• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții bovine 2023. Fermierii care vor lua mai puțini bani de la APIA

  Roxana Dobre -

  Crescători de animale care sunt penalizați de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru plata subvențiilor din campania 2023. Fermierii care nu au respectat regulile pentru subvenții pot pierde procente considerabile din cuantumul pentru Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic atât pentru vacile de lapte cât și carne.

  În Monitorul Oficial de astăzi, luni – 13 noiembrie, a fost publicat Ordinul nr. 483/2023 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil intervențiilor și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor de plată din anul de cerere 2023.

  Citiți și: Avans APIA bovine. Plata minimă și maximă ce se achită crescătorilor de vaci

  Penalizări pentru crescătorii de vaci care nu respectă regulile APIA pentru subvenții

  Cum se calculează subvenția APIA pentru vacile de lapte și cele de carne

  Baza de calcul pentru sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic, denumit în continuare SCVZ este următoarea:

  a) sprijinul nu se acordă pentru un număr de animale mai mare decât cel declarat în cererea de plată, pentru categoria de animal solicitată;
  b) dacă numărul animalelor declarate în cererea de plată depăşeşte numărul de animale determinate în urma controalelor administrative şi a controalelor efectuate la faţa locului, sprijinul se calculează pe baza numărului de animale determinat;
  c) sprijinul nu se acordă pentru un număr de animale mai mic decât numărul minim de animale (10 capete pentru SCVZ vaci de lapte și 5 capete pentru zona montană sau 10 capete pentru SCVZ vaci de carne n.r), cu excepția cazului în care nu se respectă numărul minim de animale ca urmare a unui singur animal din exploatație supus unui caz de circumstanță naturală;
  d) solicitanţii beneficiază de SCVZ pentru numărul maxim de animale de 250 de capete;
  e) în cazul în care se constată neconformităţi în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor se aplică următoarele dispoziţii:
  – o bovină prezentă în exploataţie care şi-a pierdut unul dintre cele două mijloace de identificare este considerată determinată cu condiţia să poată fi identificată în mod clar şi individual cu ajutorul celorlalte elemente ale sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor;
  – pentru inexactitatea înregistrarilor din Registrul individual al exploataţiei (RIE), constatată pentru 6 luni anterioare controluluila fața locului, se respinge de la plată solicitarea, numai dacă aceste inexactitati se constată în cadrul a două controale efectuate la faţa locului în doi ani de cerere;
  – pentru animalul prezent la faţa locului în exploataţie şi care nu figurează înregistrat în RIE sau pentru animalul negăsit la faţa locului în exploataţie şi a cărui ieşire nu este actualizată în RIE, animalul respectiv este considerat nedeterminat de la prima constatare la faţa locului;
  f) pentru SCVZ, dacă atât numărul de animale solicitat pentru o categorie de animal, cât şi numărul de animale determinat pentru o categorie de animal sunt mai mari decât limita maximă pentru care se acordă sprijinul, nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului se acordă pentru limita maximă din numărul de animale determinat;
  g) sunt determinate la plată pentru SCVZ bovinele solicitate în cererea de plată, provenite din import efectuat în anul anterior depunerii sau în anul depunerii cererii de plată şi care nu au cel puţin un produs înregistrat în RNE, dacă sunt prezentate documente doveditoare care să probeze încadrarea în categoriile de animale pentru care se solicită plata, respectiv documente cu traduceri autorizate în limba română, din care să rezulte că animalele respective se încadrează în categoria vacă/ au fătat pe teritoriul ţării de provenienţă.

  Beneficiarul este exclus de la plata SCVZ dacă nu se încadrează în categoria de fermier activ în conformitate cu prevederile articolelor 16 – 23 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării ruralenr. 80/2023.

