• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor de minimis pentru cartofi 2023. Condiții, termene, plăți

  Angelica Lefter -

  Ajutor de minimis pentru cultura de cartofi în cuantum de 200 de euro la hectar. Sprijinul se acordă pentru cartoful de consum, iar producția minimă ce trebuie obținută este de 15 tone la hectar, din care o cantitate de 6 tone la hectar trebuie să valorificată cu acte până cel târziu pe 17 noiembrie.

  Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023, a fost postat astăzi, 6 aprilie, pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în secțiunea ”Transparență decizională”.

  Potrivit unui comunicat al MADR, scopul proiectului este acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum, în cadrul Programului de susținere a producției de cartof de consum, în anul 2023.

  ”Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susținerea producției de cartof de consum – Solanum tuberosum”, se arată în proiectul de act normativ.

  Suma totală alocată pentru subvenția de stat la cartofi este de 14.800.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obține sprijinul financiar, cultivatorii trebuie să obțină o producție minimă de 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie.

  Ajutor de minimis cartofi 2023. Condiții de eligibilitate

  Ajutor de minimis cartofi 2023. Condiții de eligibilitate

  Pentru a putea beneficia de subvenția de stat la cartofi de consum, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

  Fermierii care pot beneficia de ajutorul de stat pentru cultura de cartof de consum pot fi:

  a) producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil pana la 31 decembrie 2023;
  b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008;
  c) producătorii agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;
  d) producătorii agricoli persoane juridice.

  Subvenție de stat pentru cartofi 2023. Documente necesare

  Subvenție de stat pentru cartofi 2023. Documente necesare

  O serie de documente le sunt cerute fermierilor care depun cereri pentru a beneficia de ajutorul de stat pentru cultura de cartofi. Conform proiectului pus în dezbatere, pentru înscrierea în Program se va depune o cerere însoțită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
  c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
  d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
  g) declarații pe propria răspundere.

  Ajutor de minimis la cartofi – depunere cerere. Termene

  Ajutor de minimis la cartofi – depunere cerere. Termene

  Cererea-tip, însoțită de documentele obligatorii, se depune, pentru ajutorul de minimis la cartofi la Direcțiile Agricole Județene.

  Campania de depunere a cererilor pentru subvenția de stat la cartofi se va deschide începând cu data intrării în vigoare a HG.

  Termenul limită pentru depunerea cererilor la DAJ este data de 15 mai, inclusiv.

  Valorificarea producției se va face până cel târziu la data de 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza până la 20 noiembrie, inclusiv.

  Ulterior, Direcțiile Agricole Județene transmit situația centralizatoare la MADR – DGBFFE – până la data de 5 decembrie inclusiv.

  Plata ajutorului de minimis pentru cartofi trebuie efectuată până la 31 decembrie 2023. Pentru ajutoarele de minimis de aplică un plafon de maxim 20.000 de euro pentru exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente.

  Document util: Proiect-HG-ajutor-de-minimis-cartof-2023


  Te-ar mai putea interesa

  Preț cartofi 2023. Cât va costa în acest un kilogram de cartofi la poarta fermei Cartofii, buni pentru găini și pui. Când și cum se dau cartofi găinilor Tânărul Adrian Grigore a rămas alături de părinți pentru a dezvolta ferma familiei

  Ultimele știri

  APIA a început plata ajutorului de 110 euro pentru vaca de lapte Adrian Chesnoiu: Legea arendei este necesară. Au început să se vândă fermele cu totul, nu doar terenurile agricole Subvenții APIA. Cazurile de forță majoră ce trebuie anunțate în termen de 15 zile