• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Tarife medici veterinari – actualizare. ANSVSA: Noile sume decontate pentru serviciile veterinare

  Roxana Dobre -

  Tarife noi pentru serviciile prestate de medicii veterinari în ferme, în cazul în care costurile sunt  decontate prin ANSVSA sau sunt suportate direct de către crescătorii de animale. Autoritatea Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat care vor fi noile sume care se vor achita medicilor veterinari, în contextul în care acestea nu au mai fost actualizate în ultimii 10 ani, din 2013.

  Tarifele aplicate de medicii veterinari pentru serviciile decontate prin Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului au fost anunțate de ANSVSA. De precizat că în cadrul programului sunt și servicii care trebuie plătite de fermieri și nu sunt decontate medicilor veterinari, prin ANSVSA. Printre acestea se numără înregistrarea de mișcare pentru ieșiri/intrări.

  Instituția a publicat miercuri, 31 mai, în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern în care anunță noile prețuri pentru serviciile veterinare. Proiectul nu este în vigoare ci are nevoie de aprobarea în ședință de Guvern și publicarea în Monitorul Oficial pentru a-și produce efectele.

  Anunțul privind actualizarea tarifelor a fost făcut în premieră de șeful ANSVSA, Alexandru Bociu, în cadrul emisiunii Agrostrategia, de miercuri, 31 mai. Pe larg despre declarațiile acestuia, aici: Șeful ANSVSA: Facem toate eforturile să actualizăm anul acesta tarifele medicilor veterinari

  Tarife pentru serviciile prestate de medicii veterinari, în ferme

  Ce servicii vor acoperi tarifele aplicate de medicii veterinari

  Potrivit documentului aflat în dezbatere publică, tarifele cuprind contravaloarea manoperei și a tuturor elementelor necesare pentru efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, cu excepția contravalorii tuberculinei aviare și mamifere, a vaccinului contra rabiei și a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor și acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum și a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea și raportarea acțiunilor sanitar-veterinare din cadrul Programului acțiunilor de supraveghere a bolilor.

  Plata contravalorii manoperei prevăzute mai sus realizate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți este condiționată direct de înregistrarea corectă și la zi în baza națională de date informatice a mișcărilor și evenimentelor suferite de animalele de la care au fost prelevate aceste probe.

  Tarifele aferente acţiunilor specifice de intervenţie pentru imobilizarea animalelor care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea şi administrarea substanţelor din categoria stupefiante, psihotrope sau a altor produse medicinale veterinare, efectuate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prevăzute în anexa nr. 1 secțiunea a 4-a, se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

  Fondurile necesare realizării în exploatații a acțiunilor sanitar-veterinare, inclusiv analizele și examenele de laborator aferente, din cadrul programului Programului acțiunilor de supraveghere a bolilor se asigură din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și de către proprietari, în condițiile legii.

  Acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere a bolilor destinate exploatațiilor de animale sunt realizate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, ori de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

  Citiți și: ANSVSA și CMVRO au răspuns solicitării Agrointeligența. Ce taxe pot aplica medicii veterinari pentru eliberarea adeverințelor

  Tarifele aferente acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, care se vor aplica din acest an 

  Iată tarifele propuse să se aplice din acest an, după ce proiectul va fi în vigoare:

  Inspecția animalelor și a exploatațiilor nonprofesionale dispusă de direcțiile sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București

  a) Exploatație cu1- 10 animale 44 lei/exploatație
  b) Exploatație cu 11-20 animale 48 lei/exploatație
  c) Exploatație cu 21-30 animale 53 lei/exploatație
  d) Exploatație cu 31-40 animale 58 lei/exploatație
  e) Exploatație cu 41-50 animale 64 lei/exploatație
  f) Exploatație cu 51-60 animale 70 lei/exploatație
  g) Exploatație cu 61-70 animale 77 lei/exploatație
  h) Exploatație cu 71-80 animale 85 lei/ exploatație
  i) Exploatație cu 81-90 animale 94 lei/exploatație
  j) Exploatație cu 91-100 animale 103 lei/exploatație
  k) Exploatație între 101 și 200 animale; 113 lei/exploatație
  l) Exploatație între 201 și 300 animale; 124 lei/ exploatație
  m) Exploatație între 301 și 400 animale; 136 lei/exploatație
  n) Exploatație între 401 și 500 animale; 150 lei/exploatație
  o) Exploatație cu mai mult de 500 animale; 165 lei/exploatație.

