• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția pentru creșterea porcilor Mangalița și Bazna în 2023: condiții, acte necesare, plăți

  Roxana Dobre -

  Subvenția pentru creșterea porcilor Mangalița și Bazna în 2023: condiții, acte necesare, plăți. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a decis să acorde subvenția de 1.200 lei/cap de animal și în acest an. Ministerul de resort a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern cu condițiile sprijinului.

  Ministerul Agriculturii a publicat astăzi, joi – 19 ianuarie, în dezbatere publică, pe site-ul propriu, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care Programul de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa” se va aplica și în anul 2023. Documentul are nevoie de aprobarea Executivului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune în acest articol care sunt condițiile pentru subvenția alocată crescătorilor de porci, cine sunt beneficiarii, unde se depun cererile și care este termenul limită pentru acestea.

  Citiți și: Subvenție de 1.200 lei plătită crescătorilor de animale în 2022. Anunțul făcut astăzi

  Condiții pentru subvenția la porci Mangalița și Bazna

  Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2023. Condiții

  Subvenția pentru crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa se va aplica sub formă de ajutor de minimis și se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023. Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis, fermierii rebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

  a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
  b) să deţină scroafe din rasele Bazna și /sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea
  principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în BND, Baza Națională de Date conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 5 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;
  c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;
  d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 produși /an/scroafă (femelă sau mascul obținut de la scroafele de reproducție din rasele Bazna sau Mangalița n.r), la o greutate de minim 8 kilograme/cap;
  e) să identifice, potrivit legislaţiei în vigoare, produșii prevăzuţi la lit. d) (minim 4 produși /an/scroafă n.r);
  f) să mențină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program cel puțin până la data de 15 decembrie 2023, inclusiv.

  Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2023. Beneficiari

  Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:

  a) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  b) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2023. Unde se depun cererile și termen limită

  Beneficiarii programului, care intenţionează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la Direcția Agricolă Județeană (DAJ) o cerere de înscriere în Program, în termen de 20 zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a hotărârii de Guvern.

  La depunerea cererii de înscriere în Program, responsabilii, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Cererea de înscriere în Program și documentele obligatorii, pot fi transmise la DAJ, şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate ”conform cu originalul” de către solicitant.

  Acte necesare pentru subvenția la porci Mangalița și Bazna

  Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2023. Documente obligatorii

  După efectuarea verificării privind ajutorul de minimis, beneficiarii depun cererea de înscriere în Program, însoțită de următoarele documente:

  a) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului /a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz al/a solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
  b) document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în BND, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare;
  c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;
  d) adeverintă eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii;
  e) registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în Registrul Genealogic al rasei, în secțiunea principală, deținute, în copie;
  f) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie.

  Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2023. Documente care dovedesc livrarea purceilor

  Pentru primirea sprijinului beneficiarii înregistraţi în Registrul unic, după livrarea produșilor (unui număr de minim 4 produși /an/scroafă n.r) de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere, depun cereri de plată, însoţite de copii ale următoarelor documente:

  a) facturile / rapoartele fiscale de închidere zilnică din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate;
  b) avizul de însoțire din care rezultă numărul de produși comercializați, /greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
  c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislația sanitar – veterinară în vigoare;
  d) certificatul sanitar – veterinar pentru produșii comercializați.
  e) registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

  Cererile de plată şi documentele justificative se depun până cel târziu la data de 22 decembrie 2023, inclusiv. Beneficiarii programului pot depune cererile de plată și documentele justificative, prevăzute şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.

  DAJ aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte și se asigură că sumele totale care se acordă beneficiarului se încadrează în plafonul maxim.

  Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2023. Obligații pentru fermieri

  În proiectul de hotărâre de Guvern se precizează că în cazul în care, pe perioada de derulare a Programului, se înregistrează ieșiri de scroafe din efectiv, beneficiarul are obligația ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să notifice DAJ și să le înlocuiască cu scroafe și/sau scrofițe în maxim de 60 zile fără a depăși data de 15 decembrie 2023.

  În acest caz beneficiarul prezintă DAJ, în maxim 60 zile de la ieșirea scroafelor din efectiv o nouă adeverință, eliberată de Asociaţia care deține registrul genealogic al raselor Bazna și Mangalița și vizată de Oficiul Județean de Zootehnie prin care se adevereşte că proprietarul animalelor deţine în exploataţia cu cod ANSVSA un efectiv de scroafe, înscrise în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, detaliat pe crotalii.

  Citiți și: ANSVSA: Maxim 15 porci. Reguli noi pentru țăranii care cresc porci în gospodărie

  Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2023. Controale în ferme

  DAJ efectuează verificarea la faţa locului a menținerii numărului de scroafe din cererea de înscriere, până la data de 15 decembrie 2023, inclusiv.

  Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2023. Sume alocate

  Sprijinul financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții iar valoarea acesteia este de 1200 lei/scroafă/an. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente.

  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă. Valoarea totală estimată a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2023, este de
  1.000,000 lei și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  Plata se poate face după data de 22 decembrie 2023, când expiră termenul limită pentru depunerea cererilor justificative.


  Te-ar mai putea interesa

  Ce se pune în gropi la plantarea răsadurilor de castraveți Alertă meteo de ploi și grindină în 17 județe unde cantitățile de apă vor depăși 50 l/mp Ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină până joi – mai multe județe sub alertă

  Ultimele știri

  De ce nu renunță fermierul Eugen Truetsch la vaca de lapte, deși nu îi aduce profit Bursa de cereale – prețuri azi în portul Constanța și în UE. Rapița a depășit 500 euro/tonă Francezii care au vândut fabrica de zahăr de la Luduș au raportat o triplare a profitului