• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutorul de minimis de 200 euro/ha – aprobat de Guvern. Cererile se depun până pe 19 mai

  agrointeligenta.ro -

  Ajutorul de minimis de 200 euro/ha a fost aprobat de Guvern. Cererile se depun până pe 19 mai. Sprijinul se acordă pentru cultura de cartof de consum.

  În Ședința de Guvern de astăzi, joi – 4 mai, a fost adoptată o Hotărâre prin care se aprobă schema ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023.

  Scopul vizează acordarea unui sprijin pentru susținerea producției de cartof de consum. Suma totală alocată este de 14.800.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obține sprijinul financiar, cultivatorii trebuie să obțină o producție minimă de 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie.

  Citiți și: Ajutor de minimis pentru cartofi 2023. Condiții, termene, plăți

  Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

  să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;
  să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața înscrisă în program, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie a anului de cerere;
  să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;
  să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

  Ce fermieri pot beneficia de ajutorul de minimis pentru cartofii de consum

  Beneficiarii pot fi din următoarele categorii:

  a) producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil pana la 31 decembrie 2023;
  b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008;
  c) producătorii agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;
  d) producătorii agricoli persoane juridice.

  Pentru înscrierea în Program se va depune o cerere însoțită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
  c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
  d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, are atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
  g) declarații pe propria răspundere.

  Cererea de înscriere în program trebuie depusă începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până cel târziu data de 19 mai, inclusiv.

  Valorificarea producției se va face până cel târziu la data de 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza până la 20 noiembrie, inclusiv. Ulterior, Direcțiile Agricole Județene transmit situația centralizatoare la MADR – DGBFFE – până la data de 5 decembrie inclusiv.


  Te-ar mai putea interesa

  Legea permiselor pentru tractoare ar putea fi prorogată. Anunțul senatorului George Scarlat la MoldAgro Expo! Fermieri chemați de urgență la APIA. Fără clarificări, nu pot intra la plata avansului din subvenții! Carte tehnică tractor. Documente necesare, preț

  Ultimele știri

  Plăți APIA 2023. Valoarea unui euro din subvenție în acest an Polonia și Ungaria nu au participat la discuțiile pentru licențierea exporturilor de cereale din Ucraina Ministrul Agriculturii: ANT bovine se va plăti numai pentru junincile oprite în fermă