  Examinarea clinică a animalelor pentru suspiciunea de boli, dispusă conform legislației specifice: 

  a) bovine 20 lei/animal
  b) ecvidee 34 lei/ animal
  c)ovine, caprine 11 lei/animal
  d) suine 21 lei/animal
  e) carnasiere 22 lei/animal
  f) păsări 2 lei/animal
  g) albine 2 lei/familie
  h) pești 46 lei/exploatație
  i) altele (viermi de mătase, insecte,etc) 31 lei/exploatație

  Recoltări de probe de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc.)

  a) animale mari 21 lei/probă
  b) animale mijlocii și mici, cu excepția suinelor 11 lei/probă
  c) suine 21 lei/probă
  d) suine cu semne clinice ce pot fi atribuite și pestei porcine clasice/pestei porcine africane 88 lei/probă
  e) păsări 3 lei/probă
  f) carnasiere 25 lei/probă
  g)alte specii 13 lei/probă

  Recoltarea probelor de organe, țesuturi și a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, pentru diagnosticul bolilor, altele decât encefalopatiile spongiforme transmisibile, pesta porcină clasică și pestă porcină africană:

  a) animale mari 74 lei/probă
  b) animale mijlocii și mici 52 lei/probă
  c) păsări 12 lei/probă
  d) alte probe, inclusiv coprologice 24 lei/probă

  Recoltarea probelor pentru diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile și recoltarea probelor de organe, țesuturi pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, în vederea diagnosticului pestei porcine clasice și pestei porcine africane la:

  a) bovine 151 lei/animal
  b) animale mijlocii și mici 94 lei/animal

  Activități de depistare prin examen alergic

  a) tuberculinare test unic 33 lei/animal
  b) TCS 40 lei/animal

  Activități imunoprofilactice:

  a) bovine, ecvidee 12 lei/animal
  b) ovine, caprine 5 lei/animal
  c) suine 15 lei/animal
  d) carnasiere 25 lei/animal
  e) păsări – oculoconjunctival 0,9 lei/animal
  f) păsări – injectabil 1,2 lei/animal

  Lucrări de decontaminare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare și de necesitate:

  a) în unități zootehnice,de industrie alimentară, la gospodăriile populației 48 lei/100mp
  b) în camera de incubație, viermi de mătase etc. 91 lei/100mp

  Manopera privind identificarea și înregistrarea animalelor, a mișcărilor și a evenimentelor suferite de acestea, corectarea eventualelor erori:

  a) bovine 40 lei/animal
  b) ovine, caprine – 2 crotalii 12 lei/animal
  c) suine 12 lei/animal
  d) înregistrare mișcare ieșire 13 lei + 1 leu/animal. Contravaloarea se suportă de către proprietarul animalelor;
  e) înregistrare mișcare intrare 20 de lei /formular înregistrat. Contravaloarea se suportă de către proprietarul animalelor;
  f) aplicare mijloc de identificare duplicat 20 lei la bovine, 6 lei la ovine, respectiv caprine, 12 lei la suine.

  Inspecția animalelor vii în vederea certificării stării de sănătate a acestora

  a) lot cuprins între 1 și 5 animale 41 lei
  b) lot cuprins între 6 și 10 de animale 55 lei
  c) lot cuprins între 11 și 20 de animale 84 lei
  d) lot mai mare de 20 de animale 141 lei

  a) lot cuprins între 1 și 10 animale 40 lei
  b) lot cuprins între 11 și 20 de animale 53 lei
  c) lot cuprins între 21 și 50 de animale 80 lei
  d) lot cuprins între 51 și 100 de animale 132 lei
  e) lot mai mare de 100 de animale 238 lei

  a) lot cuprins între 1 și 10 animale 40 lei
  b) lot cuprins între 11 și 50 de animale 70 lei
  c) lot mai mare de 50 de animale 104 lei

  – Tranchilizarea exemplarelor de urs brun 1150 lei/ intervenție/cap de animal
  – Eutanasierea animalelor sălbatice aparţinând speciei urs brun 1.044 lei/cap de animal
  – Recoltarea/prelevarea de probe biologice de la exemplarele de animale sălbatice aparţinând speciei urs brun tranchilizate/imobilizate, după caz eutanasiate.

