• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Taxele pentru vânzarea terenurilor agricole au fost majorate. Noi prețuri la notar

  Roxana Dobre -

  Taxe majorate pentru vânzarea terenurilor agricole din România. Onorariile lnotariale au fost actualizate după 13 ani de când erau neschimbate, în baza unui nou Ordin al Ministerului Justiției care a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, pentru diverse acte și proceduri notariale, beneficiarii trebuie să aibă în vedere alte tarife decât cele pe care le știau până acum.

  O serie de documente care se derulează prin notar, fie că este vorba despre o tranzacţie imobiliară, un testament sau un divorţ, au prețuri mai mari din acest an, conform Ordinului ministrului justiției nr. 177/C/2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 70 din 26 ianuarie 2024. Actul normativ prevede și o serie de scutiri pentru anumite categorii de beneficiari.

  Citiți și: Certificate false de moștenitor, eliberate pentru terenuri și imobile. Doi notari sunt trimiși în judecată!

  Taxe notariale majorate în 2024

  Taxe notariale vânzare teren. Care este onorariul practicat de notari

  Ordinul publicat în Monitorul Oficial, stabilește noile tarife de onorarii minimale notariale în România cu impact direct asupra tranzacțiilor imobiliare și altor afaceri care implică acte autentificate la notarii publici.

  Taxele practicate de notari trebuie publicate la loc vizibil și accesibil publicului în birourile notariale, spre a putea fi consultate de către persoanele interesate, conform ordinului publicat în Monitor.

  Din 2024, conform noului Ordin 177/C/2024, onorariile pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate și de constituire a altor drepturi reale care au ca obiect bunuri imobile sunt:

  a) până la 20.000 lei – 2,2%, dar nu mai puțin de 230 lei
  b) de la 20.001 lei la 35.000 lei – 440 lei + 1,9% pentru suma care depășește 20.001 lei
  c) de la 35.001 lei la 65.000 lei – 725 lei + 1,6% pentru suma care depășește 35.001 lei
  d) de la 65.001 lei la 100.000 lei – 1.205 lei + 1,5% pentru suma care depășește 65.001 lei
  e) de la 100.001 lei la 200.000 lei – 1.705 lei + 1,1% pentru suma care depășește 100.001 lei
  f) de la 200.001 lei la 600.000 lei – 2.805 lei + 0,9% pentru suma care depășește 200.001 lei
  g) peste 600.001 lei – 6.405 lei + 0,6% pentru suma care depășește 600.001 lei.

  Pentru actele de schimb mobiliar sau imobiliar, onorariul se stabilește la valoarea cea mai mare a oricăruia dintre bunurile ce fac obiectul schimbului, și se majorează cu 35%.

  Din 2024, pe noul ordin, tarifele pentru autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară au crescut la:

  a) până la 50.000 lei – 0,85%, dar nu mai puțin de 150 lei
  b) de la 50.001 lei la 100.000 lei – 425 lei + 0,5% pentru ceea ce depășește 50.000 lei
  c) de la 100.001 lei la 200.000 lei – 750 lei + 0,46% pentru ceea ce depășește 100.001 lei
  d) de la 200.001 lei la 500.000 lei – 1.209 lei + 0,19% pentru ceea ce depășește 200.001 lei
  e) peste 500.001 lei – 1.778 lei + 0,10% pentru ceea ce depășește 500.001 lei.

  Pentru contractele de leasing operațional, onorariul se stabilește prin aplicarea procentului de 0,4%, calculat la valoarea contractelor
  de leasing, dar nu mai puțin de 150 lei. Pentru actele de protest ale cambiilor, cecurilor și ale altor titluri la ordin, onorariul se stabilește la 1,4% din valoarea titlurilor protestate, dar nu mai puțin de 150 lei.

  Citiți și: Cum deveniți proprietarul unui teren prin notarea posesiei în cartea funciară!

  Taxe la notar pentru dezbaterea moștenirii

  Taxele pentru dezbaterea moștenirii au crescut de asemenea de la 26 ianuarie, astfel:

  – Dacă valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimal este de până la 20.000 lei, onorariul minimal este de 2,7%, dar nu mai puțin de 240 lei/dosar succesoral;
  – Dacă valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimal este de la 20.001 lei la 35.000 lei, onorariul minimal este de 540 lei + 1,9% pentru ceea ce depășește 20.001 lei;
  – Dacă valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimal este de la 35.001 lei la 65.000 lei, onorariul minimal este 725 lei + 1,6% pentru ceea ce depășește 35.001 lei;
  – Dacă valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimal este peste 65.001 lei, onorariul minimal este 1.205 lei + 0,85% pentru ceea ce depășește 65.001 lei.

  Pentru administrarea, gestionarea, păstrarea și arhivarea actelor și documentației acestora, precum și a dosarelor privind procedurile notariale, notarul percepe suplimentar, cu titlu de onorariu:
  a) 25 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare de 10 ani;
  b) 45 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare permanent.

  Scutiri de la plata taxelor la notar

  Ordinul publicat în Monitorul Oficial prevede o serie de scutiri de la plata onorariilor. Astfel, sunt scutite de la plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de lege, cu excepția cheltuielilor materiale:
  1. declarații pentru obținerea ajutorului de șomaj;
  2. declarații pentru obținerea ajutorului social;
  3. declarații pentru obținerea alocației de stat pentru copii;
  4. declarații pentru acordarea burselor pentru elevi și studenți, pentru obținerea de rechizite școlare și pentru obținere de cazare în cămine;
  5. declarații pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și văduvelor acestora;
  6. declarații pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  7. declarații și procuri necesare în cadrul procedurii de obținere a despăgubirilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. — S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările și completările ulterioare;
  8. declarații de donare de organe, țesuturi și celule;
  9. declarațiile sau procurile necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială.

  Se pot acorda scutiri în cazurile în care statul are calitatea de dobânditor al drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului revine statului.

  De asemenea se pot aplica o serie de reduceri, astfel:

  1. Se pot acorda reduceri de până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor de orice natură și a drepturilor bănești.
  2. Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori a drepturilor și, implicit, le revine obligația de plată a onorariului: Uniunea Națională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, precum și soțul/soția și copiii minori ai notarilor publici. Aceeași reducere de 90% se poate acorda și la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Națională a Notarilor Publici și/sau camerele notarilor publici sunt acționare, asociate sau fondatoare, după caz.
  3. Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului „Prima casă”.
  4. Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului magistrații, precum și soțul/soția și/sau copiii lor minori.
  6. Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocații sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului, precum și la succesiuni, dacă aceștia au calitatea de moștenitori.
  7. Pentru moștenitorii minori fără venituri proprii, pentru moștenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum și pentru moștenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.


  Te-ar mai putea interesa

  Val de caniculă cu noi recorduri termice. Județele care au intrat sub alertă meteo până vineri Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h!

  Ultimele știri

  Super concurs pentru fermierii parteneri Rodbun, cu premii fantastice Ce facem cu solul – îl îmbunătăţim sau sperăm în continuare în ploi optime şi la timp? Producătorii europeni de îngrășăminte cer taxe suplimentare pentru fertilizanții din Rusia și Belarus