• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Despăgubiri de secetă 2023 la culturile de primăvară – 1.000 lei/ha. Condiții, termene, plăți

  agrointeligenta.ro -

  Despăgubiri de secetă 2023 pentru culturile de primăvară afectate de seceta de anul trecut. Compensațiile ar urma să se ridice la suma de 1.000 de lei pe hectar pentru culturile calamitate integral – 100%, schema de ajutor fiind aplicată pentru porumb, floarea-soarelui, soia și mazăre, în baza proceselor verbale încheiate de comisiile de constatare, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență a Guvernului, publicat în dezbatere publică.

  Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022. Bugetul alocat acestei scheme de ajutor de stat este de 869,600 milioane de lei.

  Vă reamintim că pe 26 ianuarie, Asociația Forța Fermierilor a solicitat Ministerului Agriculturii să acorde fermierilor români despăgubiri pentru pierderile înregistrate la culturile de primăvară afectate de secetă. Pe data de 2 februarie, la o săptămână distanță, MADR a notificat Comisia Europeană privind acest sprijin. O nouă solicitare din partea AFF penru urgentarea plăților până în luna mai a fost transmisă pe data de 27 martie.

  Despăgubiri de secetă 2023 – culturi eligibile

  Despăgubiri de secetă 2023. Culturi eligibile

  Fermierii afectați de secetă la culturile de primăvară urmează să primească despăgubiri. Actul normativ pentru aceste compensații prevede o subvenție de la bugetul de stat ce ar urma să ajungă la un număr de 148.000 de fermieri afectați de seceta pedologică la culturile de primăvară semănate anul trecut: porumb, floarea-soarelui, mazăre și soia.

  Conform MADR, care a centralizat procesele verbale pentru culturile de primăvară afectate de secetă, este vorba despre:
  – o suprafață cultivată de peste 1.110.000 ha a fost calamitată parțial sau total de seceta pedologică ;
  – un total de peste 1.066.160 ha cultivate cu porumb și floarea – soarelui au fost afectate de secetă ;
  – peste 705.000 ha cu porumb au fost afectate de secetă, dintre care peste 135.000 ha au fost afectate în grade de peste 30% până la 69% , iar peste 570.000 ha au fost afectate în grade de peste 70% până la 100% inclusiv ;
  – peste 360.000 ha cu floarea–soarelui au fost afectate de secetă, dintre care peste 139.400 ha au fost afectate în grade de peste 30% până la 69% , iar peste 220.800 ha au fost afectate în grade peste 70% până la 100% inclusiv ;
  – peste 47.300 ha cultivate cu soia au fost afectate de secetă dintre care peste 16.600 ha au fost afectate în grade peste 30% până la 69%, iar peste 30.600 ha au fost afectate în grade peste 70% până la 100% inclusiv ;
  – peste 8.100 ha cu mazăre dintre care peste 1.100 ha au fost afectate în grade peste 30% până la 69%, iar peste 7.000 ha au fost afectate în grade peste 70% până la 100% inclusiv.

  ”Prin prezenta ordonanță de urgență, se recunoaște seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022 ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamități naturale și se instituie o schemă de ajutor de stat sub formă de grant, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea de compensații producătorilor agricoli care au cultivat suprafețe cu porumb, floarea – soarelui, soia și mazăre în primăvara anului 2022 și au fost calamitate de seceta pedologică în agricultură în anul 2022”, se arată în proiectul de OUG.

  Despăgubiri de secetă 2023 – plăți la hectar

  Despăgubiri de secetă 2023. Plăți la hectar

  Ajutorul de stat sub forma de grant unitar pentru culturile de primăvară afectate de secetă este în cuantum maxim de 1.000 lei/ha aferent unui grad de calamitare de 100%, care este prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile eligibile (porumb, floarea-soarelui, mazăre și soia).

  Dacă procentul de calamitare prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor este de peste 30% și până la 100%, cuantumul grantului unitar care se poate acorda se diminuează corespunzător.

  Pentru oricare dintre culturile prevăzute (…), sumele totale reprezentând grantul care se poate acorda unui beneficiar se stabilesc prin înmulțirea cuantumului grantului unitar (…) cu procentul de calamitare și cu suprafața calamitată, menționate în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, iar rezultatul obținut se împarte la o sută”, este metoda de calcul pentru plata despăgubirilor.

  Despăgubiri de secetă 2023 – fermieri eligibili

  Ce fermieri pot primi despăgubiri de secetă la culturile de primăvară

  Fermierii care pot beneficia de despăgubiri de secetă sunt atât cei care activează în agricultură ca persoane fizice, cât și cei care sunt persoane juridice sau în diferite forme de asociere.

  Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înființat culturi de porumb și/sau floarea – soarelui,și/sau soia și/sau mazăre în primăvara anului 2022 ce au fost distruse de seceta pedologică în procente de peste 30% și până la 100% inclusiv, conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, respectiv:
  a) producători agricoli persoane fizice;
  b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  c) producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, societățile agricole organizate în conformitate cu Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale organizate în conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, grupurile și organizațiile de producători recunoscute potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor  şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele agricole organizate în conformitate cu Legea nr.566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare.

  Despăgubiri de secetă 2023. Condiții: procesul verbal și cererea la APIA

  Plata despăgubirilor de secetă la culturile de primăvară 2022 se face în baza procelului verbal de constatare a pagubelor. Aceasta este condiția obligatorie pentru ca fermierii să primească sprijin.

  Astfel, fermierii pot primi despăgubiri de secetă dacă:
  a) dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru culturile de porumb și/sau floarea – soarelui și/sau soia și/sau mazăre, înființate în primăvara anului 2022 și suprafețele calamitate de seceta pedologică;
  b) sunt înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înființate în primăvara anului 2022, respectiv porumb și / sau floarea – soarelui, și/sau soia și/sau mazăre precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;
  c) nu sunt în dificultate, cu excepția beneficiarilor a căror dificutate este cauzată de secetă pedologică și dovedită prin consemnarea în procesele verbale, cu procente de calamitare de peste 30% și până la 100% inclusiv.

  Pentru culturile de porumb și/sau floarea – soarelui și/sau soia și/sau mazăre înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică, suprafața calamitată pentru care se acordă ajutorul de stat, menționată în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, nu poate fi mai mare decât suprafața aceleiași culturi declarată în cererea unică de plată 2022.

  Despăgubiri de secetă 2023. Prevederi pentru fermierii care au avut culturile asigurate

  În cazul fermierilor care sunt deținători ai unui contract de asigurare pentru secetă și/sau sunt beneficiari ai măsurii 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor din Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru primă de asigurare la secetă, iar despăgubirea de la firmele de asigurare calculată per ha, însumată cu grantul per ha posibil de acordat prin prezenta schemă, conduce la o depășire a valorii de 80% din cheltuielile eligibile prevăzute la art. 8 alin. (2), aceștia restituie contravaloarea sumei care reprezintă depășirea în cauză cu plata dobânzii aferente pieței.

  În cazul beneficiarilor care sunt asigurați contra secetei, inclusiv a celor asigurați care sunt și beneficiari ai măsurii 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor din Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru primă de asigurare la secetă, care au încasat sume de la firmele de asigurare reprezentând despăgubiri pentru secetă calculate per ha, anterior datei de depunere la DAJ a cererilor de solicitare a grantului, aceștia sunt obligați să menționeze în cererile de plată, la secțiunea Declarații și angajamente, sumele primite de la societățile de asigurare, iar DAJ verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute și stabilesc, după caz, sumele cuvenite beneficiarilor efectuând plățile către aceștia, sau sumele de restituit cu plata dobânzii aferente pieței.

  Cheltuielile eligibile de la art. 8, alin. 2 sunt:

  a) porumb – 4.503,30 lei/ha;
  b) floarea – soarelui – 4.259,20 lei/ha;
  c) soia – 6.369,0 lei/ha;
  d) mazăre – 6.396,30 lei/ha.

  Despăgubiri de secetă 2023 – depunere cereri

  Despăgubiri de secetă 2023. Unde și când se depun cererile

  Fermierii care solicită despăgubiri de secetă pentru culturile agricole de primăvară afectate de seceta de anul trecut vor depune o cerere de plată și o serie de documente. Acestea se înregistrează la Direcțiile Agricole Județene.

  Cererea tip trebuie însoțită de următoarele documente:

  a) copie a documentului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a);

  b) copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum instituția de credit, codul IBAN, în care să fie virate sumele.

  Cererile și documentele se depun/se transmit în termen de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG.

  Cererea de solicitare a ajutorului, însoțită de documente poate fi transmisă la DAJ și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail.

  Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului.

  Termenul pentru efectuarea plăților către fermieri este 31 decembrie 2023.

  ATENȚIE! Proiectul de OUG  afost publicat în dezbatere publică astăzi, luni – 10 aprilie, și va sta în consultare timp de 10 zile. După aprobarea de către Guvern a formei finale și publicarea în Monitorul Oficial, actul normativ va fi în vigoare.


  Te-ar mai putea interesa

  Canicula se extinde! Lista cu județele unde vor fi temperaturi foarte ridicate astăzi și mâine Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei Tomata care nu se descompune: ”Este cumpărată de o lună, nu știu ce bagă în ele”

  Ultimele știri

  Șef din APIA – anunț pentru crescătorii de animale care vor să ia subvențiile în avans Pajiștile sunt pârjolite, prețul nutrețului a explodat. Crescător de vaci: ”Trebuie să găsim un ajutor” Agrometeo: Secetă puternică la porumbul neirigat. Zonele unde culturile sunt cel mai afectate