• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordin nou subvenții APIA. Terenuri agricole și pășuni tăiate de la plata pe hectar

  Roxana Dobre -

  Ordinn nou subvenții APIA. Terenuri agricole și pășuni tăiate de la plata pe hectar. Regulile pentru subvenții au fost actualizate, iar în Monitorul Oficial s-a publicat un ordin cu noile condiții de eligibilitate pentru bani europeni. În documentul citat se specifică și care sunt suprafețele care nu pot încasa bani pe hectar.

  În Monitorul Oficial de astăzi, luni – 4 septembrie a fost publicat Ordinul 355/2023, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 177/2023 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole LPIS. În documentul citat sunt specificate și categoriile de teren care nu pot încasa subvenții pe suprafață.

  Citiți și: Fermierii care scapă anul acesta de sancțiuni la subvențiile APIA!

  Nu toate terenurile sunt eligibile pentru subvenții, conform APIA

  Lista suprafețelor care nu sunt eligibile pentru subvenții

  Conform ordinului în vigoare, nu sunt eligibile pentru subvenții la hectar de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) următoarele suprafețe:

  – suprafeţele agricole pe care se constată în urma controalelor administrative sau controalelor la fața locului că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027;
  – suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», Parcul Naţional Munţii Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct. În situaţia în care planul de management al ariei protejate nu este elaborat/este în curs de elaborare, se respectă setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 1, 2, art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice;
  – suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;
  – suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;
  – suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;
  – suprafeţe utilizate de unitățile militare;
  – suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului, conform Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
  – suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) şi f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
  – suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
  – suprafeţele de teren lăsat pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 4 ani;
  – suprafeţele declarate în cererea de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepţie sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observaţia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului pentru acest scop;
  – suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8), (9) şi (10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Citiți și: Schimbări în ”Ordinul subvențiilor” pentru fermierii activi care încasează subvenții de la APIA

  Ce terenuri nu primesc bani europeni sau naționali, pentru subvenții

  În documnetul citat se specifică și ce suprafețe nu sunt incluse în hectarul eligibil:

  a) suprafețele compacte sau însumate mai mari de 100 de metri pătrați care nu sunt utilizate pentru activități agricole, cum ar fi cele ocupate de vegetație forestieră, iazurile natural permanente, cu excepția suprafețelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 și a drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solarii cu lățimea de maximum 2,5 m inclusiv;
  b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solarii a căror lățime este mai mare de 2,5 m. Suprafața de teren ocupată de orice tip de construcție, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată. Fac excepție suprafețele de teren ocupate cu sere și solarii. Terenurile scoase din circuitul agricol, inclusiv în cursul anului de cerere, nu sunt eligibile la plățile pe suprafață.

  Exemple de teren neeligibil

  Când devine pășunea neeligibilă pentru plata APIA 

  Dacă suprafaţa de păşune este lăsată în paragină (vegetația forestieră predominantă), aceasta devine neagricolă, respectiv neeligibilă pentru plată.

  Exemple de pășune neeligibilă

  Suprafețele acoperite cu vegetație forestieră și stânci/grohotiș mai mari de 100 m2 sunt neeligibile la plată. Acestea trebuie excluse din blocul fizic.

  Și suprafețele invadate de ferigă de pe pajiștile permanente nu sunt eligibile la plată.

  Pășuni invadate de verigă
  Ferigă pe pășune, prezentă mai mulți ani
  Imagini din teren, efectuate la controalele APIA


  Te-ar mai putea interesa

  Fungicidul Cuproxat Flowable învinge mana din culturile roșii, castraveți, ardei și vinete Cireașa și căpșuna – rezultatele analizelor de laborator pentru fructele românești din piețe Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei

  Ultimele știri

  Sprijin pentru micii producători! DAJ Giurgiu redeschide piața volantă! Terenuri agricole vândute cu 10.000 euro/ha pentru construirea unui parc fotovoltaic Egiptul și Algeria – achiziții masive de grâu din Rusia, Ucraina și Bulgaria