• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fonduri europene pentru achiziția de utilaje agricole – 300.000 euro/proiect. Condiții

  Roxana Dobre -

  Fonduri europene pentru achiziția de utilaje agricole, inclusiv tractoare, combine, semănători, cultivatoare sau pluguri. Fermierii pot accesa până la 300.000 de euro pe proiect pentru a-și moderniza exploatațiile agricole. Proiectele se depun la Agenția pentru Finanțarea investițiilor Rurale – AFIR, iar fondurile sunt alocate prin PNS – Planul Național Strategic.

  DR-13 – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal este intervenția din cadrul Planului Național Strategic prin care fermierii care vor să cumpere utilaje cu bani europeni au la dispoziție maxim 300.000 euro/proiect.

  Finanțaree europeană se acordă prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), iar intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maximum 65% din costurile eligibile astfel că beneficiarii vor avea nevoie și de suma necesară pentru cofinanțare.

  Fonduri europene pentru achiziția de utilaje. Cât de mare trebuie să fie ferma

  Fondurile europene ce pot fi accesate prin intervenția DR-13 – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal se pot accesa de către fermieri care dețin exploatații a căror dimensiune economică depășește minim 12.000 SO. Acesți coeficienți SO sunt stabiliți ca valoare fixă pentru producția agricolă, iar pragul minim de 12.000 SO este echivalentul a 19,54 de hectare cultivate cu grâu sau a 3,78 de hectare de cartofi.

  Cum se calculează DIMENSIUNEA ECONOMICĂ a unei ferme! 

  Ca regulă generală, solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

  Ce fermieri pot accesa fonduri europene pentru achiziția de utilaje agricole

  Fermierii care pot accesa fonduri europene pentru achiziția de utilaje agricole sunt, obligatoriu, persoane juridice. Fermierii persoane fizice nu sunt eligibili pentru sprijin.

  În afară de fermierii persoane fizice, fondurile pe DR-13 – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal pot fi accesate și de către:

  Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a accesa fonduri UE pentru utilaje agricole

  Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a accesa fonduri UE pentru utilaje agricole

  Pentru a accesa fonduri pentru achiziția de utilaje agricole, fermierii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Cele mai multe vizează modalitatea de achiziție a echipamentelor și modul în care acestea vor fi utilizate.

  O condiție de eligibilitate esențială este legată de finanțarea investiției. Fermierii trebuie să ia în calcul că valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect dar intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile. Astfel beneficiarii vor avea nevoie și de suma necesară pentru cofinanțare.

  Alte condiții:

  • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică (SO) de minimum 12.000 SO;
  • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin intervenție;
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;
  • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
  • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului.

  În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art. 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:
  a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%
  b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

  Fermierii care au prioritate la fonduri pentru achiziția de utilaje

  În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care contribuie la încurajarea și dezvoltarea structurilor asociative, dezvoltarea structurală echilibrată a fermelor în sensul consolidării fermelor medii, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, asigurarea echității accesării fondurilor europene.

  Lista beneficiarilor care vor avea prioritate va fi completată însă. În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior pentru asigurarea realizării unor investiții durabile și totodată dezvoltarea sectorului agricol.

  Intervenția DR-13 – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal este complementară intervenției DR-25 care se axează pe modernizarea infrastructurii existente (din afara fermei, respectiv componenta intermediară între sursa de apă și echipamentul final pentru distribuirea apei la plante) și DR-26 care asigură exclusiv finanțare pentru înființarea sistemelor de irigații care vor fi realizate în zone nedeservite de o infrastructură de irigații existentă, iar prin finanțarea de la nivelul prezentei intervenții, la nivelul fermei, se asigură distribuția apei către plante fiind eligibilă achiziția echipamentelor de irigații.

  Citiți și: AFIR pune frână creșterilor de preț la utilajele agricole cumpărate pe fonduri europene

  Fonduri europene pentru achiziția de utilaje în ferme. Pentru ce se dau banii – cheltuieli eligibile

  Banii care se achită prin AFIR vor acoperi o serie de cheltuieli făcute de fermieri pentru modernizarea fermelor. Astfel, vor fi sprijinite investițiile corporale legate de:

  • extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
  • achiziția de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
  • achiziționarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (gaze cu efect de seră n.r);
  • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
  • achiziția de echipamente de irigații atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj).

  Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de:
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului, etc.

  Fonduri europene pentru achiziția de utilaje în ferme. Ce investiții nu vor primi banii europeni

  Fermierii interesați de bani europeni trebuie să știe că nu toate cheltuielile privind achiziția de utilaje pot fi eligibile pentru DR-13 – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal. Cheltuieli neeligibile specifice sunt menționate în fișa măsurii prevăzută în PNS, astfel fermierii nu primesc bani pentru:

  • Achiziția de cap tractor;
  • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
  • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
  • Achiziția de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect;
  • Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
  • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare, etc.;
  • Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programele Sectoriale finanțate prin FEGA.

  Bani pentru achiziția de utilaje în ferme. Fonduri europene până în 2027

  Valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile. Conform celor precizate în PNS, alocarea financiară orientativă anuală va fi de 63.750.000,00o euro în 2025, 17.000.000,000 euro în 2026, 4.250.000,000 euro în 2027.

  Pentru restul intervalului, anii 2023 și 2024 nu se menționează niciun plafon.

  Când se depun la AFIR proiectele pentru achiziția de utilaje

  Proiectele pentru intervenția DR-13 – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal se vor depune la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rural (AFIR), la deschiderea sesiunii de proiecte. Deocamdată nu s-a anunțat un calendar clar al intervențiilor pentru anul 2023.

  Din graficul de finanțare pentru achiziția de utilaje reiese că pentru anii 2023 și 2024 nu sunt sume alocate, ceea ce înseamnă că primii bani prin acest sprijin vor putea fi achitați începând din 2025.


  Te-ar mai putea interesa

  Ministerul Agriculturii a anunțat un nou ajutor de stat pentru 400 de fermieri Fonduri europene pentru crescătorii de animale – 2.000.000 euro/fermă. Condiții AFIR: 202,7 milioane de euro pentru noi plăți către fermieri

  Ultimele știri

  Fermieri chemați de urgență la APIA. Fără clarificări, nu pot intra la plata avansului din subvenții! Noutățile INNVIGO Agro, prezentate fermierilor la MoldAgro Expo, târgul agricol al Moldovei! Maria Cîrjă a preluat coordonarea activității de marketing a companiei Corteva și în Ungaria