• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Program Usturoiul 2023: condiții, acte necesare, termene, plăți

  Oana Timar -

  Programul Usturoiul 2023 se derulează în acest an sub forma unui ajutor de minimis pentru cultura de usturoi. Plata pe hectar este de 3.000 de euro, iar banii se achită de la bugetul de stat fermierilor care îndeplinesc o serie de condiții și vare valorifică o cantitate minimă de 3 kilograme de usturoi la fiecare 10 metri pătrați de pe suprafaţa de minim 3.000 de metri pătrați.

  Pe data de 23 martie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat în secțiunea Transparență Decizională de pe site-ul instituției proiectul de Hotărâre pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023. Proiectul de act normativ stabileşte o schemă de ajutor de minimis pentru susţinerea producției de usturoi, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1408/2013, care este implementată de către direcțiile pentru agricultură județene și oficiile fitosanitare județene.

  Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023 pentru susținerea producției de usturoi. Impactul bugetar este de 29.700.000 lei, echivalentul a maxim 6.001.200 euro.

  Citiți și: Legume care se pot planta lângă usturoi

  Fermieri eligibili pentru ajutorul de minimis la usturoi în 2023

  Programul Usturoiul 2023: fermieri eligibili

  Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole pentru susţinerea producţiei de usturoi.

  Fermierii eligibili pentru ajutorul de minimis la cultura de usturoi în 2023 pot fi:
  – producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2023;
  – producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
  – producători agricoli persoane juridice.

  Citiți și: Legarea usturoiului – beneficii. Când și cum se înnoadă frunzele la usturoi

  Condiții pentru subvenția specială la usturoi

  Ajutor de minimis Usturoi 2023: condiții

  Fermierii care vor să primească ajutorul de minimis pentru usturoi în 2023 trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Agricultorii trebuie să întrunească mai multe condiții de eligibilitate, astfel:

  a) să solicite ajutorul de minimis la Direcțiile agricole;
  b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere usturoi, anul 2023, beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcţia pentru Agricultură Judeţeană . . . . . . . . . . ./a Municipiului Bucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
  c) să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa utilizată și declarată în program;
  d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul 2023;
  e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform unui model prevăzut în anexa hotărârii de guvern, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;
  f) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare.

  Usturoiul 2023: producție minimă pentru subvenția de 3.000 de euro

  Producția minimă pe care trebuie să o obțină cultivatorii de usturoi este de 3 kg/10 mp de pe o suprafață de minim 3.000 de mp. această canitate minimă trebuie valorificată cu acte în perioada 1 iunie-21 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

  Dovada obţinerii producţiei de usturoi o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

  Termenul limită pentru depunerea documentelor de valorificare a producției, precum și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

  Citiți și: Trei secrete pentru căpățâni mai mari la usturoiul de grădină!

  Acte necesare pentru ajutorul de minimis la usturoi în 2023

  Subvenția pentru usturoi în 2023: acte necesare

  O serie de acte sunt necesare pentru a beneficia de ajutorul de minimis la cultura de usturoi în 2023. Documentele obligatorii se depun la direcțiile agricole în termenul prevăzut de HG, împreună cu cererea de înscriere în program.

  Acte necesare pentru programul Usturoiul 2023:

  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
  c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
  d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
  e) dovadă cont activ la bancă/trezorerie;
  f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
  g) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.

  Termen de depunere cerere în programul Usturoiul 2023

  Cererea de înscriere în programul Usturoiul 2023, împreună cu documentele obligatorii, se depune la direcțiile agricole județene până cel târziu la data de 16 mai inclusiv a anului de cerere.

  Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele obligatorii, poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.

  Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

  În situaţia în care solicitantul utilizează suprafeţe de teren cultivate cu usturoi situate în judeţe/Unități Administrativ Teritoriale diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafaţa cultivată cea mai mare.

  Subvenția de 3.000 de euro la usturoi – plăți în 2023

  Program Usturoiul 2023: plăți

  Subvenția acordată prin programul Usturoiul 2023 este de maxim 3.000 de euro la hectar. Suma se plătește la un curs de referință de 4,9490 lei, stabilitde Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 3 octombrie 2022, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.

  Fiind un ajutor de minimis, beneficiarii nu pot depăși un plafon de 20.000 de euro primiți prin astfel de ajutoare de stat în ultimii trei ani.

  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă în anul 2023.

  Bugetul alocat în acest an pentru ajutorul de minimis la usturoi 29.700.000 de lei, reprezentând echivalentul a 6.001.200 de euro.

  Termene limită pentru subvenția la usturoi în 2023

  Subvenția de 3.000 de euro la usturoi: termene limită

  Fermieiri care vor să obțină subvenția de 3.000 de euro la hectar pentru cultura de usturoi trebuie să aibă în vedere următoarele termene limită:

  Subvenția la usturoi 2023: controale

  Controalele pentru subvenția la usturoi se fac în teren de către reprezentanții DAJ. În baza unei notificări scrise a fermierului, transmisă prin e-mail, fax sau poştă, cu cel puţin 15 zile înainte de recoltare, se verifică la fața locului existenţa culturii şi se evaluează producţia înainte de recoltare.

  De asemenea, controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale.


  Te-ar mai putea interesa

  Căpățânile de usturoi se usucă. Cauze, soluții Usturoi Elefant: cum se cultivă, preț, de unde cumpărăm Ce semănăm în grădină după recoltarea usturoiului Profit obținut la un hectar de usturoi românesc. Calculele unui fermier la recoltat S-a făcut usturoiul românesc! Fermierii au intrat la recoltat – prețul la poarta fermei, așa și-așa!

  Ultimele știri

  Surse APIA: Plata subvențiilor ANT de fapt nu a început! Legumele lui Ciprian Radu au avut hrană destulă datorită Kinactiv Root, de la Chemark G4media: PNL va cere azi demisia lui Barbu sau repunerea lui Ionuț Lupu la șefia APIA Ministrul Barbu cere Consiliului Concurenței să verifice practica produselor marcă proprie Incendii pornite de la panouri solare. Care este greșeală făcută la montarea acestora