• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ghid de accesare a fondurilor europene pentru livezi: Cine poate lua lua bani de la UE pentru a înființa o exploatație de pomi fructiferi

  agrointeligenta.ro -

  Ghidul solicitantului pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole a fost publicat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) într-o formă consultativă.

  Banii europeni ce pot fi accesați prin această submăsură au drept scop creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

  Fondurile europene pentru livezi pot fi solicitate de fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice. Eligibilitatea este condiționată de poziționarea explotației pomicole pe teritoriul României, iar cei care cer aceste fonduri trebuie să desfășoare o activitate agricolă. Se încadrează și grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

  Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
  Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
  Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
  Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
  Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
  Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
  Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
  Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
  Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
  Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice pomicole cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice , în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat)
  Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
  Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc interesele propriilor membri);
  Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
  Grup de producatori (Ordonanta nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc în totalitate interesele propriilor membri;

  Grupurile de producatori recunoscute preliminar și Organizatiile de producatori nu sunt beneficiari eligibili ai acestei submăsuri. Membri acestor forme asociative pot fi beneficiari eligibili.

  Fonduri europene pentru livezi. Ce investiții pot primi finanțare de la UE

  -Investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de masini şi utilaje agricole;
  Investiţii în modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;
  -Infiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii in vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;
  -Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
  -Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
  -Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
  Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;
  -Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013;

  Fonduri nerambursabile pentru livadă. Ce sume se pot accesa

  Ferme mici 8.000-11.999 SO – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 100.000 euro pentru achiziții simple;
  – 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
  – 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
  Ferme medii 12.000- 250.000 SO – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
  – 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
  – 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

  •Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

  Ferme mari > 250.000 SO – intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
  – 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
  – 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

  Forme asociative – intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
  – 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
  – 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
  – 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

  Se cere dovada posibilității de cofinanțare

  Pentru a accesa aceste sume, posibilul beneficiar trebuie să facă dovada la proiect că are resurse pentru a susține co-finanțarea investiției.

  În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificate. Se verifică în cadrul studiului de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut cheltuieli cu materialul de plantare fructifer utilizat din categoria biologică certificat (certificat albastru), document care va fi prezentat obligatoriu la solicitarea ultimei cereri de plată și se solicită angajament în această privință.

  În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificat.

  Nu este obligatorie comasarea suprafețelor realizate prin mai multe proiecte.   


  Te-ar mai putea interesa

  Cireașa și căpșuna – rezultatele analizelor de laborator pentru fructele românești din piețe Prețul grâului s-a prăbușit după noul raport USDA. Cât costă acum tona în portul Constanța Fungicidul Cuproxat Flowable învinge mana din culturile roșii, castraveți, ardei și vinete

  Ultimele știri

  Culturi profitabile. Soiul de migdale de pământ cu producție de 15-22 tone/ha Oierii se tem că pesta oilor va bloca exportul. Ionică Nechifor: Sperăm să nu fie afectat acordul cu Turcia Alertă meteo – val persistent de căldură în 10 județe. Se va depăși pragul critic