  Citiți și: Fermierii sunt revoltați! APIA îi penalizează la subvenții dacă animalele mor sau suferă accidente

  Ce sancțiuni se aplică cererilor de plată din campania 2023

  Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente Sprijinul cuplat pentru venit în
  sectorul zootehnic vaci de lapte, intervenția PD-21 și PD-22 Sprijin cuplat pentru venit carne vită depuse de fermieri începând cu campania 2023, se stabileşte ţinând cont de o serie de sancțiuni, în ceea ce priveşte animalele declarate.

  Secțiunea 1A: Dacă în urma controalelor administrative şi/sau în urma controalelor la faţa locului se constată neconformităţi, valoarea SCVZ cuvenit se reduce în baza unui procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate.

  Dacă numărul de animale nedeterminate este de maximum 3, nu se aplică nicio penalizare, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinate.

  În cazul în care numărul de animale nedeterminate este mai mare de 3, valoarea sprijinului pentru anul de cerere în cauză, se reduce astfel:

  a) cu 2,5%, dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A nu depăşeşte 10%;
  b) cu 5%, dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A este mai mare de 10%, dar nu mai mare de 20%;
  c) cu 10% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30%;
  d) cu 15% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A este mai mare de 30%, dar nu mai mare de 40%;
  e) cu 20% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A este mai mare de 40%, dar nu mai mare de 50%;
  f) dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat pentru venit la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză.

  Un animal care nu îndeplinește condițiile de eligibilitate este respins de la plata sprijinului ca animal nedeterminat.

  Cum pot scăpa fermierii de penalizări

  Fermierul nu va fi respins de la plată şi nici nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

  Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

  a) decesul beneficiarului;
  b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
  c) o catastrofă naturală gravă sau un fenomen meteorologic sever care afectează grav exploataţia agricolă;
  d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
  e) o epizootie, un focar de boală a plantelor sau prezența unor dăunători ai plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul, sau culturile beneficiarului;
  f) exproprierea întregii exploataţii sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
  g) distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în
  anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor;
  h) o situație epidemiologică internațională, declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condițiile stabilite prin legislaţia
  naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.

  Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de circumstanţe naturale care afectează şeptelul sau efectivul de animale, cu condiţia să fi informat în scris autoritatea competentă în termen de zece zile lucrătoare de la data producerii evenimentului de reducere a efectivului de animale și dacă a prezentat documente justificative în acest sens.

  Prin excepție de la paragraful anterior pentru primul an de implementare înștiințarea unui caz de circumstanţă naturală poate fi depusă până la 16 octombrie 2023.

  Fără a se aduce atingere circumstanţelor reale de care trebuie să se ţină cont în fiecare caz în parte, APIA poate recunoaşte circumstanţele naturale care afectează şeptelul sau efectivul, constând în moartea/sacrificarea de necesitate a unui animal ca urmare a următoarelor situații, de care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător:

  a) Enzootii care conduc la eliminarea din efectiv a unor animale sanatoase dar purtătoare de viruși/bacterii;
  b) Imposibilitatea de a făta;
  c) Desmorexie ischio-pubiană și desmorexie sacro-iliacă;
  d) Hemoragie interna consecutiv ruptura organe interne, vene, artere;
  e) Edem gloso-faringian;
  f) Fracturi membre;
  g) Șoc anafilactic;

  Animalul solicitat în cererea de plată pentru SCVZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului/ 16 octombrie 2023 în primul an de implementare, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploataţia cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:

  a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea de plată;
  b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA/autoritatea delegată de a efectua un control la faţa locului;
  c) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală trebuie să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;
  d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală;
  e) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală nu poate fi înlocuit la rândul său.


  Te-ar mai putea interesa

  Fermierii care au pierdut prima pe cap de vacă. Calcul ANT bovine după data de referință Se schimbă vremea! Șefa ANM a anunțat de când vin ploile Când se plantează roșiile în grădină – calendar

  Ultimele știri

  Noua față a învățământului agricol: De la licee în prag de desființare la investiții de peste 43 de milioane de euro Comunele din România unde fermierii primesc subvenții APIA în plus la hectar Ouăle maronii vor fi înlocuite în magazine de ouăle albe. Fenomenul, explicat de fermieri