b) copie după formularul integral al Registrului agricol;
  c) adeverință de la medicul veterinar de zonă privind numărul de animale deținute sau document emis de către ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație comercială de tip A;
  d) copia documentelor de proprietate sau folosință a terenului;
  e) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înființare şi organizare a solicitantului;
  f) copie după certificatul constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și faptul că nu se află în procedură de insolvență/lichidare/dizolvare;
  g) dovada existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont
  h) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi faptul că terenul este liber de sarcini;
  i) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  j) aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 lit. c) din Legea 332/2018 cu modificările și completările ulterioare;
  k) studiu de fezabilitate pentru investițiile de la art. 5 alin. (1) care prevăd construcții;
  l) certificat de atestare fiscală, inclusiv pentru punctele de lucru declarate, emis de organul competent din cadrul ANAF şi care nu cuprinde obligaţii fiscale restante precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, valabil la data înregistrării cererii de finanțare;
  m) certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, valabil la data înregistrării cererii de finanțare, emis de către primăria pe raza căreia solicitantul îşi are sediul social și punctele de lucru, numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor;
  n) cazier fiscal din care să rezulte că solicitantul sprijinului financiar nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale şi de disciplină financiară, emis de organul competent din cadrul ANAF.

  În urma aprobării cererii de finanțare, ANZM va încheia un contract de finanțare cu solicitantul până la data de 30 decembrie 2022. În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să depună, în fotocopie, avizele/autorizațiile/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism eliberat pentru investiția din Proiect.

  Citiți și: Ajutor nou pentru crescătorii de ovine și caprine. Termen limită: 31 decembrie


  Te-ar mai putea interesa

  Vijelii puternice, grindină și ploi de peste 40 l/mp. Județe sub alertă până joi O uriașă fermă de porci a intrat în faliment. Investitorii au pierdut zeci de milioane de euro Micii fermieri – sprijin de 37.000 de euro pe fermă. Decizia, la nivel european

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event