  Tarifele nu includ TVA. ANSVSA precizează că inspecția animalelor vii și certificarea stării de sănătate a acestora, din exploatațiile nonprofesionale destinate sacrificării nu se decontează, fiind acțiune prevăzută de OG nr. 42/2004 în suma de 10.000 lei acordată lunar. Pentru inspecția animalelor vii și certificarea stării de sănătate a acestora, cu altă destinație decât a sacrificării, prezentele tarife reprezintă tarife maximale, care vor fi suportate de către deținătorii/proprietarii animalelor.

  Document util: Proiect_HG_modif_HG_1156_2013-31.05.2023

  Cum justifică ANSVSA creșterea tarifelor pentru medicii veterinari

  ANSVSA precizează că potrivit prevederilor art. 15, alin. (2) din OG 42/2004, pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pot încheia contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii veterinari organizați în condițiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari organizați în condițiile legii.

  Pornind de la aceste prevederi la calculul tarifelor aferente acțiunilor sanitare veterinare cuprinse în Programul privind bolile transmisibile ale animalelor, respectiv dacă aceste acțiuni ar fi efectuate de către personal angajat al DSVSA pe bază de contract, salariile care au fost luate în considerare sunt:

  – Pentru un medic veterinar, consilier superior: 9.220 lei lei/lună (brut), ceea ce însemna 58 lei/oră și 0,96 lei/minut.
  – Pentru un tehnician veterinar: 7.081 lei/lună (brut), ceea ce ar însemna 44 lei/ora, respectiv 0,73 lei/minut.

  Potrivit prevederilor art. 15, alin. (10) din OG 42/2004 contravaloarea manoperei, a analizelor şi examenelor de laborator aferente, a produselor biologice, a materialelor şi a formularelor tipizate, pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale şi comerciale a unor acţiuni de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, inclusiv inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării, este suportată din bugetul Autorităţii.”

  ”Luând în considerare aceste prevederi, tarifele stabilite vor fi utilizate la stabilirea contravalorii manoperei efectuate pentru realizarea acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului atât pentru exploatațiile nonprofesionale, cât și pentru cele comerciale. Având în vedere că pentru calcularea tarifelor menționate mai jos s-au luat în considerare salariile actuale al personalului angajat al DSVSA pe bază de contract, în această situație nu se mai justifică majorarea tarifelor cu rata medie anuală a inflației atâta timp cât fundamentarea acestor tarife se realizează la data prezentei note”, subliniază ANSVSA.

  Totodată, la stabilirea tarifelor au fost luate în considerare și următoarele aspecte:

  -efectivele de animale, respectiv efectivele de animale țintă supuse acțiunilor sanitare veterinare sunt în scădere în comparație cu anii precedenți la bovine, ecvidee și porcine și s-au menținut la ovine/caprine; totodată, în funcție de tipul acțiunii s-au luat în considerare un număr mediu de animale/exploatație raportat la efectivele suspuse acțiunii respective (de exemplu la tariful pentru recoltări probe sânge s-au luat în considerare 3 bovine/exploatație raportat la populație de bovine peste 24 luni care este supusă acestor acțiuni, iar la tariful pentru activități de depistare prin examen alergic s-au luat în considerare 4 bovine/exploatație raportat la populația de bovine peste 6 săptămâni care este supusă acestor acțiuni);
  -timpul de deplasare a fost estimat la 10 minute pentru acțiunile care se realizează în covor ( la mai multe exploatații în aceeași zi) și la 15 minute pentru acțiunile la care se deplasează doar la 1 singură exploatație (acțiuni singulare);
  -contenția va fi efectuată de un tehnician veterinar, dar prețul pentru contenție va fi diferit în funcție de specie datorită dificultății diferite a manoperei, precum și a riscului de accidentare pentru persoana care efectuează operațiunea, astfel că manopera de contenție se va transpune în timpi diferiți pe specii, numărul animalelor suspuse unei acțiuni și acțiunile sanitare veterinare efectuate.

  Hotărârea intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare.


  Te-ar mai putea interesa

  Vaci de rasă donate de fermieri pentru crescătorul căruia i-au ars animalele într-un incendiu în grajd APIA – anunț făcut astăzi pentru fermieri! Vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță temperaturi scăzute, dar și vijelii și căderi de grindină

  Ultimele știri

  Fusilade Forte, de la Nufarm, a distrus buruienile din solele de floarea-soarelui lucrate de Biță Răcman Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre