• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fonduri europene pentru crescătorii de animale – 2.000.000 euro/fermă. Condiții

  Roxana Dobre -

  Fonduri europene pentru ferme de animale. Crescătorii pot obține finanțări nerambursabile de până la 2 milioane de euro prin intermediul intervenției DR – 20 Investiții în sectorul zootehnic, în baza unui proiect depus la AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Sumele sunt alocate în Planul Național Strategic, iar prima sesiune de proiecte este așteptată să se lanseze în această toamnă.

  Finanțarea nerambursabil pentru fermele de animale poate fi accesată în baza unui proiect care trebuie să respecte rigorile Ghidului solicitantului pentru această intervenție. Acest ghid a fost publicat în consultare publică de către Ministerul Agriculturii și mai poate suferi modificări până la aprobarea sa în formă finală.

  În acest articol vă vom prezenta condițiile în care fermierii crescători de animale pot accesa fonduri europene pentru exploatația lor.

  Ce ferme de animale pot lua fonduri europene

  DR – 20 Investiții în sectorul zootehnic. Ce crescători de animale pot lua finanțare

  Fondurile europene pentru investiții în sectorul zootehnic se acordă fermelor de animale și formelor asociative din sectorul zootehnic. Speciile de animale eligibile sunt bovinele, bubalinele, suinele (porcii), ovinele, caprinele, păsările de curte (altele decât găinile ouătoare). Finanțarea se poate accesa și pentru albine, dar și pentru găini ouătoare la care se face o investiție în bunăstarea păsărilor, trecându-se de la creșterea în baterii îmbunătățite la sisteme alternative de creștere.

  Doar persoanele juridice pot accesa fonduri europene din PNS, indiferent de intervenție. Pentru a accesa fondurile europene pentru ferma de animale, solicitanții trebuie să fie:

  • fermieri constituiți și organizați din punct de vedere juridic conform legislației naționale, cu excepția persoanelor fizice;
  • cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;
  • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor.

  Conform Ghidului solicitantului pentru DR – 20 Investiții în sectorul zootehnic, fondurile europene pot fi accesate de următoarele categorii de fermieri:

  De precizat că un fermier poate avea un  singur proiect finanțat prin FEADR aferent intervenției DR-20 sau maxim 2 proiecte finanțate prin FEADR, pentru intervenții diferite din cadrul PS PAC 2023 – 2027, respectiv maxim 3 proiecte, dacă cel de-al treilea proiect este aplicat în cadrul intervenției DR-19 – Investiții neproductive la nivel de fermă, cu conditia ca proiectul să nu facă obiectul dublei finanțări.

  Fonduri UE zootehnie – condiții de eligibilitate

  Fonduri europene pentru ferma de animale. Condiții de eligibilitate

  Ferma de animale care solicită fonduri europene trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate. Acestea țin în primul rând de activitatea pe care o desfășoară și de modul în care este gestionată afacerea. Potrivit Ghidului consultativ al solicitantului, pentru a accesa fonduri europene, exploatațiile zootehnice trebuie să respecte următoarele condiții:

  Crescătorul de animale și exploatația trebuie să figureze în sistemul APIA/ANSVSA/ANZ (după caz), anterior depunerii Cererii de Finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin intervenție.  În cazul unei investiții noi, fermierul va trebui să facă dovada ca este înregistrat în sistemul unic APIA, cu cod de înregistrare a exploatației, indiferent daca deține sau nu teren în explotație. Calculul dimensiunii exploatației se va realiza în baza previziunilor.

  Condiția de eligibilitate se verifică la momentul depunerii Cererii de Finanțare în baza ANSVSA/DSVSA/APIA/ANZ și ONRC (pentru modernizare) sau în maximum 6 luni ale primului an de monitorizare (pentru investiție nouă) sau corelat, după caz (de ex. modernizare prin modificarea capacității de producție/număr animale).

  În plus, solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției, condiție de eligibilitate care se verifică la momentul contractării.

  Documentele doveditoare se vor prezenta în etapa de contractare (documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare, documente de la bancă/trezorerie) în termenul de maxim 6 luni de la data aprobării Raportului de selecție/Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare.

  Ce dimensiune trebuie să aibă o fermă de animale pentru a primi fonduri europene prin DR-20

  Fonduri europene pentru zootehnie. Cât de mare trebuie să fie ferma

  Una dintre condițiile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene din zootehnie este dimensiunea economică a fermei de animale. Finanțarea se poate obține numai pentru exploatații de minim 12.000 SO, dimensiune ce se verifică la momentul depunerii cererii de finanțare sau în maximum 6 luni din primul an de monitorizare (pentru investiție nouă) sau corelat, după caz (de ex.modernizare prin modificarea capacității de producție (creșterea/diminuarea numărului de animale).

  Citiți și: Cum se calculează DIMENSIUNEA ECONOMICĂ a unei ferme!

  În cazul unei ferme mixte, indiferent de speciile de animale deținute la nivelul exploatației, în situația deținerii de teren agricol, investițiile în componenta vegetală vor fi eligibile, doar pentru asigurarea bazei furajere, furajele fiind destinate hrănirii animalelor, bază a producției zootehnice.

  Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la depunerea Cererii de Finanțare, pe durata de execuție a contractului (definită în Contractul de Finanțare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

  Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploataţiei (dovedită la depunere) cu care a solicitat sprijinul, astfel:

  -După selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanțare, în perioada de implementare și monitorizare, beneficiarul poate mări dimensiunea economică fără limitare, sub rezerva verificărilor ulterioare specifice AFIR privind condițiile artificiale (de ex. verificarea acționariatului în alte societăți cu profil agricol pentru a se evita situația fragmentării unei exploatații de dimensiuni economice mult mai mari în exploatații de dimensiuni medii pentru obținerea punctajului în cadrul procesului de selecție). În cazul celor care desfăsoară pentru prima dată activitate agricolă, dimensiunea economică prognozată la depunere pe baza proiectului propus, trebuie să se mențină în intervalul pentru care a primit punctaj în cadrul criteriilor de selecție referitoare la dimensiunea economică.

  Fonduri europene pentru ferma de rațe, prin DR-20

  Fonduri UE ferma de animale. Finanțarea maximă: 2 milioane de euro

  Suma maximă pe care o poate accesa o fermă de animale din fonduri europene, prin DR 20, este de 2 milioane de euro per proiect. În cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 euro.

  Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 65% din costurile eligibile. La cofinanţarea publică acordată în procentele menţionate mai sus se adaugă contribuţia privată a solicitantului.

  Cheltuieli eligibile la finanțarea UE pentru ferma de animale

  Fonduri europene pentru ferma de animale. Cheltuieli eligibile prin DR 20

  În cadrul intervenției DR-20 Investiții în sectorul zootehnic sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Investițiile aferente cheltuielilor neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie finalizate până la data depunerii ultimei Cereri de Plată.

  Fondurile nerambursabile vor fi acordate fermelor de animale pentru investiţii corporale (active fizice şi circulante (clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.) şi/sau necorporale sub formă de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli (în sensul contabil al cuvântului) de publicitate, cu studii).

  Investiții corporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

  Ferma de capre poate primi fonduri europene prin DR-20

  DR-20 Investiții în sectorul zootehnic. Cheltuieli neeligibile

  Fermierii care accesează fonduri europene pentru ferma de familie trebuie să știe că există și o serie de neeligibile care includ:

  De asemenea, nu sunt eligibile aceste cheltuieli specifice:

  Important de precizat că perioada de consultare publică este de 15 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 1 august 2023. Toți cei interesați pot transmite sugestii și observații pe marginea ghidurilor publicate pe adresa consultare@afir.info .

  După analiza tuturor sugestiilor primite, AFIR va publica versiunile finale ale Ghidului solicitantului în timp util, astfel încât toți solicitanții de fonduri europene să pregătească documentația aferentă depunerii online a cererilor de finanțare.


  Te-ar mai putea interesa

  Noi alerte meteo. ANM avertizează cu privire la un fenomen periculos în următoarele două zile Subvenție APIA de 175 euro/hectar. Suprafața eligibilă la plată: minim 100 de hectare Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență

  Ultimele știri

  Super concurs pentru fermierii parteneri Rodbun, cu premii fantastice Ce facem cu solul – îl îmbunătăţim sau sperăm în continuare în ploi optime şi la timp? Producătorii europeni de îngrășăminte cer taxe suplimentare pentru fertilizanții din Rusia și Belarus