• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cum arată un proces verbal pentru constatarea pagubelor cauzate de secetă

  agrointeligenta.ro -

  Au mai rămas doar trei zile lucrătoare în care fermierii calamitați de secetă mai pot cere despăgubiri. Compensațiile se primesc la sediile APIA până pe 2 decembrie, iar solicitările trebuie să fie obligatoriu însoțite de procesul-verbal de constatare a pagubelor. Procentul pentru fiecare cultură afectată trebuie să fie de cel puțin 30% pentru ca fermierul să fie eligibil pentru a fi despăgubit de pierderea de venit la acea plantă.

  proces verbal

  Proces-verbal transmis de un cititor după ce a reușit să depună la APIA cererea pentru despăgubirile de secetă. Datele de identificare ale fermierului au fost protejate

  Anexat la procesul verbal vin restul documentelor, inclusiv declarațiile de suprafață conform sistemului IPA online.

  Pot beneficia de ajutorul de stat producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv:
  a) producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
  b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

  Criterii de eligibilitate:
  a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;
  b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

  Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declaraţi, de APIA, neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

  Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.

  Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la centrele APIA locale sau județene unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2015, însoţită de următoarele documente:
  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;
  b) copie a atestatului de producător, după caz;
  c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
  d) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
  e) document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice;
  f) document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice.

  Solicitantul va prezenta și documentele originale pentru copiile prevăzute la punctele a-c.


  Te-ar mai putea interesa

  Despăgubirile de secetă au fost adoptate de Guvern. Cuantum: 335 lei/ha la culturile calamitate integral Subvențiile APIA pentru 1,3 milioane de Țurcane, blocate! Oierii așteaptă lămuriri de la MADR! Avans APIA 2023. Prima tranșă din subvenție – mai mare în acest an!

  Ultimele știri

  Sumă uriașă, arsă într-un incendiu. Banii erau ascunși în hambarul cu porumb AGROSHOW 2023 – Pe 12 iunie analizăm, direct în câmp, cele mai eficiente tehnologii la rapiță și cereale păioase! Semănatul porumbului în mai și iunie, o practică riscantă